Rekrutacja 2015/2016

Co, gdzie, kiedy ...

Działy

Nasze strony

Regulaminy imprez ogólnopolskich i międzynarodowych

Regulaminy imprez regionalnych i miejskich

 


do gory

XXV Konfrontacje Teatralne - 18-19.03.2016

 1. Eliminacje miejskie i powiatowe XXV Konfrontacji Teatralnych odbędą się 18-19 marca 2016 roku w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.
 2. Założenia i cele Konfrontacji:
 • upowszechnienie kultury teatralnej wśród najmłodszych, a tym samym udział w procesie kształtowania dojrzałej publiczności teatralnej,
 • inspirowanie dziecięcych i młodzieżowych teatrów do dalszej działalności twórczej oraz do poszukiwania nowych form wypowiedzi artystycznej,
 • stwarzanie okazji do konfrontacji zespołów teatralnych i wzajemnej wymiany doświadczeń dla instruktorów, pedagogów i animatorów kultury,
 • zachęcanie młodych wykonawców do prezentowania swojego artystycznego dorobku szerszej publiczności,
 • kształtowanie twórczej postawy wśród dzieci i młodzieży w oparciu o wspólną „zabawę w teatr”.
 1. Zasady uczestnictwa:
 • zespoły prezentują wyłącznie małe formy teatralne np. kabaret, teatr poezji, małą formę dramatyczną, musical, teatr ruchu, plastyczny i inne (z wyjątkiem teatru lalek),
 • tworzywem przedstawienia może być dowolny materiał literacki dostosowany do wieku, wrażliwości i dojrzałości artystycznej wykonawców,
 • czas prezentacji nie może przekroczyć 30 minut,
 • w imprezie uczestniczyć mogą dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat,
 • w eliminacjach mogą wziąć udział zespoły ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i placówek pozaszkolnych z Bydgoszczy i powiatu
 • informacje dotyczące zakwalifikowania i godziny występu zostaną przekazane instruktorom na zebraniu organizacyjnym,
 • akredytacja − 4 zł od osoby, płatna w dniu Konfrontacji,
 • warunkiem uczestnictwa w Konfrontacjach jest nadesłanie przez placówkę delegującą zespół do dnia 12.02.2016:
  − karty zgłoszenia,
  − scenariusza spektaklu,
  − imiennej listy członków zespołu wraz z rolami
  (DRUKOWANYMI LITERAMI) na adres:
  Pałac Młodzieży w Bydgoszczy,
  ul. Jagiellońska 27,
  85-097 Bydgoszcz
  fax 52 321 16 42
  e-mail: dak2@palac.bydgoszcz.pl
  (z dopiskiem Konfrontacje Teatralne)
 • Zespół zobowiązany jest zgłosić się do recepcji Konfrontacji na dwie godziny przed planowaną godziną występu!
 • O terminie spotkania organizacyjnego instruktorzy zostaną powiadomieni telefonicznie.
 1. Zasady oceny
 • konfrontacje mają charakter konkursowy,
 • jury oceniać będzie dobór repertuaru, oryginalność interpretacji, grę aktorską, ogólny wyraz artystyczny,
 • jury przyzna również nagrody za kreacje aktorskie,
 • laureaci I miejsca zostaną zakwalifikowani do Wojewódzkich Konfrontacji Teatrów Dziecięcych 2016.
 1. Wszelkich informacji udziela Luiza Kubowicz-Dorosz, tel. 321 00 81 wew. 339.
 2. Inne:
 • nie przewiduje się żadnych prób dla zespołów przed imprezą,
 • w spektaklu nie wolno stosować ognia,
 • koszty przejazdu pokrywa placówka delegująca.

karta zgłoszenia


do gory

"Ze sportem na Ty" - turniej klas trzecich - 2015/2016

Celem imprezy „Ze sportem na ty” jest kształtowanie aktywnej postawy dzieci i młodzieży wobec sportu, rekreacji, zdrowia, a także propagowanie wiadomości o sporcie, polskich mistrzach sportu
i olimpijskich zasadach „fair play”.
W poszczególnych konkurencjach uczestniczą wyłącznie dzieci należące do 10-cio osobowych reprezentacji szkół z jednej lub kilku klas trzecich. Warunkiem uczestnictwa w zabawie jest dostarczenie lub przesłanie na adres Pałacu Młodzieży (ul. Jagielloñska 27, 85-097 Bydgoszcz) karty zgłoszenia oraz dokonanie jednorazowej wpłaty
w wysokoœci 30 zł, bezpośrednio przed rozgrywkami.

Turniej odbędzie się w trzech blokach:
I - ELIMINACJE - uczestniczą po dwie reprezentacje (6 spotkań).
II - PÓŁFINAŁ - awansuje do półfinału 6 reprezentacji, zwycięzcy eliminacji (2 spotkania) po 3 drużyny.
III - FINAŁ - uczestniczą cztery reprezentacje - spotkanie,w którym wyłoniona zostanie najlepsza drużyna.

Najlepsza klasa otrzyma tytuł
„Złotej Klasy Sportowej roku szkolnego 2015/2016”.
Przewidziano nagrody dla najlepszych uczestników.
O terminie spotkań uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

Zespoły rywalizować będą w trzech blokach:
I - mini konkurencje sportowe - lekka atletyka, elementy gier zespołowych
II - teoretycznej: test sportowy A, B, C (ogólne wiadomości na temat dyscyplin sportowych, olimpiad z uwzględnieniem polskich medalistów, sport w Polsce i w regionie Kujawsko-Pomorskim).
UWAGA!
Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do sekretariatu Pałacu Młodzieży lub przesłać w terminie do 20.11.2015 r. z dopiskiem „Ze sportem na ty”. O uczestnictwie w zabawie decyduje kolejność zgłoszeń (w związku z ograniczoną liczbą miejsc). Dodatkowych informacji udziela Bogdan Szymielewicz pod nr tel. 668 827 717.

karta zgłoszenia

 


do gory

Konkurs wiersza i piosenki przedszkolnej "Rymy i Rytmy" - 3.12.2015

Uwaga! Termin zgłoszeń przedłużony do 27.11.2015.

Zasady programowe:

 • Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci z przedszkoli bydgoskich w wieku od 3 do 6 lat
 • Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
  - recytacji
  - piosenki przedszkolnej
 • Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie przez wykonawcę jednego wiersza z dowolnie wybranej literatury dziecięcej lub jednej piosenki przedszkolnej
 • Wykonawca może się zaprezentować tylko jeden raz !
 • W kategorii piosenki może wystąpić mały zespół (liczący nie więcej niż 3 osoby)
 • Organizatorzy dopuszczają wzbogacenie prezentacji muzyką (tylko podkład muzyczny bez wokalu) i rekwizytem
 • W konkursie może wziąć udział maksymalnie 2 przedstawicieli z danego przedszkola (za przedstawiciela uważa się również zespół - do 3 osób - prezentujący piosenkę)
 • Organizatorzy powołają jury, które przyzna nagrody za najlepsze prezentacje
 • Konkurs odbędzie się 3.12.2015 o godz. 11.00 w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży
 • Karty zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 13.11.2015 na adres:
  Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz, z dopiskiem RYMY I RYTMY
 • Udział w imprezie mogą wziąć tylko dzieci zgłoszone do 13.11.2015

W sprawach szczegółowych prosimy kontaktować się z p. Luizą Kubowicz-Dorosz, tel. 52 321 00 81, wew. 339

karta zgłoszenia

 


do gory

"Oczyma wyobraźni" 21. konkurs recytatorski oraz konkurs poezji śpiewanej - 28.11.2015

ADRESAT
Konkurs recytatorski oraz konkurs poezji śpiewanej adresowane są do uczniów szkół podstawowych z Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego. Podczas przesłuchań obowiązywał będzie podział na dwie kategorie wiekowe: klasy I-III i IV-VI.
PREZENTACJA KONKURSOWA
W obu konkursach promujemy teksty poetów polskich. Tradycyjnie zachęcamy do poszukiwań tekstów nietuzinkowych i mniej popularnych.
Tekst wykonywany w konkursie recytatorskim nie może liczyć mniej niż 12 i nie więcej niż 40 wersów. Jeżeli jest dłuższy - należy przedstawić jego spójne fragmenty, by zmieścić się w proponowanych przez nas ramach. Długość piosenki jest dowolna.
Prosimy o rezygnację z nadmiaru rekwizytów, gdyż jest to wielokrotnie element rozpraszający uwagę (szczególnie młodszych recytatorów).
W konkursie poezji śpiewanej prezentację należy wzbogacić muzyką (podkład muzyczny bez wokalu lub akompaniament). Organizator zapewnia pianino, sprzęt odtwarzający oraz nagłośnienie.
KRYTERIA OCENY
Jury oceniać będzie: interpretację utworu i dobór repertuaru - dostosowanie tekstu do tematu konkursu, możliwości wykonawcy oraz dykcję, estetykę i emisję głosu.
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia w formie pisemnej prosimy nadsyłać do 7 listopada 2015. Zgłoszenia telefoniczne bądź po terminie nie będą uwzględniane. Przyjmowane będą tylko zgłoszenia zbiorowe.
Z jednej szkoły można zgłosić:

 • w konkursie recytatorskim - do 5 uczestników z każdej kategorii wiekowej,
 • w konkursie poezji śpiewanej - do 3 uczestników z każdej kategorii wiekowej (razem 16 nazwisk z jednej szkoły).

Dopuszcza się udział tego samego uczestnika w konkursie recytatorskim oraz w konkursie poezji śpiewanej.
Zgłoszenia, według załączonego wzoru, wypełnione drukowanymi literami, prosimy przesłać na adres: Pałac Młodzieży w Bydgoszczy,  ul. Jagiellońska 27, 85-097  Bydgoszcz,
fax.:  52 321 16 42 lub elektronicznie (kontakt preferowany): dak1@palac.bydgoszcz.pl.
z dopiskiem: Konkurs recytatorski i konkurs poezji śpiewanej „Oczyma wyobraźni”.

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE
Pierwszy etap
konkursu odbędzie się w sobotę, 28 listopada 2015 od godz. 9.00. Przesłuchania konkursowe przeprowadzane będą w małych grupach i potrwają około 1,5 godz. każde. Informacja o rozpoczęciu spotkania dla poszczególnych uczniów zostanie przekazana do sekretariatu szkoły po nadesłaniu wszystkich zgłoszeń. Na przesłuchania należy dostarczyć tekst recytowanych wierszy. Teksty te nie będą zwracane recytatorom. Każdego uczestnika obowiązuje akredytacja - 4 złote, płatne w dniu przesłuchań. Jeśli w którejś kategorii weźmie udział duża liczba recytatorów, dla wyróżnionych w eliminacjach zorganizowany zostanie drugi etap przesłuchań. Odbędzie się on w sobotę, 5 grudnia 2015. Uczestnicy tego spotkania prezentują repertuar z eliminacji.
KONCERT GALOWY
Koncert laureatów odbędzie się w sobotę 13 lutego 2016 o godz. 12.00 wsali widowiskowej Pałacu Młodzieży. Podczas spotkania ogłoszone zostaną werdykty jury oraz zostaną wręczone nagrody.
Próba koncertu, w której zobowiązani są uczestniczyć wszyscy wykonawcy zakwalifikowani do finału, odbędzie się w piątek, 12 lutego 2016 w godzinach popołudniowych. O dokładnej godzinie spotkania poinformujemy w terminie późniejszym.
Kontakt: Dorota Tomaszewska, Pałac Młodzieży, tel. 52 321 00 81 wew. 323, dak1@palac.bydgoszcz.pl
Karty zgłoszenia:
konkurs recytatorski, konkurs poezji śpiewanejdo gory

XVI Wojewódzki Konkurs Młodych Twórców dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych "Teraz JA mówię!" - 10.12.2015

termin przyjmowania prac przedłużony do 30 października br

Monolog – w literaturze i teatrze, a nawet kinie – to szczególna forma wypowiedzi. Za jego pomocą autor tekstu stawia bohatera bądź wcielającego się weń wykonawcę w sytuacji wewnętrznej ekspresji, intelektualnej szczerości, czy wręcz intymności. Monologi z dzieł Szekspira, Prousta, Joyce’a i Faulknera, czy też wiele monologów teatralnych i filmowych na stałe weszło do kanonu kultury.
Pragniemy, by ta literacka forma stała się środkiem Waszej ekspresji, byście za jej pomocą wyrazili swe przemyślenia, obserwacje, obawy, radości, podzielili się swą złością lub pragnieniami. By przygotowane przez Was monologi były autentycznymi świadectwami Waszej osobowości i wrażliwości. By przez chwilę liczył się tylko Wasz głos.
Częstokroć monolog literacki zyskuje drugie życie jako monodram – być może niektóre prace zaistnieją zatem także w teatrze?

Objętość maksymalna prac to 4 strony A4, druk komputerowy, czcionka Times New Roman 12. Wszystkich uczestników obowiązuje dbałość o poprawność formy. Karta informacyjna musi być trwale dołączona do pracy. Nadesłanych prac nie zwracamy. Prace (dotychczas nie publikowane) należy przesłać na adres: Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27,  85-097 Bydgoszcz (z dopiskiem „Konkurs Młodych Twórców”) do 20 października 2015 r.
Finał konkursu odbędzie się 10 grudnia 2015 r. – laureatom zostaną wysłane zaproszenia. Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe (I nagroda- tablet).

Sekretarz Konkursu

Beata Przybojewska
tel. 52 321 00 81, 52 321 15 21
impresje@palac.bydgoszcz.pl

karta zgłoszenia


do gory

Oblicza Uzależnień - 29.10, 19.11, 3.12.2015

Uwaga. Brak miejsc na rok 2015. Projekt będzie kontynuowany w 2016 r. (drugim semestrze roku szkolnego 2015/2016)

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy zaprasza na spotkania edukacyjne w ramach cyklu pn. Oblicza Uzależnień

CELE:
Ideą spotkań jest ochrona dzieci i młodzieży przed wejściem w uzależnienia poprzez uczestnictwo w działaniach aktywizujących z wykorzystaniem zróżnicowanych form i metod pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów.

Cele szczegółowe:

 1. Przekazanie i usystematyzowanie wiedzy na temat rodzajów uzależnień (alkohol, nikotyna, narkotyki ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dopalaczy, internet oraz gry komputerowe).
 2. Określenie mechanizmów powstawania uzależnień oraz wskazanie ich destrukcyjnego wpływu na zdrowie psychiczne i fizyczne.
 3. Nakreślenie sposobów wyjścia z uzależnienia oraz dostarczenie wiedzy na temat instytucji i organizacji mogących służyć pomocą w wyjściu z uzależnień.
 4. Wykształcenie swoistej odporności na stres jako czynnika sprzyjającego uzależnieniom oraz postawy asertywnej wobec ewentualnych nacisków ze strony otoczenia.
 5. Wskazanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z napięciami, trudnymi sytuacjami oraz rozwinięcie umiejętności szukania pomocy w sytuacji kryzysowej.
 6. Promowanie zdrowego trybu życia bez uzależnień jako jednego z elementów sprzyjających odniesieniu sukcesu w życiu osobistym zawodowym i społecznym.

ADRESACI:
Uczniowie VI klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.

AKREDYTACJA:
2 zł od osoby, płatne w dniu spotkania.

REALIZACJA:
Spotkania będą realizowane w październiku, listopadzie i grudniu br. w godz. 10.00-13.00.

PRZEBIEG SPOTKANIA:

 1. wykład tematyczny
 2. warsztaty w grupach prowadzone przez pedagogów, psychologów, terapeutów, profilaktyków, socjologów z wieloletnim doświadczeniem z zastosowaniem metod aktywizujących, pozwalających na dyskusję w grupie, dzielenie się własnym doświadczeniem, ekspresję plastyczną i teatralną w zakresie poruszanej problematyki, wymianę opinii i poglądów, praktyczne ćwiczenie zachowań interpersonalnych.
 3. Konsultacje indywidualne dla zainteresowanych.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniu.
W trakcie spotkania organizatorzy zapewniają uczestnikom owoce, słodycze i napoje.

ZGŁOSZENIA:
Kartę zgłoszenia wypełnioną czytelnie należy przesłać
- listownie na adres Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz, z dopiskiem Oblicza Uzależnień
- faksem 52 321 16 42

Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone przez organizatorów telefonicznie. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt:
uzaleznienia@palac.bydgoszcz.pl
Ewa Sawoszczuk 52 321 00 81 wew. 333
Beata Przybojewska 52 321 00 81 wew. 353

karta zgłoszenia

 


 

 

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy                                                                                                                                                     aktualizacja: 20-11-2015