Co, gdzie, kiedy ...

Działy

Nasze strony

Archiwum:

rok szkolny 2017/2018
rok szkolny 2016/2017

rok szkolny 2015/2016

rok szkolny 2014/2015
rok szkolny 2013/2014
rok szkolny 2012/2013


Rok szkolny 2018/2019

 

 


do gory

Zapisy na rok szkolny 2018/2019

 • Zdjęcie: 0862.jpg
 • Zdjęcie: 0815.jpg
 • Zdjęcie: 0865.jpg
 • Zdjęcie: 0817.jpg
 • Zdjęcie: 0813.jpg
 • Zdjęcie: 0816.jpg
 • Zdjęcie: 0873.jpg
 • Zdjęcie: 0877.jpg
 • Zdjęcie: 0880.jpg
 • Zdjęcie: 0881.jpg


do gory

Ogłoszenie list uczestników przyjętych na zajęcia

 • Zdjęcie: 5826.jpg
 • Zdjęcie: 5886.jpg
 • Zdjęcie: 5802.jpg
 • Zdjęcie: 5813.jpg
 • Zdjęcie: 5791.jpg
 • Zdjęcie: 5865.jpg
 • Zdjęcie: 5804.jpg
 • Zdjęcie: 5846.jpg
 • Zdjęcie: 5782.jpg
 • Zdjęcie: 5781.jpg
 • Zdjęcie: 5890.jpg
 • Zdjęcie: 5828.jpg


do gory

Młodzi-mądrzy - 20.09.2018

Spotkanie w ramach programu „Młodzi-mądrzy” adresowane było do młodzieży z Gimnazjum 27 w Bydgoszczy. Podczas spotkania uczniowie wysłuchali wykładu pt. "Szkodliwość substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dopalaczy" wygłoszonego przez dr. nauk medycznych, wykładowcę Katedry Biochemii Klinicznej Collegium Medicum UMK – Marka Jurgowiaka. Nastepnie uczestnicy wzięli udział w warsztatach w grupach, które poprowadziła wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą: Natalia Pulczyńska – terapeuta pedagogiczny, trener psychoedukacyjny; Magdalena Łuba – kurator, policjantka ds. nieletnich, pedagog; Anna Kaczmarek – pedagog, logopeda, terapeuta poznawczo-behawioralny.
Program został dofinansowany ze środków Miasta Bydgoszczy.

 • Zdjęcie: img_20180920_093303.jpg
 • Zdjęcie: img_20180920_105718.jpg
 • Zdjęcie: img_20180920_105243.jpg
 • Zdjęcie: img_20180920_105702.jpg

 


do gory

Ekologia w regionie - województwo kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski - 19-20.09.2018

(podsumowanie pierwszej tury warsztatów)

19 i 20 września 2018 r. w laboratoriach badawczych Wydziału Nauk Przyrodniczych UKW oraz w Zakładzie Hydrobiologii UKW odbyły się pierwsze w tym roku szkolnym warsztaty dla uczniów zdolnych w ramach projektu „Ekologia w regionie - województwo kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski”. Adresatami przedsięwizięcia byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych (klasy VII i VIII) z Bydgoszczy i Solca Kujawskiego. Odbywające się w ramach projektu warsztaty zatytułowano „Podstawy ekologii” oraz „Bioróżnorodność fauny w polskich wodach”. Zajęcia skierowane były do uczniów zdolnych, zainteresowanych szeroko pojętą tematyką ekologii oraz problemami związanymi z ekologią w województwie kujawsko-pomorskim, a także poszerzaniem wiedzy przydatnej na Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej. Zajęcia w piętnastoosobowych grupach miały charakter warsztatowy i dotyczyły przybliżenia podstaw ekologii oraz problemów związanych z ochroną przyrody w naszym regionie.
Uczniowie zapoznali się z ogólną terminologią dotyczącą ekologii i ochrony przyrody. Poznali gatunki raków występujące w wodach naszego województwa, wykonywali rysunek muszli ślimaka czy szczegółową ilustrację wskazanych fragmentów raka. Podczas zajęć terenowych u brzegów Brdy uczestnicy zajęć próbowali zidentyfikować takie organizmy, jak pijawki, skorupiaki czy owady. W Ogrodzie Botanicznym UKW natomiast poznali różne gatunki drzew i krzewów.
Na warsztaty przybyło 90 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego nr 7 i Gimnazjum nr 50 w Bydgoszczy oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim. Łącznie odbyły się 3 warsztaty pn. „Podstawy ekologii”, które poprowadziła dr Magdalena Trojankiewicz, oraz 3 warsztaty pn. "Bioróżnorodność fauny w polskich wodach”, poprowadzone przez dr. hab. Krystiana Obolewskiego, prof. UKW.
Warsztaty w ramach projektu „Ekologia w regionie - województwo kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski” są dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a zostały zorganizowane przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy przy współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”.

 • Zdjęcie: wp_20180919_10_52_21_pro.jpg
 • Zdjęcie: 2751.jpg
 • Zdjęcie: wp_20180919_09_24_52_pro.jpg
 • Zdjęcie: wp_20180919_10_51_54_pro.jpg
 • Zdjęcie: 2718.jpg
 • Zdjęcie: 0707.jpg
 • Zdjęcie: 0721.jpg
 • Zdjęcie: wp_20180919_11_09_01_pro.jpg
 • Zdjęcie: wp_20180919_10_48_13_pro.jpg
 • Zdjęcie: wp_20180919_10_52_00_pro.jpg
 • Zdjęcie: 2743.jpg
 • Zdjęcie: wp_20180919_10_35_29_pro.jpg
 • Zdjęcie: 0710.jpg
 • Zdjęcie: 04_43_pro.jpg
 • Zdjęcie: 2811.jpg
 • Zdjęcie: 39_28_pro.jpg
 • Zdjęcie: 0714.jpg
 • Zdjęcie: 40_11_pro.jpg
 • Zdjęcie: 2775.jpg
 • Zdjęcie: 40_04_pro.jpg
 • Zdjęcie: 2761.jpg
 • Zdjęcie: 2820.jpg
 • Zdjęcie: 2785.jpg
 • Zdjęcie: 2806.jpg


do gory

Ekologia w regionie - województwo kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski - 17-18.10.2018

(podsumowanie drugiej tury warsztatów)

17 i 18 października 2018 r. w laboratoriach badawczych Wydziału Nauk Przyrodniczych UKW, w Zakładzie Hydrobiologii UKW oraz w terenie odbyła się druga tura warsztatów dla uczniów zdolnych w ramach projektu „Ekologia w regionie - województwo kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski”.
Adresatami przedsięwzięcia byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych (klasy VII i VIII) z Bydgoszczy i Solca Kujawskiego. Odbywające się w ramach projektu warsztaty zatytułowano „Podstawy ekologii” oraz „Bioróżnorodność fauny w polskich wodach”. Na kolejnych warsztatach z „Podstaw ekologii” uczniowie zapoznali się z rezerwatami i pomnikami przyrody. Poznali różnorodne formy ochrony przyrody w województwie kujawsko-pomorskim, takie jak m.in.: obszary Natura 2000, użytki ekologiczne, obszary chronionego krajobrazu, parki narodowe czy parki krajobrazowe i wiele innych. W Ogrodzie Botanicznym UKW nauczyli się natomiast rozpoznawać gatunki drzew poprzez obserwację budowy i ustawienia liści, ich nasady, szczytu, brzegu oraz poprzez rozpoznanie ich pierzastej lub dłoniastej złożoności.
Nad brzegiem rzeki Brdy, podczas zajęć terenowych z cyklu „Bioróżnorodność fauny w polskich wodach”, uczestnicy dokonywali oceny stanu jakości wód rzecznych z wykorzystaniem zestawów odczynników i terenowych urządzeń pomiarowych, samodzielnie pobierali z rzeki próbki biologiczne, a z pomocą prowadzącego identyfikowali znalezionych przedstawicieli fauny bezkręgowej wraz z określeniem ich preferencji ekologicznych. Uczniowie ustalili również poziom zanieczyszczenia wód na terenie zurbanizowanym.
Na warsztaty przybyło 90 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego nr 7 i Gimnazjum nr 50 w Bydgoszczy oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim. Łącznie odbyły się 3 warsztaty pn. „Podstawy ekologii”, które poprowadziła dr Magdalena Trojankiewicz, oraz 3 warsztaty pn. "Bioróżnorodność fauny w polskich wodach”, poprowadzone przez dr. hab. Krystiana Obolewskiego, prof. UKW.
Warsztaty w ramach projektu „Ekologia w regionie - województwo kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski” są dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a zostały zorganizowane przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy przy współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”.

 

 • Zdjęcie: 0749.jpg
 • Zdjęcie: 0330.jpg
 • Zdjęcie: 0395.jpg
 • Zdjęcie: 0480.jpg
 • Zdjęcie: 0751.jpg
 • Zdjęcie: 0754.jpg
 • Zdjęcie: 0744.jpg
 • Zdjęcie: 0746.jpg
 • Zdjęcie: 0741.jpg
 • Zdjęcie: 0747.jpg
 • Zdjęcie: 0750.jpg
 • Zdjęcie: 0748.jpg
 • Zdjęcie: 0399.jpg
 • Zdjęcie: 0742.jpg
 • Zdjęcie: 0336.jpg
 • Zdjęcie: 0306.jpg
 • Zdjęcie: 0734.jpg
 • Zdjęcie: 0735.jpg
 • Zdjęcie: 0348.jpg
 • Zdjęcie: 0478.jpg
 • Zdjęcie: 0444.jpg
 • Zdjęcie: 0295.jpg
 • Zdjęcie: 0752.jpg
 • Zdjęcie: 0310.jpg


do gory

Oblicza uzależnień - 18.10.2018

18 października odbyło się kolejne spotkanie w ramach zadania „Oblicza uzależnień”. Młodzież miała okazję wysłuchać wykładu pt. "Szkodliwość substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dopalaczy" wygłoszonego przez dr. nauk medycznych, wykładowcę Katedry Biochemii Klinicznej Collegium Medicum UMK Marka Jurgowiaka oraz wziąc udział w warsztatach w grupach, które poprowadziła wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą: Monika Karska – pedagog, pracownik Miejskiej Komendy w Bydgoszczy ds. nieletnich; Magdalena Łuba – kurator, policjantka ds. nieletnich, pedagog; Anna Kaczmarek – pedagog, terapeuta poznawczo-behawioralny. W spotkaniu gościliśmy młodzież z ZS 19 z Bydgoszczy oraz SP z Dobrcza. Na każdego uczestnika, oprócz dawki wiedzy, czekał także słodki poczęstunek i napoje. Zadanie „Oblicza uzależnień” dofinansowane jest ze środków Miasta Bydgoszczy oraz środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pomysł i koordynacja: Krzysztofa Jagła. Współkoordynacja: Beata Przybojewska.


 • Zdjęcie: IMG_20181018_110442.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20181018_110459.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20181018_093616.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20181018_110813.jpg

 


do gory

Czytadełko - 22.10.2018

22 października 2018 roku Pałac Młodzieży w Bydgoszczy przeprowadził kolejne spotkanie dla przedszkolaków z cyklu „Czytadełko”. Głównym celem imprezy jest zachęcanie do słuchania i poznawania literatury dziecięcej oraz rozbudzenie zamiłowania do czytania książek w przyszłości. Ze względu na to, że są to spotkania czytelniczo-animacyjne, nie zabrakło również zabawy, konkursów i tańca.
Pani Dorota Tomaszewska wprowadziła uczestników w świat literatury przygodami Reksia i jego przyjaciół z podwórka. Dzieci uważnie słuchały tekstu, a następnie chętnie rozmawiały na temat wysłuchanych fragmentów książki. Przedszkolaki miały także okazję pochwalić się wiedzą przyrodniczą, spróbować sił w konkursach zręcznościowych czy też wziąć udział w tańcach – zarówno samodzielnych, jak i polegających na naśladowaniu ruchów z piosenek z animacjami. Na zakończenie każdy otrzymał portret Reksia do pokolorowania w wolnym czasie oraz słodki poczęstunek. Pomysł i koordynacja: Krzysztofa Jagła. Współprowadzenie i głośne czytanie: Dorota Tomaszewska.

 • Zdjęcie: 0533.jpg
 • Zdjęcie: 0555.jpg
 • Zdjęcie: 0585.jpg
 • Zdjęcie: 0565.jpg
 • Zdjęcie: 0544.jpg
 • Zdjęcie: 0621.jpg
 • Zdjęcie: 0562.jpg
 • Zdjęcie: 0595.jpg
 • Zdjęcie: 0541.jpg
 • Zdjęcie: 0527.jpg
 • Zdjęcie: 0617.jpg
 • Zdjęcie: 0497.jpg
 • Zdjęcie: 0487.jpg
 • Zdjęcie: 0522.jpg
 • Zdjęcie: 0610.jpg
 • Zdjęcie: 0483.jpg

 


do gory

"Forum Olimpijczyków - Laboratorium Zdolności" - 24.11.2018

 • Zdjęcie: 0851.jpg
 • Zdjęcie: 0802.jpg
 • Zdjęcie: 0670.jpg
 • Zdjęcie: 0902.jpg
 • Zdjęcie: 0680.jpg
 • Zdjęcie: 0743.jpg
 • Zdjęcie: 0916.jpg
 • Zdjęcie: 0806.jpg
 • Zdjęcie: 0909.jpg
 • Zdjęcie: 0746.jpg
 • Zdjęcie: 0755.jpg
 • Zdjęcie: 0720.jpg
 • Zdjęcie: 0653.jpg
 • Zdjęcie: 0813.jpg
 • Zdjęcie: 0809.jpg
 • Zdjęcie: 0795.jpg
 • Zdjęcie: 0869.jpg
 • Zdjęcie: 0846.jpg
 • Zdjęcie: 0873.jpg
 • Zdjęcie: 0841.jpg
 • Zdjęcie: 0791.jpg
 • Zdjęcie: 0838.jpg
 • Zdjęcie: 0885.jpg
 • Zdjęcie: 0881.jpg

 


do gory

Zamieszanie - czyli mali artyści na wielkiej scenie - 25.10.2018

Podczas kolejnego spotkania pt. „Zamieszanie, czyli mali artyści na wielkiej scenie” młodzi aktorzy z Teatrzyku „Witraż” z Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 zaprezentowali dwa spektakle: „A niech to gęś kopnie” i „Bajkę o wilku i siedmiu koźlątkach”. Przedstawienia zostały przygotowane przez panią Wioletę Górską-Nowik.
Zasiadające na widowni dzieci z bydgoskich szkół podstawowych chętnie uczestniczyły w rozmowach po spektaklach. Opowiadały o swoich wrażeniach i o tym jak odebrały przedstawienia. Po scenicznych prezentacjach dzieci brały udział w rozmowach dotyczących terminologii  teatralnej, a także uczestniczyły w zabawach muzycznych i tanecznych.

 • Zdjęcie: 1165.jpg
 • Zdjęcie: 1000.jpg
 • Zdjęcie: 0978.jpg
 • Zdjęcie: 1016.jpg
 • Zdjęcie: 1010.jpg
 • Zdjęcie: 1153.jpg
 • Zdjęcie: 0918.jpg
 • Zdjęcie: 1059.jpg
 • Zdjęcie: 1021.jpg
 • Zdjęcie: 1106.jpg
 • Zdjęcie: 0988.jpg
 • Zdjęcie: 1002.jpg
 • Zdjęcie: 0997.jpg
 • Zdjęcie: 1125.jpg
 • Zdjęcie: 1047.jpg
 • Zdjęcie: 1075.jpg

 


do gory

Salon Językowy - 26.10.2018

W ramach nowej formuły Salonu Jezykowego odbyły się aż dwa spotkania przy pełnej sali, a część chętnych o mowie obowiązującej na salonach  będzie mogła dowiedzieć się następnym razem. Ci, którym udało się skorzystać z porad prowadzącej zajęcia prof. Iwony Benenowskiej (UKW), nie tylko wysłuchali wykładu, ale także chętnie włączali się do rozmowy, pokazując, że nauka nie poszła w las. Pani Profesor w  wystąpieniu na temat: „Nie zawsze wszystko musi być tylko fajne. Bogate słownictwo twoim atutem”  pokazała bogactwo słownictwa, które może zastąpić w różnych kontekstach, stylach i okolicznościach wypowiedzi to bardzo pojemne, ale mało wyraziste i zbyt ogólne (a niestety nadużywane) słowo fajne. Żywe i bliskie młodzieży przykłady użycia tego określenia prowadząca zajęcia wzbogaciła dużą ilością przykładów zastąpienia go i ubogacenia przez to języka. Problem ten jest nie tylko sprawą estetyki, ale także dotyczy pragmatyki językowej – dzięki szerokiemu słownictwu, oddającemu rozmaite odcienie znaczeniowe wyrazów, możemy lepiej wyrazić istotę naszych myśli i uczuć, a tym samym lepiej komunikować się z innymi. Zwieńczeniem spotkania było podanie propozycji korzystania z rozmaitych, nowych - często mało znanych słowników, bardzo pomocnych w poszukiwaniu słów bliskoznacznych. Celem projektu jest promowanie używania pięknej i bogatej polszczyzny na co dzień. Na pewno pierwsze spotkanie doskonale przysłużyło  się  tej idei. Ogromne zainteresowanie tym projektem pokazało, że warto mierzyć wysoko.

 • Zdjęcie: 1205.jpg
 • Zdjęcie: 1175.jpg
 • Zdjęcie: 1187.jpg
 • Zdjęcie: 1195.jpg
 • Zdjęcie: 1213.jpg
 • Zdjęcie: 1251.jpg
 • Zdjęcie: 1254.jpg
 • Zdjęcie: 1181.jpg

 


do gory

38. Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży - 26-28.10.2018

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENIAJĄCEJ II ETAP (FINAŁ) XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU CHÓRÓW A CAPPELLA DZIECI I MŁODZIEŻY

JURY W SKŁADZIE:
1. Krystyna Stańczak-Pałyga
2. prof. Dariusz Dyczewski – przewodniczący
3. prof. Przemysław Pałka
4. prof. Janusz Stanecki
5. Marian Wiśniewski – sekretarz

Jury po wysłuchaniu w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy 27 października 2018 r. 16 chórów wyłonionych na podstawie nagrań w I etapie konkursu przyznało następujące nagrody:

 • Nagrodę główną GRAND PRIX XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU CHÓRÓW A CAPPELLA DZIECI I MŁODZIEŻY ufundowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (pianino cyfrowe YAMAHA YDP 143R z ławą) oraz nominację do udziału w pierwszej edycji Konkursu „Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza” w Poznaniu otrzymuje Chór „La Musica” – grupa starsza ze Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, dyrygent: Zdzisław Ohar.

I. W KATEGORII DZIECIĘCYCH CHÓRÓW SZKOLNYCH DO LAT 16

 • ZŁOTY KAMERTON - za zdobycie 90,00 pkt., otrzymuje Chór dziewczęcy „Puellarum Cantus” z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli, dyrygentka: Katarzyna Pisera.
 • SREBRNY KAMERTON - za zdobycie 89,00 pkt. otrzymuje Chór Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, dyrygentka: Jolanta Drużyńska.
 • SREBRNY KAMERTON - za zdobycie 86,20 pkt. otrzymuje Chór Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie, dyrygentka: Aleksandra Janus.
 • SREBRNY KAMERTON - za zdobycie 85,80 pkt. otrzymuje Chór „Cantiamo” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku, dyrygentka: Barbara Kuczek.
 • BRĄZOWY KAMERTON - za zdobycie 76,60 pkt. otrzymuje Chór Dziecięcy „Tremolo” z Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku, dyrygentka: Urszula Bobrowska.
 • BRĄZOWY KAMERTON - za zdobycie 71,20 pkt. otrzymuje Chór Dziecięcy „Viva” ze Szkoły Podstawowej nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku, dyrygentka: Jolanta Gwiazdowska.

II. W KATEGORII DZIECIĘCYCH CHÓRÓW POZASZKOLNYCH DO LAT 16

III. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW SZKOLNYCH DO LAT 21 o głosach równych

 • ZŁOTY KAMERTON – za zdobycie 96,80 pkt., Puchar Stowarzyszenia Musica Choralis za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego („Ubi caritas” Łukasza Urbaniaka), nagrodę rzeczową ufundowaną przez Przewodniczącą Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla najlepszego chóru z województwa kujawsko-pomorskiego, nominację do udziału w konkursie 42. Bydgoskich Impresji Muzycznych otrzymuje Chór żeński „Primo” Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy, dyrygentka: Monika Wilkiewicz.
  Dyrygentka Monika Wilkiewicz otrzymuje nagrodę finansową organizatora w wysokości 1.000,- zł.
 • SREBRNY KAMERTON - za zdobycie 86,00 pkt. otrzymuje Chór Dziewczęcy „Ars Longa” Zespołu Szkół nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce, dyrygentka: Joanna Górska.

IV. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW SZKOLNYCH DO LAT 21 o głosach mieszanych

V. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW POZASZKOLNYCH DO 21 LAT – o głosach równych

 • ZŁOTY KAMERTON – za zdobycie 93,20 pkt., nagrodę ufundowaną przez Miasto Bydgoszcz – statuetkę Łuczniczki – za wyróżniającą kulturę brzmienia otrzymuje Międzyszkolny Chór ,,Canzona” ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach, dyrygent: Dariusz Różański.

VI. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW POZASZKOLNYCH DO 21 LAT o głosach mieszanych

 • SREBRNY KAMERTON - za zdobycie 83,40 pkt. otrzymuje Chór Miasta Białegostoku z XI Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego, dyrygentka: Anna Stankiewicz.

 • Maskotkę ufundowaną przez Dyrektora Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy dla najmłodszego uczestnika Konkursu otrzymuje ośmioletnia Aniela Frąszczak z Chóru Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku.

Jury składa podziękowanie i wyrazy uznania dyrygentom, instruktorom i opiekunom przygotowującym chóry do udziału w XXXVIII Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży.
Jury z zadowoleniem zauważa, że tegoroczne prezentacje konkursowe wyróżniały się wyrównanym, wysokim poziomem artystycznym. Godnym odnotowania jest także fakt, że w tym roku zadebiutowało z powodzeniem aż pięć chórów (w kategoriach I i II), które, zaistniały i rozwijają się dzięki programowi Akademii Chóralnej – „Śpiewająca Polska”.
Jury składa podziękowanie Ministerstwu Edukacji Narodowej, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz władzom samorządowym miasta Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego za stworzenie warunków umożliwiających organizację XXXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży.
Jury dziękuje również tym Kuratoriom Oświaty i działaczom Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, którzy włączyli się w prace organizacyjne konkursu.
Jury składa podziękowania władzom Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego, która bezpłatnie udostępniła swe pomieszczenia, a także dyrekcji i pracownikom Filharmonii Pomorskiej, w której gościnnych progach konkurs odbył się już po raz kolejny.
Szczególnie serdeczne podziękowania Jury kieruje do dyrekcji i pracowników Pałacu Młodzieży za perfekcyjną organizację (pomimo remontu głównej siedziby) oraz okazaną serdeczność chórom, dyrygentom, jurorom i zaproszonym gościom.
Bydgoszcz, dnia 28.10.2018 r.

 • Zdjęcie: 1771.jpg
 • Zdjęcie: 8784.jpg
 • Zdjęcie: 3588.jpg
 • Zdjęcie: 3626.jpg
 • Zdjęcie: 3375.jpg
 • Zdjęcie: 3254.jpg
 • Zdjęcie: 2618.jpg
 • Zdjęcie: 3549.jpg
 • Zdjęcie: 8930.jpg
 • Zdjęcie: 3071.jpg
 • Zdjęcie: 3647.jpg
 • Zdjęcie: 2951.jpg
 • Zdjęcie: 3526.jpg
 • Zdjęcie: 2839.jpg
 • Zdjęcie: 1627.jpg
 • Zdjęcie: 8737.jpg
 • Zdjęcie: 2172.jpg
 • Zdjęcie: 3500.jpg
 • Zdjęcie: 3563.jpg
 • Zdjęcie: 3346.jpg
 • Zdjęcie: 3093.jpg
 • Zdjęcie: 8866.jpg
 • Zdjęcie: 2422.jpg
 • Zdjęcie: 8801.jpg
 • Zdjęcie: 8858.jpg
 • Zdjęcie: 3030.jpg
 • Zdjęcie: 1262.jpg
 • Zdjęcie: 3529.jpg
 • Zdjęcie: 2904.jpg
 • Zdjęcie: 1303.jpg
 • Zdjęcie: 3581.jpg
 • Zdjęcie: 2916.jpg
 • Zdjęcie: 2331.jpg
 • Zdjęcie: 3037.jpg
 • Zdjęcie: 3051.jpg
 • Zdjęcie: 1499.jpg
 • Zdjęcie: 3057.jpg
 • Zdjęcie: 8916.jpg
 • Zdjęcie: 2701.jpg
 • Zdjęcie: 3641.jpg
 • Zdjęcie: 3653.jpg
 • Zdjęcie: 2991.jpg
 • Zdjęcie: 1508.jpg
 • Zdjęcie: 3596.jpg
 • Zdjęcie: 1612.jpg
 • Zdjęcie: 3184.jpg
 • Zdjęcie: 3318.jpg
 • Zdjęcie: 1478.jpg
 • Zdjęcie: 3463.jpg
 • Zdjęcie: 2958.jpg
 • Zdjęcie: 3238.jpg
 • Zdjęcie: 1539.jpg
 • Zdjęcie: 2516.jpg
 • Zdjęcie: 3443.jpg
 • Zdjęcie: 1339.jpg
 • Zdjęcie: 3518.jpg
 • Zdjęcie: 200539.jpg
 • Zdjęcie: 3478.jpg
 • Zdjęcie: 3279.jpg
 • Zdjęcie: 1616.jpg
 • Zdjęcie: 2070.jpg
 • Zdjęcie: 3630.jpg
 • Zdjęcie: 3592.jpg
 • Zdjęcie: 3003.jpg
 • Zdjęcie: 2427.jpg
 • Zdjęcie: 2956.jpg
 • Zdjęcie: 3055.jpg
 • Zdjęcie: 1274.jpg
 • Zdjęcie: 1700.jpg
 • Zdjęcie: 2907.jpg
 • Zdjęcie: 3428.jpg
 • Zdjęcie: 2988.jpg
 • Zdjęcie: 1832.jpg
 • Zdjęcie: 2103.jpg
 • Zdjęcie: 3064.jpg
 • Zdjęcie: 2784.jpg
 • Zdjęcie: 3643.jpg
 • Zdjęcie: 1676.jpg
 • Zdjęcie: 1297.jpg
 • Zdjęcie: 3435.jpg
 • Zdjęcie: 3609.jpg
 • Zdjęcie: 1929.jpg
 • Zdjęcie: 1620.jpg

Zdjęcia: Sandra Wróblewska, Maja Wiącek, Julia Wrońska, Wera Zielińska, Szymon Makowski, Marcel Kwiatkowski, Jarosław Pabijan.

 


do gory

"Instrumenty aktywności ucznia zdolnego" - 7.11.2018

Za nami pierwsze w tym roku szkolnym warsztaty metodyczne z cyklu „Instrumenty aktywności ucznia zdolnego”. Spotkanie adresowane było do nauczycieli języków obcych bydgoskich placówek, a odbyło się 7 listopada 2018 r. o godz. 15:30 w świetlicy Gimnazjum nr 27 w Bydgoszczy. Warsztaty metodyczne dla nauczycieli języków obcych pn. „Praca z uczniem zdolnym językowo na lekcjach języków obcych" zorganizowane zostały w celuwzbogacenie wiedzy i umiejętności nauczycieli z zakresu pracy z uczniem zdolnym, a poprowadziła je Pani Joanna Dąbrowska (doradca metodyczny w zakresie języka angielskiego w MOEN). Ekspertka przedstawiła kilka wypróbowanych sposobów, jakimi można zachęcić uczniów do wykorzystania i rozwijania swoich umiejętności, m.in.: mini-referat, gazetka, lekcje prowadzone przez uczniów, biblioteczka klasowa, wycieczki przedmiotowe czy koła zainteresowań. Podczas warsztatów nauczyciele poznali wskazówki do pracy z uczniem uzdolnionym językowo na różnych poziomach edukacyjnych, dowiedzieli się, jak rozpoznawać ucznia uzdolnionego, poznali wiele propozycji sposobów pracy oraz ćwiczeń z uczniem zdolnym. Na zakończenie uczestnicy zajęć wymienili się doświadczeniami. Warsztaty metodyczne z cyklu „Instrumenty aktywności ucznia zdolnego” zostały zorganizowane przez Pałac Młodzieży w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”.

 • Zdjęcie: WP_20181107_15_33_20_Pro.jpg
 • Zdjęcie: WP_20181107_15_32_25_Pro.jpg
 • Zdjęcie: WP_20181107_15_32_31_Pro.jpg
 • Zdjęcie: WP_20181107_15_32_50_Pro.jpg


do gory

Oblicza uzależnień - 8.11.2018

Program został dofinansowany ze środków Miasta Bydgoszczy oraz środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nauczyciele/pedagodzy potwierdzają, że tego rodzaju inicjatywy są niezwykle ważne i potrzebne. Wciąż bowiem rośnie liczba młodych osób, która sięga po środki uzależniające, w tym dopalacze. Nie mają oni świadomości lub bagatelizują zagrożenie, jakie stoi za wzięciem nieznanego im środka. Często dla „szpanu”, „zabawy”, „nauki” ryzykują zdrowie i życie. Co zrobić, żeby nie ulec presji środowiska? Czym tak właściwie jest uzależnienie? Czym tak naprawdę są dopalacze? Jakie są fazy, rodzaje, mechanizmy uzależnienia? Gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach? – m.in. o tym młodzież rozmawiała z prowadzącymi spotkanie.
Wykład pt. "Szkodliwość substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dopalaczy" poprowadził dr nauk medycznych, wykładowca Katedry Biochemii Klinicznej Collegium Medicum UMK – Marek Jurgowiak. Warsztaty w małych grupach poprowadzili doświadczeni socjoterapeuci, pedagodzy, psycholodzy, w tym również kurator zawodowy.
Koordynacja: Beata Przybojewska i Krzysztofa Jagła.

 • Zdjęcie: 3870.jpg
 • Zdjęcie: 3910.jpg
 • Zdjęcie: 3814.jpg
 • Zdjęcie: 3845.jpg
 • Zdjęcie: 3903.jpg
 • Zdjęcie: 3888.jpg
 • Zdjęcie: 3946.jpg
 • Zdjęcie: 3806.jpg
 • Zdjęcie: 3895.jpg
 • Zdjęcie: 3781.jpg
 • Zdjęcie: 3950.jpg
 • Zdjęcie: 3889.jpg

 


do gory

Kultura Niepodległej. Polska i Bydgoszcz w latach 1918-1920 - 15.11.2018

Celami spotkania, które odbyło się w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, było upamiętnienie odzyskania niepodległości przez Polskę oraz wskazanie kulturowych kontekstów tego wydarzenia. Refleksja nad literackimi, językowymi i filmowymi okolicznościami odzyskania niepodległości przez Polskę oraz powrotu Bydgoszczy do macierzy oparta była na dwóch wykładach. Pierwszy - "O tym, jak w 20. roku w Bydgoszczy tak nagle a radośnie wybuchła nasza Polska" - wygłosił prof. zw. Andrzej S. Dyszak (UKW). W drugim wystąpieniu dr hab. Mariusz Guzek, prof. UKW opowiedział "O niepodległości na filmowo". Koordynatorami organizowanego przez Pałac Młodzieży spotkania byli Krystyna Bujak i dr Dominik Wierski. 

 • Zdjęcie: 0033.jpg
 • Zdjęcie: 0059.jpg
 • Zdjęcie: 0083.jpg
 • Zdjęcie: 0039.jpg
 • Zdjęcie: 0098.jpg
 • Zdjęcie: 0101.jpg
 • Zdjęcie: 0063.jpg
 • Zdjęcie: 0091.jpg

 


do gory

Ekologia w regionie - województwo kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski - 13, 15, 16.11.2018

Za nami trzecia i ostatnia tura warsztatów, której adresatami byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych (klasy VII i VIII) z Bydgoszczy i Solca Kujawskiego. Odbywające się w ramach projektu warsztaty zatytułowano „Podstawy ekologii” oraz „Bioróżnorodność fauny w polskich wodach”. Na kolejnych warsztatach z „Podstaw ekologii” uczniowie zapoznali się z formami ochrony przyrody w województwie kujawsko-pomorskim. Prowadząca przedstawiła uczniom problematykę poruszaną na Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, przykładowe pytania z etapu podstawowego, wojewódzkiego oraz ogólnopolskiego, rozpoznawanie symboli i oznaczeń stosowanych w ekologii. Natomiast w Ogrodzie Botanicznym UKW uczniowie poznali pokrój drzew w jesiennej szacie i wykonywali rysunki schematyczne.
Podczas zajęć z cyklu „Bioróżnorodność fauny w polskich wodach” uczestnicy dokonywali obserwacji biologicznych z wykorzystaniem sprzętu mikroskopowego (m.in. lupy binokularowe i zaawansowane mikroskopy świetlne). Uczniowie nauczyli się rozpoznawać pospolite gatunki zwierząt wód Bałtyku w oparciu o posiadane informacje (np. odróżnianie krewetki atlantyckiej i pospolitej, wybranych gatunków ryb - wężynka, iglicznia, dobijak, motela, ciernik, cierniczek - oraz małż - omułek, sercówka, rogowiec, piaskołaz) oraz wykonywać rysunki jako formy notatek biologicznych z zachowaniem odpowiedniej skali i elementów anatomicznych.
Na warsztaty przybyło 90 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego nr 7 i Gimnazjum nr 50 w Bydgoszczy oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim. Łącznie odbyły się 3 warsztaty pn. „Podstawy ekologii”, które poprowadziła dr Magdalena Trojankiewicz, oraz 3 warsztaty pn. "Bioróżnorodność fauny w polskich wodach”, poprowadzone przez dr. hab. Krystiana Obolewskiego, prof. UKW. Warsztaty w ramach projektu „Ekologia w regionie - województwo kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski” są dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a zostały zorganizowane przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy przy współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”.

 • Zdjęcie: fghfh.jpg
 • Zdjęcie: jkjk.jpg
 • Zdjęcie: jjk.jpg
 • Zdjęcie: ghf.jpg
 • Zdjęcie: ttr.jpg
 • Zdjęcie: dsc0807.jpg
 • Zdjęcie: dsc0799.jpg
 • Zdjęcie: dsc0800.jpg
 • Zdjęcie: hjkhj.jpg
 • Zdjęcie: klii.jpg
 • Zdjęcie: dsc0803.jpg
 • Zdjęcie: ilili.jpg
 • Zdjęcie: 1.jpg
 • Zdjęcie: dsc0796.jpg
 • Zdjęcie: fgdfg.jpg
 • Zdjęcie: dsc0795.jpg
 • Zdjęcie: iiiilil.jpg
 • Zdjęcie: dsc0793.jpg
 • Zdjęcie: lilil.jpg
 • Zdjęcie: jkhky.jpg

 


do gory

Weekendowy plac zabaw - 18.11.2018

Podczas kolejnego Weekendowego Placu Zabaw wspólnie śpiewaliśmy, tańczyliśmy i próbowaliśmy swoich sił w dyscyplinach zręcznościowych. Niewątpliwie miano największych atrakcji zdobyły tym razem zabawy z chustą animacyjną. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas, rodzinne konkursy i Waszą radość.

 • Zdjęcie: 115653.jpg
 • Zdjęcie: 114349.jpg
 • Zdjęcie: 111030.jpg
 • Zdjęcie: 112204.jpg

 


do gory

AFF-Erka Filmowa - "Mała stopa" - 19.11.2018

W ramach AFF-Erki Filmowej w Kinie Helios odbył się specjalny pokaz filmu "Mała stopa", w którym udział wzięło około 100 uczniów szkół podstawowych. Prelekcję przed filmem wygłosił dr Łukasz Kosiński (MOEN), który przygotował również scenariusze lekcji dla nauczycieli, natomiast po seansie rozmowę o specyfice zawodu dziennikarza poprowadziła Beata Korzeniowska (Radio Złote Przeboje). Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali torby z upominkami przygotowane przez Dyrekcję i Pracowników Kina Helios.

Wydarzenie koordynowali Dominika Kosińska i dr Dominik Wierski.

 • Zdjęcie: 0042.jpg
 • Zdjęcie: 0035.jpg
 • Zdjęcie: 0033.jpg
 • Zdjęcie: 0015.jpg
 • Zdjęcie: 0055.jpg
 • Zdjęcie: 0074.jpg
 • Zdjęcie: 0019.jpg
 • Zdjęcie: 0009.jpg
 • Zdjęcie: 0070.jpg
 • Zdjęcie: 0002.jpg
 • Zdjęcie: 0003.jpg
 • Zdjęcie: 0040.jpg
 • Zdjęcie: 0058.jpg
 • Zdjęcie: 0031.jpg
 • Zdjęcie: 0077.jpg
 • Zdjęcie: 0038.jpg

 


do gory

Czytadełko - 19.11.2018

Na "Czytadełku" odwiedziły nas dzieci z Przedszkola pn. Królestwo Króla Maciusia I i Radość. Podczas spotkania czytaliśmy o przygodach Reksia, rozmawialiśmy na temat prezentowanych treści oraz wspólnie tańczyliśmy, braliśmy udział w konkursach i śpiewaliśmy. Kolejny raz podczas naszych spotkań czytelniczo-animacyjnych na buziach przedszkolaków zagościło zarówno zainteresowanie, ekscytacja, jak i uśmiech. Dziękujemy Wam za Waszą energię, ciekawość i radość. Pomysł i prowadzenie: Krzysztofa Jagła. Współrealizacja: Dorota Tomaszewska i Łukasz Nowak.

 • Zdjęcie: 112039.jpg
 • Zdjęcie: 111512.jpg
 • Zdjęcie: 111645.jpg
 • Zdjęcie: 104829.jpg

 

 


do gory

AFF-Erka Filmowa - Warsztaty fotograficzne - 20.11.2018

Warsztaty fotograficzne poprowadził pan Marek Noniewicz z Muzeum Fotografii w Bydgoszczy - i właśnie tam odbyło się spotkanie, podczas kórego uczestnicy m.in. wykonywali zdjęcia przy użyciu dawnych technik fotografii.

 • Zdjęcie: 112102.jpg
 • Zdjęcie: 111700.jpg
 • Zdjęcie: 121238.jpg
 • Zdjęcie: 111710.jpg
 • Zdjęcie: 110044.jpg
 • Zdjęcie: 111542.jpg
 • Zdjęcie: 111547.jpg
 • Zdjęcie: 110327.jpg

 


do gory

AFF-Erka Filmowa - Warsztaty „Pozdrawiamy z Polski - Składamy życzenia dzieciom z całego świata” - 21.11.2018

Warsztaty prowadziła pani Klaudia Wiechecka z Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy. Dzieci wykonały radosne i kolorowe kartki pocztowe z pozdrowieniami dla rówieśników z całego świata.

 • Zdjęcie: 0042.jpg
 • Zdjęcie: 0006.jpg
 • Zdjęcie: 0014.jpg
 • Zdjęcie: 0033.jpg
 • Zdjęcie: 0015.jpg
 • Zdjęcie: 0054.jpg
 • Zdjęcie: 0046.jpg
 • Zdjęcie: 0024.jpg
 • Zdjęcie: 0008.jpg
 • Zdjęcie: 0027.jpg
 • Zdjęcie: 0052.jpg
 • Zdjęcie: 0005.jpg
 • Zdjęcie: 0061.jpg
 • Zdjęcie: 0023.jpg
 • Zdjęcie: 0031.jpg
 • Zdjęcie: 0004.jpg
 • Zdjęcie: 0017.jpg
 • Zdjęcie: 0034.jpg
 • Zdjęcie: 0041.jpg
 • Zdjęcie: 0038.jpg

 


do gory

Oblicza uzależnień - 22.11.2018

Nauczyciele, pedagodzy i sami uczniowie potwierdzają, że tego rodzaju inicjatywy są niezwykle ważne i potrzebne. Otrzymujemy informacje, że po naszych spotkaniach część młodzieży rezygnuje z eksperymentowania z narkotykami, a nawet nakłania rówieśników do zajęcia się problemem. Jednym z efektów tych działań jest przykład młodego chłopaka, który dał przekonać się do odbycia odwyku, a tym samym dał sobie szansę na powrót do zdrowia, nauki, przyjaciół i rodziny.
O tym, co zrobić, żeby nie ulec presji środowiska, czym tak właściwie jest uzależnienie, czym tak naprawdę są dopalacze, jakie są fazy, rodzaje, mechanizmy uzależnienia i gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach rozmawiają z młodzieżą przygotowani do tego tematu instruktorzy. Wykład pt. "Szkodliwość substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dopalaczy" poprowadził dr nauk medycznych, wykładowca Katedry Biochemii Klinicznej Collegium Medicum UMK – Marek Jurgowiak. Warsztaty w małych grupach poprowadzili: Monika Karska – pedagog, pracownik Miejskiej Komendy Policji w Bydgoszczy ds. nieletnich; Magdalena Łuba – kurator, policjantka ds. nieletnich, pedagog; Anna Kaczmarek – pedagog, terapeuta poznawczo-behawioralny.
Zadanie „Oblicza uzależnień” dofinansowane jest ze środków Miasta Bydgoszczy oraz środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Koordynacja: Krzysztofa Jagła i Beata Przybojewska.

 • Zdjęcie: 0085.jpg
 • Zdjęcie: 0015.jpg
 • Zdjęcie: 0073.jpg
 • Zdjęcie: 0011.jpg
 • Zdjęcie: 0007.jpg
 • Zdjęcie: 0019.jpg
 • Zdjęcie: 0008.jpg
 • Zdjęcie: 0020.jpg

 


do gory

Koncert – Gala z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, podsumowanie konkursu plastycznego pt. „Pluszowy Miś przypomina: tu mieszka jeż, jerzyk i jego rodzina!” - 23.11.2018

Fotografowali Marcel Kwiatkowski i Szymon Makowski.

 • Zdjęcie: 69.jpg
 • Zdjęcie: 85.jpg
 • Zdjęcie: 146.jpg
 • Zdjęcie: 176.jpg
 • Zdjęcie: 18pmkopia.jpg
 • Zdjęcie: 156.jpg
 • Zdjęcie: 188.jpg
 • Zdjęcie: 16.jpg
 • Zdjęcie: 61.jpg
 • Zdjęcie: 29.jpg
 • Zdjęcie: 153.jpg
 • Zdjęcie: 149.jpg
 • Zdjęcie: 21.jpg
 • Zdjęcie: 7.jpg
 • Zdjęcie: 13pmkopia.jpg
 • Zdjęcie: 5.jpg
 • Zdjęcie: 2.jpg
 • Zdjęcie: 35.jpg
 • Zdjęcie: 94.jpg
 • Zdjęcie: 89.jpg

 


do gory

„OGARNIĘCI”? Diagnozy współczesności - 23.11.2018

Tym razem prowadząca spotkanie dr Katarzyna Marszałek (Wydział Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej UKW) przygotowała bardzo ciekawe wystąpienie poparte prezentacją multimedialną na temat: Selfie - autoportret narcyzów czy obywateli wirtualnej wioski?. Przybliżyła ona historię autoportretu w fotografii, która sięga (!) 1839 roku, gdy to Robert Cornelius wykonał go pierwszy raz w historii, jak sam opisał swoje dzieło. Pokazała też ewolucję telefonu - począwszy od różnic technicznych po funkcjonalne, od tego na korbkę po dzisiejsze smartfony. Na tym tle pani doktor przybliżyła rozmaite sposoby życia online oraz  potrzeby, które realizują poszczególne pokolenia za pomocą bycia w sieci, także poprzez „wrzucanie” selfie. Wyświetliła też katalog mód obowiązujących w portretach wirtualnych oraz podjęła próbę określenia wrażeń i impulsów realizowanych poprzez upublicznianie zdjęć w sieci. Nie wszystko w tej sferze zostało naukowo opisane, gdyż rzeczywistość ta zmienia się w tempie, które nie pozwala na pogłębione badania i na nabranie dystansu. Na pewno dzisiaj przekazuje się w sieci nie opowieści, ale informacje - także poprzez selfie. Jednak z oczekiwaniem na komunikat zwrotny - laiki. Ostatecznie życie w sieci, to znak naszych czasów, to tylko współczesna technologia (jest kilka form tego bytowania; współczesne pokolenie żyje w jednej rzeczywistości – real i online, to dla nich jeden świat: miejscowo, czasowo i mentalnie). Kiedyś szokowali poprzednie generacje młodzi epoki parowej, później motoryzacyjnej. Tak to już jest. Nic nowego pod słońcem. Świat się zmienia, tempo przemian jest coraz większe, a niektórzy przewidują, że zjawisko transhumanizmu sprawi, że człowiek coraz bardziej będzie wykorzystywał możliwości związane z postępem. Trzeba jednak znać zagrożenia, które niesie ta dominacja techniki, nad którą człowiek traci kontrolę. W odniesieniu do selfie i funkcjonowania na portalach społecznościowych powstaje pytanie o zatracanie granic intymności, dysponentów przekazywanymi danymi, o ichwieczne życie, o bezpieczeństwo w sieci i, jak pokazują liczne tragedie podczas wykonywania i udostępniania zdjęć na rozmaitych portalach, także bezpieczeństwo w realu. Bowiem, jak podają media, tysiące osób traci życie wykonując często w ekstremalnych warunkach swój ostatni kadr. Jednak trudno ten fenomen, który bardzo wiele mówi o kondycji emocjonalnej współczesnych młodych ludzi, o ich potrzebach, mentalności i o zrośnięciu z technologią, jednoznacznie ocenić. Pytanie zadane na początku spotkania, o przyczyny i źródła nieustannego utrwalania siebie i prezentowania innym, pozostało bez jednoznacznej odpowiedzi. Czy robienie autoportretów w każdej sytuacji życiowej i prezentowanie ich innym w sieci, to przejaw narcyzmu czy niskiej samooceny, samotności?  Na pewno to moda odzwierciedlająca epokę – łatwość wykonania, dostępność aparatu i miejsca publikacji, rezygnacje z prywatności, wstydu, mała świadomość skutków otwartości. Podczas spotkania dr Katarzyna Marszałek przybliżyła złożoność tego zjawisko, pokazała je w szerokim kontekście i zaprosiła do dyskusji na jego temat. Funkcjonujące w Internecie porównanie manii selfowania do postawy macochy z baśni braci Grimm o Królewnie Snieżce, która nieustannie pytała lusterko, kto jest najpiękniejszy na świecie, daje wiele do myślenia także o uniwersalizmie tej postawy, ubranej dzisiaj w nową technologię. Czyżby był to ten sam syndrom? Nawet jeżeli nie padły ostateczne definicje, spotkanie pozwoliło poznać wielorakie przejawy i przyczyny zjawiska . Wiadomo, że świat online kreuje tzw. inteligentny tłum, ale i rozmaite psychozy, o czym ciekawie opowiedziała pani pedagog, są tam więc lansowane  mody ogarniające cały glob, masowo powielane postawy i zachowania, ale rodzą się też indywidualne wybory. Trudno je zdiagnozować, a tym bardziej oceniać. Na pewno jednak uczestnicy debaty mogli lepiej zrozumieć rzeczywistość, która ich dotyczy i jest dla nich pozornie oczywista. Może tak naprawdę motywy zachowań ludzi są niezmienne. Przecież prawie sto lat temu księżniczka Anastazja przesłała (oczywiście listownie) swoje lustrzane selfie. Może rzeczywiście wciąż jesteśmy tacy sami, a tylko świat się zmienia. Ale to już temat na kolejną debatę.

 


do gory

"Zygzakomazaki" - 25.11.2018

Misiowe spotkanie w ramach Zygzakomazaków - było misiowo, bajkowo, kolorowo a i przygody nie brakowało... wszak spotkaliśmy się w niedzielę, 25 listopada, czyli Światowy Dzień Pluszowego Misia! Dziękujemy za pomoc Młodzieżowe Centrum Informacji i Rozwoju!

 • Zdjęcie: 46855642_759649047720278_5608947656140259328_n.jpg
 • Zdjęcie: 46961846_1955505457899513_4671561066579230720_n.jpg
 • Zdjęcie: 46820709_2463069803707762_4276758417076387840_n.jpg
 • Zdjęcie: 2222.jpg


do gory

"Zabawa w rymy i rytmy" - 28.11.2018

WERDYKT JURY Konkursu wiersza i piosenki przedszkolnej „ZABAWA W RYMY I RYTMY”
Pałac Młodzieży, 28.11.2018

JURY KONKURSU W SKŁADZIE:
Beata Przybojewska
Patrycja Cywińska-Gacka
Dorota Tomaszewska
po wysłuchaniu w dniu 28.11.2018 - wszystkich wykonawców, postanowiło przyznać nagrody następującym osobom:
W kategorii – piosenka
Wyróżnienie - Wiktoria Janiak z Przedszkola Przedszkolna Chatka        
i Franciszek Jędrzejczyk z Przedszkola Niepublicznego Bajka
III miejsce -  Bianca Nowakowska z Przedszkola Niepublicznego Buziaczek
II miejsce -  Martyna Lewandowska z Przedszkola Niepublicznego Promyczek
I miejsce - Dominika Kuras z Przedszkola Niepublicznego „Tęcza”         
W kategorii - wiersz
Wyróżnienie – Hanna Chełstowska z Przedszkola Niepublicznego Borowik        
i Urszula Piotrowska z Przedszkola Niepublicznego Borowiki      
III miejsce -    Zuzanna Słowinska z Przedszkola Niepublicznego Fantazja
II miejsce – Sonia Górska z Przedszkola Dzieciątka Jezus
I miejsce – Marcelina Żmijewska z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 64

 • Zdjęcie: 2723.jpg
 • Zdjęcie: 2525.jpg
 • Zdjęcie: 2868.jpg
 • Zdjęcie: 2871.jpg
 • Zdjęcie: 2830.jpg
 • Zdjęcie: 2538.jpg
 • Zdjęcie: 2899.jpg
 • Zdjęcie: 2910.jpg
 • Zdjęcie: 2649.jpg
 • Zdjęcie: 2563.jpg
 • Zdjęcie: 2625.jpg
 • Zdjęcie: 2612.jpg
 • Zdjęcie: 2796.jpg
 • Zdjęcie: 2621.jpg
 • Zdjęcie: 2589.jpg
 • Zdjęcie: 2755.jpg
 • Zdjęcie: 2834.jpg
 • Zdjęcie: 2701.jpg
 • Zdjęcie: 2672.jpg
 • Zdjęcie: 2619.jpg
 • Zdjęcie: 2905.jpg
 • Zdjęcie: 2740.jpg
 • Zdjęcie: 2750.jpg
 • Zdjęcie: 2849.jpg

 


do gory

Koncert Mikołajkowy: Jazz Big Band ’75 i gość - Bernard Maseli (wibrafon) - 4.12.2018

Zespół Jazz Big Band ’75 pod dyrekcją dr. Piotra Dąbrowskiego z gościnnym udziałem wybitnego jazzowego wibrafonisty Bernarda Maseli zaprezentował się w programie złożonym ze standardów jazzowych w aranżacjach big bandowych. Koncert odbył się w Auli Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, który był współorganizatorem wydarzenia.

 • Zdjęcie: 5232.jpg
 • Zdjęcie: 4930.jpg
 • Zdjęcie: 4907.jpg
 • Zdjęcie: 4958.jpg
 • Zdjęcie: 5215.jpg
 • Zdjęcie: 5112.jpg
 • Zdjęcie: 4851.jpg
 • Zdjęcie: 5091.jpg
 • Zdjęcie: 5180.jpg
 • Zdjęcie: 5079.jpg
 • Zdjęcie: 4913.jpg
 • Zdjęcie: 5043.jpg
 • Zdjęcie: 4888.jpg
 • Zdjęcie: 5297.jpg
 • Zdjęcie: 5162.jpg
 • Zdjęcie: 5376.jpg
 • Zdjęcie: 5326.jpg
 • Zdjęcie: 5005.jpg
 • Zdjęcie: 5095.jpg
 • Zdjęcie: 4970.jpg

 


do gory

Mikołaj zaprasza - 6.12.2018

 • Zdjęcie: 0470.jpg
 • Zdjęcie: 0517.jpg
 • Zdjęcie: 0582.jpg
 • Zdjęcie: 0360.jpg
 • Zdjęcie: 0414.jpg
 • Zdjęcie: 0391.jpg
 • Zdjęcie: 0526.jpg
 • Zdjęcie: 0404.jpg
 • Zdjęcie: 0476.jpg
 • Zdjęcie: 0377.jpg
 • Zdjęcie: 0610.jpg
 • Zdjęcie: 0350.jpg
 • Zdjęcie: 0594.jpg
 • Zdjęcie: 0432.jpg
 • Zdjęcie: 0491.jpg
 • Zdjęcie: 0620.jpg

 


do gory

Wykład dr hab. Beaty Morzyńskiej-Wrzosek (UKW): Wiwisekcja tekstów kultury. Analiza i interpretacja (film, reklama , poezja) - 7.12.2018

W ramach cyklu: "W poszukiwaniu sensu, czyli wiwisekcja tekstów kultury. Jak czytać dzieła?" grupa młodzieży zainteresowana profilem  humanistycznym uczestniczyła w zajęciach na temat: "Obraz współczesnej kobiety w różnych tekstach kultury (przysłowia, reklama, poezja i teksty w Internecie)". Spotkanie poprowadziła teoretyk literatury dr hab. Beata Morzyńska-Wrzosek (UKW). Gimnazjaliści najpierw w skupieniu wysłuchali wykładu z prezentacją multimedialną, później aktywnie włączyli się do rozmowy, zadając liczne pytania. Mimo, iż tematyka nie była zbyt łatwa  i wykraczała poza ramy szkolnego programu – młodzież  wykazywała zainteresowanie sylwetkami prezentowanych poetek. Uczniowie doskonale dostrzegali różnice stylu, języka i konwencji w różnych tekstach kultury. Zapewne wynieśli z zajęć umiejętność pogłębionego odbioru literatury oraz innych tekstów.  Być może częściej będą sięgać po poezję, a ich czytanie będzie podbudowane wiedzą teoretyczną dotyczącą analizy i interpretacji dzieła.

 • Zdjęcie: 702.jpg
 • Zdjęcie: 0687.jpg
 • Zdjęcie: 0718.jpg
 • Zdjęcie: 0713.jpg
 • Zdjęcie: 0725.jpg
 • Zdjęcie: 0692.jpg
 • Zdjęcie: logo_1969-201950latyczelni_CMYK.jpg
 • Zdjęcie: 0658.jpg
 • Zdjęcie: 0676.jpg

 


do gory

„Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” - 7.12.2018

Zdjęcia: Szymon Makowski

 • Zdjęcie: 0006.jpg
 • Zdjęcie: 0007.jpg
 • Zdjęcie: 0008.jpg
 • Zdjęcie: 0002.jpg

 


do gory

„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych - 12.12.2018

12 grudnia 2018 r. w świetlicy Gimnazjum nr 27 w Bydgoszczy odbyły się pierwsze w tym roku szkolnym warsztaty wsparcia psychologicznego, z cyklu „Poradnia Rozwoju Zdolności”, tym razem zatytułowane „Jak szybciej i efektywniej się uczyć – techniki wspomagające uczenie się”. Adresatami spotkania byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Bydgoszczy. Celem warsztatów było wsparcie zdolnych uczniów w zakresie metod i technik uczenia się.  Uczestnicy spotkania zdobyli wiedzę, jak korzystać z wielu sposobów wspomagających efektywne i szybsze uczenie się. Poznali style uczenia się, strategie organizowania procesu nauki czy techniki pamięciowe: łańcuchowa metoda skojarzeń, system cyfrowo-literowy, zakładki liczbowe, graficzne notatki, słowa-klucze, mapa myśli i inne. Dzięki ćwiczeniom praktycznym uczniowie nabyli umiejętności m.in. tworzenia skojarzeń przy zapamiętywaniu, wyboru najważniejszych informacji z tekstu czy aktywnej pracy z tekstem. Na warsztaty przybyło 20 uczniów z bydgoskich szkół ponadgimnazjalnych: z Zespołu Szkół Gastronomicznych. Liceum Ogólnokształcącego nr 8 oraz Liceum Ogólnokształcącego nr 6 w Bydgoszczy. Spotkanie poprowadzili pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy: Katarzyna Tłok i Edyta Szott. Warsztaty „Poradnia Rozwoju Zdolności” zostały zorganizowane przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”.

 • Zdjęcie: 0738.jpg
 • Zdjęcie: 0802.jpg
 • Zdjęcie: 0793.jpg
 • Zdjęcie: 0784.jpg
 • Zdjęcie: 0740.jpg
 • Zdjęcie: 0756.jpg
 • Zdjęcie: 0786.jpg
 • Zdjęcie: 0790.jpg
 • Zdjęcie: 0798.jpg
 • Zdjęcie: 0727.jpg
 • Zdjęcie: 0735.jpg
 • Zdjęcie: 0791.jpg

 


do gory

Oblicza uzależnień - 13.12.2018

13 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie w ramach programu „Oblicza uzależnień”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Miasta Bydgoszczy oraz środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kolejna grupa młodzieży miała okazję wysłuchać wykładu pt. "Szkodliwość substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dopalaczy" wygłoszonego przez dr. nauk medycznych, wykładowcę Katedry Biochemii Klinicznej Collegium Medicum UMK – Marka Jurgowiaka, a także wziąć udział w warsztatach w grupach. Poprowadziła je wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą: Natalia Stańko – pedagog i psycholog; Magdalena Łuba – kurator, policjantka ds. nieletnich, pedagog; Anna Kaczmarek – pedagog, terapeuta poznawczo-behawioralny. W spotkaniu gościliśmy młodzież z ZS 19 oraz  SP 32 z Bydgoszczy. Na każdego uczestnika, oprócz dawki wiedzy, czekał także słodki poczęstunek i napoje. Koordynacja: Beata Przybojewska i Krzysztofa Jagła.  

 • Zdjęcie: 0991.jpg
 • Zdjęcie: 0942.jpg
 • Zdjęcie: 0981.jpg
 • Zdjęcie: 0939.jpg
 • Zdjęcie: 0962.jpg
 • Zdjęcie: 0935.jpg
 • Zdjęcie: 0921.jpg
 • Zdjęcie: 0996.jpg
 • Zdjęcie: 0839.jpg
 • Zdjęcie: 0870.jpg
 • Zdjęcie: 0987.jpg
 • Zdjęcie: 0877.jpg
 • Zdjęcie: 0901.jpg
 • Zdjęcie: 0973.jpg
 • Zdjęcie: 0984.jpg
 • Zdjęcie: 0833.jpg
 • Zdjęcie: 0946.jpg
 • Zdjęcie: 0849.jpg
 • Zdjęcie: 0953.jpg
 • Zdjęcie: 0957.jpg

 


do gory

Forum Edukacji Humanistycznej Paideia - 14.12.2018

14 grudnia, w przedświątecznej atmosferze odbyło się spotkanie zatytułowane: I ty możesz być oratorem, czyli retoryka w teorii i praktyce, w ramach Forum edukacji humanistycznej Paideia.  Licealiści z IV LO kolejny raz skorzystali z okazji, by rozwijać sztukę krasomówstwa. Piękne mówienie - to nie tylko forma, ale i treść. We wstępnej części wykładu prof. Małgorzata  Święcicka - dziekan Wydziału Humanistycznego UKW, pokazała związek sztuki oratorskiej z humanistyką. Przypomniała starożytnych mistrzów mowy,  reguły retoryki, jako sztuki wypowiadania słów zgodnych z prawdą. Pokazała etapy przygotowania wystąpień – podkreślając, że nie ma tam miejsca na improwizację. Wreszcie przyszedł czas na przećwiczenie zdobytej wiedzy w ramach części warsztatowej. Młodzież  w skupieniu wysłuchała wystąpienia Pani Profesor. Uczniowie także skrzętnie notowali, więc chętnie współpracowali z prowadzącą także w części ćwiczeniowej. Zapewne docenią znaczenie posługiwania się piękną polszczyzną i bycia dobrym, przekonywającym mówcą w wielu sytuacjach życiowych, o których mówiła prowadząca spotkanie. Na pewno wynieśli z niego narzędzia i motywację do dalszej samodzielnej pracy nad bogaceniem słownictwa, planowaniem wypowiedzi czy dykcją. Przede wszystkim jednak spotkanie w ramach Forum edukacji humanistycznej Paideia  uświadomiło im to, że aby móc porywająco mówić, trzeba mieć o czym mówić. A więc fundamentem pięknego mówienia jest wiedza. Dobrze, iż takie wnioski pozostaną ze spotkania, które stanowiło także  formę obchodów jubileuszu 50-lecia UKW, a także Wydziału Humanistycznego, który od lat patronuje imprezom humanistycznym organizowanym w Pałacu Młodzieży.

 • Zdjęcie: 1108.jpg
 • Zdjęcie: 1155.jpg
 • Zdjęcie: 1161.jpg
 • Zdjęcie: 1092.jpg
 • Zdjęcie: 1102.jpg
 • Zdjęcie: 1112.jpg
 • Zdjęcie: 1123.jpg
 • Zdjęcie: logo_1969-201950latyczelni_CMYK.jpg
 • Zdjęcie: 1116.jpg

 


do gory

Świąteczne Zygzakomazaki, czyli rodzinna niedziela z Gwiazdorem! - 16.12.2018

W niedzielne przedpołudnie spotkaliśmy się z Mikołajem. Zanim jednak do nas dotarł z dalekich krain, zdążyliśmy wspólnie się pobawić i potańczyć. Rozmawialiśmy również o świątecznych zwyczajach,  symbolach oraz plusach zimy. Za oknem pojawił się pierwszy śnieg, a u nas radość i energia. Życzymy wszystkich pięknych, rodzinnych, pogodnych świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!
Do zobaczenia 13 stycznia 2019 roku na Weekendowym Placu Zabaw :-)

 • Zdjęcie: 1401.jpg
 • Zdjęcie: 1252.jpg
 • Zdjęcie: 1228.jpg
 • Zdjęcie: 1262.jpg
 • Zdjęcie: 1187.jpg
 • Zdjęcie: 1211.jpg
 • Zdjęcie: 1202.jpg
 • Zdjęcie: 1261.jpg
 • Zdjęcie: 1192.jpg
 • Zdjęcie: 1291.jpg
 • Zdjęcie: 1412.jpg
 • Zdjęcie: 1416.jpg

 


do gory

Gwiazdka z sercem - 18.12.2018

Zdjęcia: Sandra Wróblewska i Jarek Pabijan.

 • Zdjęcie: 2840.jpg
 • Zdjęcie: 2899.jpg
 • Zdjęcie: 2929.jpg
 • Zdjęcie: 2850.jpg
 • Zdjęcie: 3030.jpg
 • Zdjęcie: 2739.jpg
 • Zdjęcie: 3056.jpg
 • Zdjęcie: 2706.jpg
 • Zdjęcie: 2605.jpg
 • Zdjęcie: 3025.jpg
 • Zdjęcie: 2676.jpg
 • Zdjęcie: 2828.jpg
 • Zdjęcie: 3246.jpg
 • Zdjęcie: 2771.jpg
 • Zdjęcie: 3332.jpg
 • Zdjęcie: 2875.jpg
 • Zdjęcie: 2879.jpg
 • Zdjęcie: 3314.jpg
 • Zdjęcie: 2933.jpg
 • Zdjęcie: 3131.jpg
 • Zdjęcie: 3292.jpg
 • Zdjęcie: 3258.jpg
 • Zdjęcie: 3361.jpg
 • Zdjęcie: 3239.jpg
 • Zdjęcie: 3062.jpg
 • Zdjęcie: 3001.jpg
 • Zdjęcie: 3134.jpg
 • Zdjęcie: 3284.jpg

 


do gory

Porannik muzyczny, czyli interaktywna audycja muzyczna dla grup zorganizowanych - 19.12.2018

 • Zdjęcie: 3375.jpg
 • Zdjęcie: 3422.jpg
 • Zdjęcie: 3372.jpg
 • Zdjęcie: 3378.jpg
 • Zdjęcie: 3458.jpg
 • Zdjęcie: 3452.jpg
 • Zdjęcie: 3423.jpg
 • Zdjęcie: 3405.jpg
 • Zdjęcie: 3445.jpg
 • Zdjęcie: 3428.jpg
 • Zdjęcie: 3415.jpg
 • Zdjęcie: 3432.jpg

 


do gory

Finał akcji "Listy do św. Mikołaja" oraz koncert pt. „Świąteczne dedykacje” - 19.12.2018

19 grudnia 2018 r. odbył się finał akcji "Listy do św. Mikołaja" oraz koncert pt. „Świąteczne dedykacje” przygotowany przez uczestników Klubu Rozwijania Aktywności Dziecięcej "Promyczek". „Listy do Świętego Mikołaja” to cykliczna akcja organizowana z uczniami  i nauczycielami VIII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Polega ona na spełnianiu dziecięcych życzeń zawartych w listach. Akcję kończy wspólna impreza połączona z kolędowaniem i spotkaniem ze Świętym Mikołajem. Młodzież z VIII LO od wielu lat angażuje się zarówno w akcję „Listy do Świętego Mikołaja”, jaki i pracę Wolontariatu „Zielony Parasol”. Za wieloletnią pomoc i współpracę serdecznie dziękujemy Pomocnikom Mikołaja z VIII LO. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Pani Katarzyny Cegielskiej (koordynator przedsięwzięcia w VIII LO), która inspiruje młodzież do czynienia dobra.

 • Zdjęcie: IMG165138.jpg
 • Zdjęcie: IMG165413.jpg
 • Zdjęcie: IMG170918.jpg
 • Zdjęcie: IMG173320.jpg

 


do gory

Koncert kolęd - 5.01.2019

 • Zdjęcie: 3505.jpg
 • Zdjęcie: 3515.jpg
 • Zdjęcie: 3591.jpg
 • Zdjęcie: 3546.jpg
 • Zdjęcie: 3509.jpg
 • Zdjęcie: 3563.jpg
 • Zdjęcie: 3532.jpg
 • Zdjęcie: 3554.jpg
 • Zdjęcie: 3540.jpg
 • Zdjęcie: 3499.jpg
 • Zdjęcie: 3577.jpg
 • Zdjęcie: 3616.jpg
 • Zdjęcie: 3596.jpg
 • Zdjęcie: 3571.jpg
 • Zdjęcie: 3583.jpg
 • Zdjęcie: 3503.jpg
 • Zdjęcie: 3525.jpg
 • Zdjęcie: 3579.jpg
 • Zdjęcie: 3551.jpg
 • Zdjęcie: 3513.jpg

 


do gory

Poradnia Rozwoju Zdolności – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych - 9.01.2019

Drugie w tym roku szkolnym warsztaty wsparcia psychologicznego z cyklu „Poradnia Rozwoju Zdolności” odbyły się 9 stycznia 2019 r. w świetlicy Gimnazjum nr 27 w Bydgoszczy. Adresatami spotkania „Jak szybciej i efektywniej się uczyć – techniki wspomagające uczenie się” byli uczniowie bydgoskich szkół podstawowych (klasy V-VI SP). Celem warsztatów było wsparcie zdolnych uczniów w zakresie metod i technik zdobywania wiedzy. Uczestnicy poznali style i zasady uczenia się, strategie organizowania procesu nauki, techniki pamięciowe oraz higienę pracy umysłowej. Dzięki dyskusji i ćwiczeniom praktycznym uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób należy przygotować swoje miejsce do nauki oraz w jakiej kolejności uczyć się przedmiotów (najlepiej przeplatając treści trudne z łatwiejszymi). Podkreślono również, że w nauce ważna jest systematyczność, powtarzanie materiału, stosowanie właściwego wypoczynku, odpowiedniej ilości snu, ale też zdrowego odżywiania. W trakcie warsztatów wykorzystane zostały różnorodne metody pracy: m.in. pogadanka, dyskusja czy metoda praktycznego działania. W warsztatach „Jak szybciej i efektywniej się uczyć ..." uczestniczyło 30 uczniów z bydgoskich szkół podstawowych: SP 28, 30, 36, 58 oraz 65. Spotkanie poprowadziły panie Katarzyna Tłok i Edyta Szott - pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy. Warsztaty „Poradnia Rozwoju Zdolności” zostały zorganizowane przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”.

 • Zdjęcie: 3620.jpg
 • Zdjęcie: 3624.jpg
 • Zdjęcie: 3622.jpg
 • Zdjęcie: 3632.jpg
 • Zdjęcie: 3627.jpg
 • Zdjęcie: 3630.jpg
 • Zdjęcie: 3644.jpg
 • Zdjęcie: 3636.jpg

 


do gory

Salon językowy - 11.01.2019

Wykład z elementami warsztatowymi: Czy dzisiaj warto być dobrym mówcą, czyli retoryka na co dzień. Nieco teorii i nieco praktyki przeprowadziła prof. Małgorzata Święcicka (UKW). Młodzież z klasy o profilu związanym z reklamą, mająca podbudowę teoretyczną i praktyczną w tym zakresie, mogła poznać klasyczne reguły sztuki retoryki, dowiedzieć się, jak posługiwać się piękną i poprawną polszczyzną, by być dobrym i przekonującym mówcą, który potrafi porwać słuchaczy, przekazać im wiedzę zgodnie z regułami etyki. Na sali byli też wprawieni w prowadzeniu szkolnych uroczystości młodzi ludzie, którzy bez oporów podjęli próbę zaprezentowania swoich umiejętności związanych z oficjalnym powitaniem gości. Prowadząca podkreślała w swoim wystąpieniu znaczenie etyki słowa, a także fakt, iż w wystąpieniach publicznych nie powinno być miejsca na improwizację. Sztuka oratorska wymaga przygotowań i utrwalonych umiejętności, które Pani Profesor kolejno przybliżała. Osiągnięcie wprawy i poziomu w tej dziedzinie wymaga stałych ćwiczeń i udoskonalania warsztatu oraz wiedzy. W ożywionej dyskusji jeden z uczniów stwierdził, iż znajomość sztuki retoryki pozwala swobodnie i w każdej sytuacji, bez przygotowania, wypowiadać się. Odpowiadając prof. Małgorzata Święcicka wyjaśniła, iż z pewnością znawca  sztuki retoryki potrafi sprawnie posługiwać się polszczyzną i może to spożytkować w wielu wypowiedziach, ale planowane wystąpienie publiczne (np. laudacja, wykład, przemówienie) wymaga wcześniejszego przygotowania – także merytorycznego. Stąd ten, kto systematycznie ćwiczy sprawność językową, bogaci słownictwo, uczy się komponować wystąpienie , pracuje nad dykcją, emisją głosu i poszerza wiedzę z różnych dziedzin, z pewnością mówi na co dzień i w każdej sytuacji pięknie, poprawnie, ciekawie i na temat. Jednak szacunek dla odbiorców i dbałość o poziom własnego publicznego wystąpienia, a także jego skuteczność wymagają przemyślenia i przygotowania. Spotkanie stanowiło kolejną okazję do świętowania jubileuszu UKW oraz będącego patronem wielu imprez organizowanych przez PM -Wydziału Humanistycznego, którego dziekanem jest prof. Święcicka. Stąd młodzież mogła usłyszeć także kilka zdań na temat historii bydgoskiej uczelni i znaczenia humanistyki w edukacji i życiu.

 • Zdjęcie: 3662.jpg
 • Zdjęcie: 3667.jpg
 • Zdjęcie: 3651.jpg
 • Zdjęcie: 3653.jpg
 • Zdjęcie: 3649.jpg
 • Zdjęcie: 3673.jpg
 • Zdjęcie: 3657.jpg
 • Zdjęcie: logo_1969-201950latyczelni_CMYK.jpg
 • Zdjęcie: 3670.jpg

 


do gory

Weekendowy Plac Zabaw - 13.01.2019

W niedzielę spotkaliśmy się na karnawałowym Weekendowym Placu Zabaw. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za piękne tańce, energię, stroje i radość. Kolejne spotkanie odbędzie się 10 lutego o godz. 11:00. Już dziś zapraszamy!

 • Zdjęcie: img_20190113_113535.jpg
 • Zdjęcie: img_20190113_111108.jpg
 • Zdjęcie: img_20190113_112319.jpg
 • Zdjęcie: img_20190113_115901.jpg
 • Zdjęcie: img_20190113_113546.jpg
 • Zdjęcie: img_20190113_105051.jpg
 • Zdjęcie: img_20190113_112127.jpg
 • Zdjęcie: img_20190113_122034.jpg
 • Zdjęcie: img_20190113_115748.jpg
 • Zdjęcie: img_20190113_120407.jpg
 • Zdjęcie: img_20190113_112121.jpg
 • Zdjęcie: img_20190113_114250.jpg

 


do gory

Rockowe warsztaty wokalne podczas WOŚP - 13.01.2019

 • Zdjęcie: 0vspectrum-bydziacom-5137.jpg
 • Zdjęcie: 0vspectrum-bydziacom-4849.jpg
 • Zdjęcie: vspectrum-bydziacom-4652.jpg
 • Zdjęcie: vspectrum-bydziacom-4778.jpg
 • Zdjęcie: 0vspectrum-bydziacom-5163.jpg
 • Zdjęcie: vspectrum-bydziacom-4903.jpg

 


do gory

Półkolonie - 14.01.2019

 • Zdjęcie: 3684.jpg
 • Zdjęcie: 3700.jpg
 • Zdjęcie: 3689.jpg
 • Zdjęcie: 3761.jpg
 • Zdjęcie: 3756.jpg
 • Zdjęcie: 3739.jpg
 • Zdjęcie: 3679.jpg
 • Zdjęcie: 3721.jpg
 • Zdjęcie: 3723.jpg
 • Zdjęcie: 3703.jpg
 • Zdjęcie: 3706.jpg
 • Zdjęcie: 3728.jpg

 


do gory

Półkolonie - 15.01.2019

 • Zdjęcie: 3987.jpg
 • Zdjęcie: 4225.jpg
 • Zdjęcie: 3896.jpg
 • Zdjęcie: 3966.jpg
 • Zdjęcie: 4119.jpg
 • Zdjęcie: 3880.jpg
 • Zdjęcie: 4027.jpg
 • Zdjęcie: 3773.jpg
 • Zdjęcie: 3978.jpg
 • Zdjęcie: 4184.jpg
 • Zdjęcie: 3902.jpg
 • Zdjęcie: 3930.jpg
 • Zdjęcie: 3845.jpg
 • Zdjęcie: 4118.jpg
 • Zdjęcie: 4187.jpg
 • Zdjęcie: 4067.jpg
 • Zdjęcie: 4136.jpg
 • Zdjęcie: 3906.jpg
 • Zdjęcie: 4091.jpg
 • Zdjęcie: 3879.jpg
 • Zdjęcie: 4051.jpg
 • Zdjęcie: 4218.jpg
 • Zdjęcie: 4134.jpg
 • Zdjęcie: 4087.jpg
 • Zdjęcie: 4085.jpg
 • Zdjęcie: 3828.jpg
 • Zdjęcie: 3949.jpg
 • Zdjęcie: 3807.jpg
 • Zdjęcie: 3909.jpg
 • Zdjęcie: 4167.jpg
 • Zdjęcie: 4044.jpg
 • Zdjęcie: 4221.jpg
 • Zdjęcie: 4130.jpg
 • Zdjęcie: 3849.jpg
 • Zdjęcie: 4154.jpg
 • Zdjęcie: 3852.jpg
 • Zdjęcie: 4095.jpg
 • Zdjęcie: 4214.jpg
 • Zdjęcie: 4016.jpg
 • Zdjęcie: 3794.jpg
 • Zdjęcie: 4026.jpg
 • Zdjęcie: 3887.jpg
 • Zdjęcie: 4191.jpg
 • Zdjęcie: 4107.jpg
 • Zdjęcie: 3969.jpg
 • Zdjęcie: 4049.jpg
 • Zdjęcie: 4243.jpg
 • Zdjęcie: 3776.jpg
 • Zdjęcie: 4072.jpg
 • Zdjęcie: 3860.jpg
 • Zdjęcie: 3990.jpg
 • Zdjęcie: 3788.jpg
 • Zdjęcie: 3996.jpg
 • Zdjęcie: 3872.jpg
 • Zdjęcie: 3873.jpg
 • Zdjęcie: 4174.jpg
 • Zdjęcie: 4171.jpg
 • Zdjęcie: 4080.jpg
 • Zdjęcie: 4158.jpg
 • Zdjęcie: 3848.jpg
 • Zdjęcie: 4207.jpg
 • Zdjęcie: 3960.jpg

 


do gory

Dziecko i jego świat - ocena prac konkursowych - 15.01.2019

 • Zdjęcie: 4248.jpg
 • Zdjęcie: 4304.jpg
 • Zdjęcie: 4294.jpg
 • Zdjęcie: 4314.jpg
 • Zdjęcie: 4309.jpg
 • Zdjęcie: 4275.jpg
 • Zdjęcie: 4257.jpg
 • Zdjęcie: 4299.jpg

 


do gory

Sterowanie robotami poprzez programowanie w grze COLOBOT - 16.01.2019

 • Zdjęcie: 11.jpg
 • Zdjęcie: 4.jpg
 • Zdjęcie: 9.jpg
 • Zdjęcie: 13.jpg
 • Zdjęcie: 12.jpg
 • Zdjęcie: 1.jpg
 • Zdjęcie: 3.jpg
 • Zdjęcie: 5.jpg
 • Zdjęcie: 2.jpg
 • Zdjęcie: 6.jpg
 • Zdjęcie: 8.jpg
 • Zdjęcie: 10.jpg

 

do gory

Półkolonie - 16.01.2019

 • Zdjęcie: 4370.jpg
 • Zdjęcie: 4571.jpg
 • Zdjęcie: 4585.jpg
 • Zdjęcie: 4435.jpg
 • Zdjęcie: 4398.jpg
 • Zdjęcie: 4624.jpg
 • Zdjęcie: 4344.jpg
 • Zdjęcie: 4332.jpg
 • Zdjęcie: 4506.jpg
 • Zdjęcie: 4648.jpg
 • Zdjęcie: 4576.jpg
 • Zdjęcie: 4397.jpg
 • Zdjęcie: 4596.jpg
 • Zdjęcie: 4380.jpg
 • Zdjęcie: 4503.jpg
 • Zdjęcie: 4490.jpg
 • Zdjęcie: 4390.jpg
 • Zdjęcie: 4340.jpg
 • Zdjęcie: 4632.jpg
 • Zdjęcie: 4609.jpg
 • Zdjęcie: 4600.jpg
 • Zdjęcie: 4446.jpg
 • Zdjęcie: 4614.jpg
 • Zdjęcie: 4456.jpg
 • Zdjęcie: 4427.jpg
 • Zdjęcie: 4393.jpg
 • Zdjęcie: 4412.jpg
 • Zdjęcie: 4476.jpg
 • Zdjęcie: 4376.jpg
 • Zdjęcie: 4341.jpg
 • Zdjęcie: 4482.jpg
 • Zdjęcie: 4498.jpg
 • Zdjęcie: 4639.jpg
 • Zdjęcie: 4377.jpg
 • Zdjęcie: 4627.jpg
 • Zdjęcie: 4395.jpg
 • Zdjęcie: 4517.jpg
 • Zdjęcie: 4542.jpg
 • Zdjęcie: 4384.jpg
 • Zdjęcie: 4479.jpg

 


do gory

Ferie z tańcem - 19-21.01.2018

 • Zdjęcie: 6289.jpg
 • Zdjęcie: 5985.jpg
 • Zdjęcie: 6133.jpg
 • Zdjęcie: 6209.jpg
 • Zdjęcie: 6316.jpg
 • Zdjęcie: 6253.jpg
 • Zdjęcie: 6326.jpg
 • Zdjęcie: 6158.jpg
 • Zdjęcie: 5981.jpg
 • Zdjęcie: 5997.jpg
 • Zdjęcie: 6321.jpg
 • Zdjęcie: 6081.jpg

 


do gory

Półkolonie - drugi turnus: 21-25.01.2019

 • Zdjęcie: 28309811_2011564818873133_862247219_o.jpg
 • Zdjęcie: 50799466_377257146383524_213184477013213184_n.jpg
 • Zdjęcie: 50792652_2296491247232825_3936734733949468672_n.jpg
 • Zdjęcie: 28311963_2011565105539771_1456822416_o.jpg
 • Zdjęcie: 28236521_2011564835539798_365148782_n.jpg
 • Zdjęcie: 50401023_534605567049098_910819446581362688_n.jpg
 • Zdjęcie: 50485394_2234618446600094_8565115663918563328_n.jpg
 • Zdjęcie: 28309872_2011565272206421_890899067_o.jpg
 • Zdjęcie: 28308292_2011564888873126_1160767123_n.jpg
 • Zdjęcie: img_20190124_101023.jpg
 • Zdjęcie: 28310137_2011565232206425_307114521_o.jpg
 • Zdjęcie: 50908596_575280536230896_7385302342574276608_n.jpg
 • Zdjęcie: 28312922_2011564875539794_1035395924_o.jpg
 • Zdjęcie: img_20190122_101823.jpg
 • Zdjęcie: 50652016_312016952779373_7928409035986960384_n.jpg
 • Zdjęcie: img_20190124_101327_1.jpg
 • Zdjęcie: 28341012_2011565062206442_1506540944_o.jpg
 • Zdjęcie: 16.jpg
 • Zdjęcie: 50866817_982721158591422_9134441805528432640_n.jpg
 • Zdjęcie: 50843489_524071844743652_4367049487315632128_n.jpg
 • Zdjęcie: 50609316_2745226348821173_843986946546991104_n.jpg
 • Zdjęcie: img_20190124_100849.jpg
 • Zdjęcie: 50259900_888384258036042_6372957673071050752_n.jpg
 • Zdjęcie: 50518197_791316147867845_3622729249737146368_n.jpg
 • Zdjęcie: img_20190122_101750.jpg
 • Zdjęcie: 14.jpg
 • Zdjęcie: 50240864_279157999433926_7871954031638216704_n.jpg
 • Zdjęcie: 28343010_2011565085539773_1419670725_o.jpg
 • Zdjęcie: 50614968_2264427613781034_6363112783394897920_n.jpg
 • Zdjęcie: 50924393_311640139466874_6900851441997447168_n.jpg
 • Zdjęcie: 28310150_2011565172206431_85523015_o.jpg
 • Zdjęcie: 4.jpg
 • Zdjęcie: 51078348_278047542865144_5085722362045792256_n.jpg
 • Zdjęcie: 28235861_2011564792206469_196615943_n.jpg
 • Zdjęcie: 9.jpg
 • Zdjęcie: 49241497_364987057661091_7137926975242371072_n.jpg
 • Zdjęcie: 50542021_2390725437667650_160708300302712832_n.jpg
 • Zdjęcie: 1.jpg
 • Zdjęcie: 7.jpg
 • Zdjęcie: img_20190124_101319.jpg
 • Zdjęcie: 28309708_2011565205539761_1111811588_o.jpg
 • Zdjęcie: 50787753_239121757016788_2151081335945428992_n.jpg
 • Zdjęcie: 3.jpg
 • Zdjęcie: 50524986_471739273357577_5246029228935217152_n.jpg
 • Zdjęcie: 5.jpg
 • Zdjęcie: 28311973_2011564948873120_1813595486_o.jpg
 • Zdjęcie: 15.jpg
 • Zdjęcie: 2.jpg
 • Zdjęcie: img_20190125_121438.jpg
 • Zdjęcie: 50519276_596596054096977_4741872782181138432_n.jpg
 • Zdjęcie: 50599232_821398441534855_2706862731251679232_n.jpg
 • Zdjęcie: 50397929_257003861864482_2455595698347835392_n.jpg
 • Zdjęcie: 50676823_140101466922250_8384079562576756736_n.jpg
 • Zdjęcie: 6.jpg
 • Zdjęcie: img_20190124_101601.jpg
 • Zdjęcie: 8.jpg
 • Zdjęcie: 10.jpg

 


do gory

Wszechnica, czyli spotkania młodych z nauką - 31.01.2019

W ramach imprezy z cyklu Wszechnica, czyli spotkania młodych z nauką odbyły się zajęcia z pedagogiem dr Katarzyną Marszałek (Wydział Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej UKW). Podjęła ona bardzo aktualny w debacie na stulecie niepodległości temat: O kobietach obecnych i nieobecnych w historii i społeczeństwie? Młodzież dowiedziała się podczas wykładu wzbogaconego prezentacją multimedialną, jak kształtowały się dzieje wolności kobiet. Rys historyczny i współczesna sytuacja, w różnych miejscach świata i różnych dziedzinach życia, uświadomiła młodym ludziom, iż dopiero w dwudziestym wieku  pozycja kobiet uległa  korzystnej zmianie w wielu  sferach życia. Równo z niepodległością Polski panie w naszym kraju uzyskały prawa wyborcze i szeroką dostępność do edukacji, chociaż pełne zrównanie praw w tym  zakresie dokonało się dopiero w… 2013 roku, gdy mogły one podejmować naukę na kierunkach mundurowych. Także w zakresie obyczajowym, zawodowym, dotyczącym roli społecznej i wielu praw miały miejsce znaczące przemiany, jednak jak pokazała w swoim wystąpieniu dr Katarzyna Marszałek w dalszym ciągu pozycja kobiet nie jest równoprawna w wielu dziedzinach. Na przykład zarobki kobiet są niższe niż mężczyzn, w wielu innych  sytuacjach pozycja panów jest uprzywilejowana. Na wstępie spotkania prowadząca przeprowadziła krótką sondę dotyczącą znajomości wybitnych kobiet w dziejach. Okazało się, że uczestnicy zajęć, podobnie do adresatów wielu innych badań, potrafili wskazać niewiele więcej znanych kobiet ponad sztandarową Marię Skłodowską-Curie, Irenę Sendlerową, kilka pań  polityk i pisarek doby pozytywizmu. Tę wiedzę bardzo wzbogacili dzięki przybliżeniu sylwetek licznych kobiet, które nie doczekały się szerszego uznania  u współczesnych i pamięci u potomnych, a były postaciami, które wyróżniły się w rozmaitych dziedzinach nauki, kultury, sztuki, życia społecznego, politycznego, bohaterki wojen – równe dokonaniami i talentami mężczyznom, często współpracujące z nimi ale mniej znane lub nieznane zupełnie. Taki był cel kolejnego spotkania z cyklu Wszechnica. Wagę zagadnienia podkreśliła ożywiona dyskusja. Na pewno dotąd nieobecne w świadomości  młodzieży wybitne kobiety staną się obecne, podobnie jak sam problem roli i statusu kobiet – nie tylko 8 marca.

 • Zdjęcie: 5002.jpg
 • Zdjęcie: 5036.jpg
 • Zdjęcie: 5060.jpg
 • Zdjęcie: 5022.jpg
 • Zdjęcie: 4979.jpg
 • Zdjęcie: 5028.jpg
 • Zdjęcie: 5069.jpg
 • Zdjęcie: logo_1969-201950latyczelni_CMYK.jpg
 • Zdjęcie: 5062.jpg
 • Zdjęcie: 4992.jpg
 • Zdjęcie: 5050.jpg
 • Zdjęcie: 5039.jpg

 


do gory

„Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” - 8.02.2019

Trzecie w tym roku szkolnym warsztaty dla rodziców z cyklu „Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” zatytułowane zostały „Mały, wielki człowiek, czyli jak budować zdrowe poczucie własnej wartości u naszych dzieci?”. Spotkanie odbyło się 8 lutego 2018 r. w świetlicy Gimnazjum nr 27 w Bydgoszczy. "Niezwykły umysł..." ma na celu wsparcie psychologiczne rodziców, których dzieci przejawiają wybitne uzdolnienia. Warsztaty poprowadziła psycholog Magdalena Dunajska – pracownik Pałacu Młodzieży oraz Hospicjum ks. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy. Uczestnicy dyskutowali o tym, jak wychować mądrego człowieka, który zna swoją wartość, potrafi wskazać swoje zalety i zaprezentować je innym. Zastanawiano się też nad tym, jak nie "przesadzić" i nie stworzyć małego "Narcyza Egoisty", a także nad tym, kto ma wpływ na poczucie własnej wartości dziecka. Podczas ćwiczeń warsztatowych rodzice wymienili się doświadczeniami i wzbogacili swoje kompetencje wychowawcze, a także uzmysłowili sobie, że zdrowe, wysokie poczucie własnej wartości ma znaczący wpływ na poczucie szczęścia i satysfakcji w życiu ich dzieci. Warsztaty „Mały, wielki człowiek, czyli jak budować zdrowe poczucie własnej wartości u naszych dzieci?” z cyklu „Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” zostały zorganizowane przez Pałac Młodzieży w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”.

 • Zdjęcie: IMG_20190208_161217362.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20190208_161156268.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20190208_161141710.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20190208_161213762.jpg

 


do gory

Weekendowy plac zabaw - 10.02.2019

W niedzielę bawiliśmy się wspólnie na kolejnym "Weekendowym placu zabaw". Było jeszcze karnawałowo i jak zawsze kolorowo oraz wesoło. Dziękujemy za wspólną zabawę. Zapraszamy dzieci w wieku 4-7 lat wraz z rodzicami na kolejne spotkanie: 10 marca 2019 roku, godz. 11:00.

 • Zdjęcie: DSC_0394.jpg
 • Zdjęcie: DSC_0398.jpg
 • Zdjęcie: DSC_0395.jpg
 • Zdjęcie: DSC_0399.jpg

 


do gory

Porannik muzyczny - 13.02.2019

 • Zdjęcie: 8255.jpg
 • Zdjęcie: 8137.jpg
 • Zdjęcie: 8106.jpg
 • Zdjęcie: 8074.jpg
 • Zdjęcie: 8248.jpg
 • Zdjęcie: 8205.jpg
 • Zdjęcie: 8025.jpg
 • Zdjęcie: 8134.jpg
 • Zdjęcie: 8235.jpg
 • Zdjęcie: 8122.jpg
 • Zdjęcie: 8033.jpg
 • Zdjęcie: 8207.jpg
 • Zdjęcie: 8142.jpg
 • Zdjęcie: 8225.jpg
 • Zdjęcie: 8164.jpg
 • Zdjęcie: 8021.jpg
 • Zdjęcie: 8226.jpg
 • Zdjęcie: 8153.jpg
 • Zdjęcie: 8118.jpg
 • Zdjęcie: 8051.jpg

 


do gory

24. Powiatowy Konkurs Recytatorski oraz Konkurs Poezji Śpiewanej  „Co nam w duszy gra?” - 16.02.2019

WERDYKT JURY KONKURSU RECYTATORSKIEGO i POEZJI ŚPIEWANEJ
„Co nam w duszy gra?”
Pałac Młodzieży, 16 lutego 2019
Jury w składzie:
Teresa Wądzińska-Szpecht – przewodnicząca,
Luiza Kubowicz-Dorosz,
dr Dominik Wierski,
Patrycja Cywińska-Gacka,
Paweł Tomaszewski,
Marek Maciejewski,
po wysłuchaniu wszystkich prezentacji konkursowych postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w konkursie:

KONKURS RECYTATORSKI

W KATEGORII KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
I miejsce – nie przyznano         
II miejsce ex aequo:      
Kornelia Ciecierska z kl. II Szkoły Podstawowej w Białych Błotach,
Szymon Mikołajewski z kl. II Szkoły Podstawowej nr 16,
III miejsce ex aequo:   
Antonina Dekowska z Młodzieżowego Domu Kultury nr 6,          
Emilia Iciek z kl. II Szkoły Podstawowej nr 16,
Wyróżnienia:
Dominik Mrugowski z kl. I Szkoły Podstawowej nr 60,
Witold Łukasik z  Dziecięcej Akademii Sztuki w Pałacu Młodzieży,
Barbara Duczmal z kl. I Szkoły Podstawowej w Osielsku

W KATEGORII KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
I miejsce:                    
Stanisław Molski z kl. IV Szkoły Podstawowej nr 10,
II miejsce ex aequo:     
Martyna Murawska z Młodzieżowego Domu Kultury nr 6,
Antonia Ryczak  z kl. V Szkoły Podstawowej nr 31,
III miejsce ex aequo:    
Pola Szypura z kl.VI Szkoły Podstawowej nr 16,
Natalia Suplicka z kl. VI Szkoły Podstawowej nr 56,
Maja Derecka z kl. IV Szkoły Podstawowej nr 60,
Wyróżnienie:              
Aleksandra Michalak z kl.VI Szkoły Podstawowej nr 31

W KATEGORII KLAS VII-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
I miejsce:                    
Hubert Jagła z kl. VIII Szkoły Podstawowej nr 31,
II miejsce ex aequo:         
Małgorzata Szurpita z kl. VIII Szkoły Podstawowej nr 56,
Nadia Majchrzak z kl. VIII Szkoły Podstawowej nr 63,
III miejsce ex aequo:        
Jakub Kotecki z kl. VII Szkoły Podstawowej nr 10,
Kinga Jonczyńska z kl. VII Szkoły Podstawowej nr 63,
Wyróżnienia:
Maja Bartoszewska z kl. VII Szkoły Podstawowej nr 31,
Zuzanna Kaczmarek z kl. VII Szkoły Podstawowej nr 62

KONKURS POEZJI ŚPIEWANEJ
I miejsce:                    
Kamila Łączna z kl. VIII Szkoły Podstawowej nr 56,
II miejsce ex aequo:     
Maja Bednarek  z kl. VI Szkoły Podstawowej nr 63,
Kinga Jonczyńska z kl. VII Szkoły Podstawowej nr 63,
III miejsce:
Draus  z kl. VII Szkoły Podstawowej nr 18,
Wyróżnienia
Anna Mencfel z kl. V Szkoły Podstawowej nr 41,
Weronika Siwak z kl. VI Szkoły Podstawowej nr 41

 

 • Zdjęcie: 8358.jpg
 • Zdjęcie: 8297.jpg
 • Zdjęcie: 8541.jpg
 • Zdjęcie: 8669.jpg
 • Zdjęcie: 8390.jpg
 • Zdjęcie: 8312.jpg
 • Zdjęcie: 8511.jpg
 • Zdjęcie: 8365.jpg
 • Zdjęcie: 8266.jpg
 • Zdjęcie: 8532.jpg
 • Zdjęcie: 8385.jpg
 • Zdjęcie: 8637.jpg
 • Zdjęcie: 8645.jpg
 • Zdjęcie: 8626.jpg
 • Zdjęcie: 8257.jpg
 • Zdjęcie: 8615.jpg
 • Zdjęcie: 8483.jpg
 • Zdjęcie: 8342.jpg
 • Zdjęcie: 8308.jpg
 • Zdjęcie: 8326.jpg
 • Zdjęcie: 8553.jpg
 • Zdjęcie: 8604.jpg
 • Zdjęcie: 8655.jpg
 • Zdjęcie: 8570.jpg
 • Zdjęcie: 8280.jpg
 • Zdjęcie: 8573.jpg
 • Zdjęcie: 8472.jpg
 • Zdjęcie: 8460.jpg
 • Zdjęcie: 8631.jpg
 • Zdjęcie: 8416.jpg
 • Zdjęcie: 8488.jpg
 • Zdjęcie: 8622.jpg
 • Zdjęcie: 8580.jpg
 • Zdjęcie: 8500.jpg
 • Zdjęcie: 8435.jpg
 • Zdjęcie: 8594.jpg
 • Zdjęcie: 8547.jpg
 • Zdjęcie: 8302.jpg
 • Zdjęcie: 8426.jpg
 • Zdjęcie: 8466.jpg
 • Zdjęcie: 8476.jpg
 • Zdjęcie: 8337.jpg
 • Zdjęcie: 8404.jpg
 • Zdjęcie: 8447.jpg
 • Zdjęcie: 8398.jpg
 • Zdjęcie: 8414.jpg
 • Zdjęcie: 8378.jpg
 • Zdjęcie: 8270.jpg
 • Zdjęcie: 8582.jpg
 • Zdjęcie: 8276.jpg
 • Zdjęcie: 8334.jpg
 • Zdjęcie: 8408.jpg
 • Zdjęcie: 8526.jpg
 • Zdjęcie: 8370.jpg
 • Zdjęcie: 8555.jpg
 • Zdjęcie: 8536.jpg

 

 

 

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy                                                                                                                                                     aktualizacja: 18-02-2019