Rekrutacja 2016/2017

Co, gdzie, kiedy ...

Działy

Nasze strony

Regulaminy imprez ogólnopolskich i międzynarodowych

Regulaminy imprez regionalnych i miejskich

 


do gory


Półkolonie - lato 2016 - są pojedyncze wolne miejsca na II turnus.

I turnus „Wakacje z Pampalinim” - 27 czerwca - 01 lipca.
Program. Listy uczestników: grupa I, grupa II, grupa III, grupa IV, grupa V, grupa VI.

II turnus „Eco wakacje” - 04-08 lipca.
Program, listy uczestników:
- grupy młodsze: grupa VII, grupa VIII, grupa IX, grupa X.
- grupy starsze: grupa I, grupa II, grupa III, grupa IV, grupa V, grupa VI.

Koszt jednego turnusu - 200,00 zł.

Zapisy od 01.06.2016 r. w godz. 7.30-16.00 w Pałacu Młodzieży pok. 107 - I piętro. Ilość miejsc ograniczona.
- zajęcia na półkoloniach będą odbywały się w godz. 8.00-15.00
- rodzice mogą przyprowadzać dzieci do PM od godz. 7.30 a odbierać do godz. 15.50
- utworzone zostaną grupy wiekowe: 7- 8 lat, 9-10 lat, 11-12 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstępstwo od tej zasady.
- chęć uczęszczania dzieci do jednej grupy proszę zaznaczyć na górze karty kwalifikacyjnej!!!
- dzieci uczestniczące w półkoloniach powinny posiadać obuwie sportowe oraz strój kąpielowy, czepek i ręcznik
- rodzice, którzy zezwolą na samodzielny powrót dziecka do domu po zajęciach zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia i przekazanie go wychowawcy grupy. W innym przypadku dziecko nie będzie mogło opuścić samodzielnie placówki
- dzieci otrzymają drugie śniadanie oraz dwudaniowy obiad.

WARUNKIEM ZAKWALIFIKOWANIA DZIECKA JEST:
- OSOBISTE ZAPISANIE DZIECKA I POBRANIE KARTY KWALIFIKACYJNEJ.
- DOSTARCZENIE WYPEŁNIONEJ KARTY KWALIFIKACYJNEJ - kartę można przesłać e-mailem na adres:

m.lewandowska@palac.bydgoszcz.pl do dnia 16 czerwca 2016 r.
- DOKONANIE PEŁNEJ WPŁATY NA KONTO PAŁACU MŁODZIEŻY nr konta 02 1240 6452 1111 0010 4797 5830 lub w kasie – pokój nr 6 (parter) do dnia 16 czerwca 2016 r.

Lista dzieci zakwalifikowanych z podziałem będzie opublikowana na stronie Pałacu Młodzieży 22 czerwca 2016

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 


do gory

Konkurs wiedzy o filmie dla szkół ponadgimnazjalnych - 4.06.2016

Konkurs promujący 31. AFF-Erę Filmową „Bohater, heros, autorytet, czyli kino w poszukiwaniu wzorców”
4 czerwca 2016, godz. 10:00, sala 115 Pałac Młodzieży w Bydgoszczy

Cele konkursu:

 1. Upowszechnianie kultury filmowej oraz stworzenie możliwości wymiany myśli i doświadczeń uczniów i pedagogów.
 2. Kształtowanie zainteresowań młodzieży sztuką filmową oraz rozwijanie ruchu szkolnego kół sympatyków filmu.
 3. Gromadzenie i systematyzowanie doświadczeń w zakresie wychowania przez sztukę.
 4. Poszerzenie wiedzy na temat kina polskiego, europejskiego i innych kinematografii.
 5. Promocja AFF-Ery Filmowej - unikalnego wydarzenia filmowo-edukacyjnego.

Zakres tematyczny konkursu:
Bohaterowie filmowi:
- bohaterowie adaptacji prozy Henryka Sienkiewicza,
- superbohaterowie i antybohaterowie (Batman, Joker, Superman, Spiderman, Hulk itp.),
- słynni bohaterowie filmów biograficznych i ich odtwórcy(Zbigniew Religa, Jan Paweł II, Elżbieta II, Lech Wałęsa itp.),
- najsłynniejsze monstra z horrorów,
- bohaterowie współczesnych mitów (Gwiezdne wojny, Władca pierścieni, Hobbit).

Założenia organizacyjne:
W konkursie uczestniczą dwuosobowe zespoły reprezentujące wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych miasta Bydgoszczy i regionu. Jedną klasę może reprezentować maksymalnie jeden zespół, a jedną szkołę maksymalnie trzy zespoły.
Każdy zgłoszony do konkursu zespół otrzyma jeden egzemplarz testu. W czasie 45 minut zespółudziela pisemnych odpowiedzi na pytania testowe. Podczas uzupełniania testu uczestnicy konsultują się ze sobą w ramach zespołu. Pierwsze miejsce zajmie zespół, który zdobędzie największą ilość punktów. W razie remisu przeprowadzona zostanie dogrywka.
Wyniki konkursu podane zostaną tego samego dnia, czyli 4 czerwca.

Uwagi:

 1. Wszyscy uczestnicy startujący w konkursie uhonorowani zostaną dyplomami.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjmowania do konkursu zgłoszeń nadesłanych po podanym terminie.
 3. Nagrodami są:

- upominki,
- plakaty filmów,
- bezpłatne bilety na filmy i wydarzenia organizowane w ramach 31. AFF-Ery Filmowej we wrześniu 2016 r.

TERMIN
4 czerwca 2016, g. 10:00
Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, sala 115
Zgłoszenia zespołów (imiona i nazwiska członków zespołu, szkoła, klasa, opiekun-nauczyciel, numer telefonu do opiekuna) prosimy nadsyłać do 27 maja 2016 roku na adres:
Pałac Młodzieży
Dział Animacji Kulturalnej
ul. Jagiellońska 27
85-097 Bydgoszcz
lub e-mail:dominika@palac.bydgoszcz.pl ;dominikwierski@poczta.fm
Szczegółowych informacji o konkursie udzielają:

Dominika Kosińska i dr Dominik Wierski tel. 606 715 863; dominika@palac.bydgoszcz.pl; dominikwierski@poczta.fm

 

 


do gory

II Wojewódzki Konkurs Piosenki "Młodzi Mistrzowie Sceny" - 21.05.2016

TERMIN KONKURSU
21 maja 2016 r.
ZAŁOŻENIA KONKURSU:
W konkursie udział biorą soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno- instrumentalne, delegowane przez placówki oświatowe lub kulturalne z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w następujących kategoriach:

 • I soliści szkół podstawowych klasy 1 - 3
 • II soliści szkół podstawowych klasy 4 - 6
 • III soliści szkół gimnazjalnych
 • IV soliści szkół ponadgimnazjalnych
 • V zespoły (wokalne lub wokalno-instrumentalne)

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • Każdy podmiot wykonawczy zobowiązany jest do przygotowania dwóch piosenek, których łączny czas trwania nie przekroczy 10 minut
 • Do 16 kwietnia 2016 r. należy przesyłać nagrania zgłoszonych do konkursu piosenek, dokonanych na nośnikach cyfrowych (płyta CD, mp3). W przypadku zgłoszenia kilku osób z jednej placówki, prosimy o dokonanie nagrania każdego ucznia na innym nośniku wraz z dokładnym opisem.
 • Akredytacja w konkursie dla osób zakwalifikowanych wynosi 12 zł od osoby (płatne w dniu konkursu)

Lista osób zakwalifikowanych do konkursu ukaże się na stronie Pałacu Młodzieży do 7 maja 2016 r.
Wszyscy uczestnicy konkursu przybywają z opiekunem.

KRYTERIA OCEN:
Jury oceniać będzie:

 • warunki głosowe
 • warsztat instrumentalny
 • dobór repertuaru
 • interpretację utworów
 • ogólny wyraz artystyczny
  NAGRODY:
 • Wszyscy uczestnicy konkursu wraz z opiekunami otrzymają
  dyplomy uczestnictwa.
 • Laureaci I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymają statuetki.
 • Laureat, który zdobędzie największą liczbę punktów otrzyma GRAND PRIX II Wojewódzkiego Konkursu „MŁODZI MISTRZOWIE SCENY”.
  Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

W sprawach szczegółowych prosimy o kontakt
z Patrycją Cywińską-Gacka
tel. kom. 660 448 499
Pałac Młodzieży
tel. 52 321 00 81 wew. 353

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Pałac Młodzieży
ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz
te. 52 321 00 81, fax. 52 321 16 42
z dopiskiem: „Młodzi Mistrzowie Sceny”

karta zgłoszenia


do gory

„17 gram miłości” IV wojewódzki konkurs literacki pod hasłem „Człowiek…” - 17.03.2016

Jedyny w Polsce konkurs literacki zaadresowany do dzieci i młodzieży z dysleksją rozwojową.

Cel konkursu: Rozbudzenie twórczości literackiej oraz stworzenie możliwości odniesienia sukcesu dzieciom z dysleksją rozwojową.
 
Regulamin konkursu:

 • Zadaniem uczestników jest napisanie listu, podziękowań, wiersza, felietonu zaadresowanego do drugiego człowieka. Teksty mają podejmować tematykę wyjątkowości ludzi i ich wzajemnego szacunku. Prace powinny pokazywać to co jest dobre w człowieku. itp.
 • Praca literacka napisana komputerowo nie może przekraczać formatu A4, czcionka 13.
 • Prace prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres serocka.anna@gmail.com lub info@palac.bydgoszcz.pl z dopiskiem 17 gram miłości.
 • Każda praca musi mieć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa szkoły/placówki z adresem tel./fax/e-mail, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
 • Prace oceniać będzie jury w składzie nauczyciele języka polskiego i dziennikarz.
 • Obowiązują dwie kategorie wiekowe: pierwsza: szkoła podstawowa, druga: klasy gimnazjum i ponadgimnazjalne.
 • Prace należy nadsyłać do 04.03.2016. 
 • Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach 11.03.2016. Finał konkursu i wręczenie nagród 17.03.2016. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody nie będą wysyłane pocztą.
 • Najlepsze prace ukarzą się w czasopiśmie "POD WIATR" (www.podwiatr.pl)
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej prezentacji prac w prasie oraz na stronie internetowej.
 • Z uwagi na dobro konkursu organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.        

Organizator konkursu: mgr Anna Baczyńska-Serocka tel. 503 408 380.


do gory

Recytatorator - recytatorsko-oratorski konkurs dla gimnazjalistów - 4.04.2016

UWAGA, GIMNAZJALIŚCI! KONKURS!!! Rok 2016 został ogłoszony rokiem Henryka Sienkiewicza, nie mogliśmy więc nie zareagować. Katalog dzieł Autora jest na tyle bogaty i zróżnicowany, że z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Chcemy na powrót spopularyzować twórczość naszego noblisty, który dla młodszych pokoleń  być może bardziej znany jest już jako autor książek, na podstawie których nakręcono popularne filmy.
Formuła konkursu pozostaje bez zmian: każdy uczestnik recytuje fragment prozy H. Sienkiewicza i oczywiście uzasadnia swój wybór.

Warunki uczestnictwa:

 1. w konkursie mogą wziąć udział maksymalnie 4 osoby z danej placówki (gimnazjaliści z Bydgoszczy, Nakła, Szubina oraz powiatów bydgoskiego, nakielskiego i szubińskiego); zachęcamy Do przeprowadzenia wewnętrznych eliminacji
 2. każdy uczestnik przygotowuje dwuelementową prezentację:
  - przemówienie uzasadniające wybór recytowanego fragmentu– czas trwania do 2 min.
  -  recytacja fragmentu prozy H. Sienkiewicza - czas trwania 2-3 min.
 3. w dniu konkursu należy przedłożyć jury do wglądu recytowany fragment,
 4. kartę zgłoszenia wypełnioną drukowanymi literami należy przesłać do 10 marca 2016 r. pocztą na adres: Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz - RECYTATORATOR - lub faksem 52 3211642

Przesłuchania konkursowe odbędą się 4 kwietnia 2016 r. o godz. 9.00 w sali 78 Pałacu Młodzieży.

Uczestnicy obowiązani są do przestrzegania regulaminowego czasu swoich prezentacji.

W przerwie podczas obrad jury zapraszamy na wykład pt. „Wszystko co chcielibyście wiedzieć o H. Sienkiewiczu i nie boicie się zapytać”, wystawę różnych wydań dzieł H. Sienkiewicza oraz prezentację multimedialną na temat filmowych adaptacji jego prozy zrealizowanych za granicą.

Konkurs jest premiowany dodatkowymi punktami, które będą doliczane do wyników testów gimnazjalnych przy aplikowaniu do szkoły ponadgimnazjalnej. Premia dotyczy laureatów I, II i III miejsca. Zostaną także przyznane nagrody rzeczowe oraz nagroda publiczności.

Sekretarz Konkursu - Beata Przybojewska, impresje@palac.bydgoszcz.pl tel. 52 321 00 81, wew. 353

karta zgłoszenia


do gory

Ogólnopolski Konkurs Tańca "Taneczne Miraże" - 5.03.2016

TERMIN I MIEJSCE
5 marca 2016, Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27, 85-097 BYDGOSZCZ
ORGANIZATOR
Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 27, 85-097 BYDGOSZCZ,
tel. 52 321-00-81, fax. 52 321-16-42
CELE I ZAŁOŻENIA:

 • stworzenie możliwości prezentacji dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych,
 • popularyzacja amatorskiego ruchu artystycznego,
 • rozwój artystyczny młodych wykonawców,
 • integracja środowiska tanecznego,
 • wymiana doświadczeń,
 • konfrontacje zespołów tanecznych.

UCZESTNICY
W konkursie mogą brać udział:

 1. Zespoły taneczne prezentujące miniatury, inscenizacje, etiudy w oparciu o różne techniki taneczne w kategoriach wiekowych: do lat 11, 12 – 15 lat, powyżej 16 lat.
 2. Soliści prezentujący choreografie w technice: jazz, taniec współczesny, modern w kategorii wiekowej: pow.16 lat.
 3. Duety prezentujące choreografie w technice: jazz, taniec współczesny, modern w kategorii wiekowej: pow. 16 lat.

Uwaga!                             
Zespoły taneczne! – dopuszcza się uczestnictwo tancerzy, powyżej granicy wieku dla danej kategorii wiekowej do 20% liczebności zespołu.
PREZENTACJE

 • Zespoły taneczne mogą prezentować 1 choreografię taneczną do muzyki własnej, o czasie nie przekraczającym 4 min.
 • Soliści i duety – mogą prezentować choreografię taneczną do muzyki własnej o czasie prezentacji do 1,30 min.

ZASADY UCZESTNICTWA

 • Przesłanie do dnia 22 lutego 2016 r. Karty Zgłoszenia na adres: wikapi@vp.pl lub faxem na numer: 52 321-16-42.
 • Do dnia 29 lutego 2016 roku, dokonanie opłaty akredytacyjnej w wysokości 150 zł od zespołu oraz 15 zł za osobę w kategorii: soliści, duety na konto: PKO SA 02 1240 6452 1111 0010 4797 5830 – z dopiskiem opłata akredytacyjna „Taneczne Miraże”.

OCENA I NAGRODY

 • Organizator powołuje profesjonalne jury.
 • W poszczególnych kategoriach zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia.

WARUNKI TECHNICZNE
Organizator zapewnia:
Scenę w sali widowiskowej o wymiarach 7 m x 12m wyposażoną w kurtynę i kulisy oraz profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie.
PRZEBIEG KONKURSU

 • Zespoły przyjeżdżają w dniu 5 marca 2016 r.
 • Rejestracja w godz. 8.oo – 10.oo
 • Próby w godz. 8.oo – 11. 3o
 • Prezentacje konkursowe od godz. 12.oo
 • Ogłoszenie werdyktu i rozdanie nagród

KONTAKT
od poniedziałku do piątku w godz. 16.oo – 19.oo pod numerem telefonu: 500 093 450; e-mail: wikapi@vp.pl.
Uwaga!
W przypadku dużej liczby zespołów decyduje kolejność nadesłania zgłoszenia.
UWAGI KOŃCOWE:

 • Zespoły przyjeżdżają na konkurs na własny koszt lub instytucji delegującej.
 • Instytucje zgłaszające zespół, winny go ubezpieczyć na czas podróży
  i pobytu na imprezie.
 • Zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów gwarantującą bezpieczeństwo uczestników.
 • Przypomina się o konieczności posiadania legitymacji szkolnych (lub innych dokumentów) przez uczestników konkursu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do   łączenia kategorii wiekowych i tanecznych w przypadku zbyt małej lub zbyt dużej liczby zespołów oraz zmiany programu imprezy.
 • Regulamin imprezy jest regulaminem wewnętrznym i kwestie sporne, nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator imprezy.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie miejsca imprezy.
  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

karta zgłoszenia


do gory

„W tanecznym rytmie” Konfrontacje Dziecięcych Zespołów Tanecznych - 1.04.2016

ORGANIZATOR: Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz

CELE IMPREZY:

 1. Konfrontacje poziomu i możliwości wykonawczych zespołów
 2. Wymiana pomysłów i doświadczeń
 3. Rozwijanie wrażliwości dzieci oraz pobudzanie ich do dalszej aktywności muzycznej

ZAŁOŻENIA KONKURSU

 1. W konkursie biorą udział dzieci w następujących kategoriach
  - grupa przedszkolna 3-4 latki
  - grupa przedszkolna 5-6 latki
  - grupa szkolna kl. I- III
 2. Zespół przygotowuje jeden układ taneczny
 3. Maksymalna ilość dzieci w zespole – 22 osoby
 4. Czas trwania układu max.4 minuty
 5. Organizator dopuszcza podkłady muzyczne zarejestrowane na płycie CD, które należy dostarczyć bezpośrednio przed pokazem konkursowym

DALSZE ZAŁOŻENIA ORGANIZATORA

 1. Konkurs odbędzie się 01.04.2016r. w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży
  - godz. 10.00 – prezentacje 3-4 latków
  - godz. 11.00  - prezentacje 5 – 6 latków
  - godz. 12.00 – prezentacje kl. I- III
  Ogłoszenie wyników ok. godz. 13.00
  Podane godziny prezentacji są przybliżone. W zależności od ilości zgłoszonych zespołów i przebiegu imprezy mogą ulec zmianie.
 2. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija 18.03.2016 r.
 3. Szczegółowe informacje zostaną przekazane telefonicznie
 4. Obowiązuje wpisowe w wysokości 35 zł od zespołu, które należy wpłacić do 18.03.2016 r. na konto Pałacu Młodzieży Bank Pekao S.A. 02 1240 6452 1111 0010 4797 5830
  Z dopiskiem „W tanecznym rytmie” i nazwą zespołu, nazwą placówki kierującej
 5. Koszty podróży i ubezpieczenia zespoły pokrywają we własnym zakresie
 6. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator
 1. KRYTERIA OCENY

Jury oceniać będzie

 1. Dobór repertuaru
 2. Interpretację i opracowanie
 3. Ogólny wyraz artystyczny

ZOSTANIE PRZYZNANA NAGRODA GŁÓWNA , NAGRODA DYREKTORA PAŁACU MŁODZIEŻY ORAZ WYRÓŻNIENIA.
KAŻDY ZESPÓŁ OTRZYMA DYPLOM ZA UDZIAŁ.
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE KARTY ZGŁOSZENIA
Dodatkowych informacji udziela
Hanna Dehnhard  tel. 52 /321 -00- 81

karta zgłoszenia

 


do gory

XXV Konfrontacje Teatralne - 18-19.03.2016

 1. Eliminacje miejskie i powiatowe XXV Konfrontacji Teatralnych odbędą się 18-19 marca 2016 roku w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.
 2. Założenia i cele Konfrontacji:
 • upowszechnienie kultury teatralnej wśród najmłodszych, a tym samym udział w procesie kształtowania dojrzałej publiczności teatralnej,
 • inspirowanie dziecięcych i młodzieżowych teatrów do dalszej działalności twórczej oraz do poszukiwania nowych form wypowiedzi artystycznej,
 • stwarzanie okazji do konfrontacji zespołów teatralnych i wzajemnej wymiany doświadczeń dla instruktorów, pedagogów i animatorów kultury,
 • zachęcanie młodych wykonawców do prezentowania swojego artystycznego dorobku szerszej publiczności,
 • kształtowanie twórczej postawy wśród dzieci i młodzieży w oparciu o wspólną „zabawę w teatr”.
 1. Zasady uczestnictwa:
 • zespoły prezentują wyłącznie małe formy teatralne np. kabaret, teatr poezji, małą formę dramatyczną, musical, teatr ruchu, plastyczny i inne (z wyjątkiem teatru lalek),
 • tworzywem przedstawienia może być dowolny materiał literacki dostosowany do wieku, wrażliwości i dojrzałości artystycznej wykonawców,
 • czas prezentacji nie może przekroczyć 30 minut,
 • w imprezie uczestniczyć mogą dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat,
 • w eliminacjach mogą wziąć udział zespoły ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i placówek pozaszkolnych z Bydgoszczy i powiatu
 • informacje dotyczące zakwalifikowania i godziny występu zostaną przekazane instruktorom na zebraniu organizacyjnym,
 • akredytacja − 4 zł od osoby, płatna w dniu Konfrontacji,
 • warunkiem uczestnictwa w Konfrontacjach jest nadesłanie przez placówkę delegującą zespół do dnia 12.02.2016:
  − karty zgłoszenia,
  − scenariusza spektaklu,
  − imiennej listy członków zespołu wraz z rolami
  (DRUKOWANYMI LITERAMI) na adres:
  Pałac Młodzieży w Bydgoszczy,
  ul. Jagiellońska 27,
  85-097 Bydgoszcz
  fax 52 321 16 42
  e-mail: dak2@palac.bydgoszcz.pl
  (z dopiskiem Konfrontacje Teatralne)
 • Zespół zobowiązany jest zgłosić się do recepcji Konfrontacji na dwie godziny przed planowaną godziną występu!
 • O terminie spotkania organizacyjnego instruktorzy zostaną powiadomieni telefonicznie.
 1. Zasady oceny
 • konfrontacje mają charakter konkursowy,
 • jury oceniać będzie dobór repertuaru, oryginalność interpretacji, grę aktorską, ogólny wyraz artystyczny,
 • jury przyzna również nagrody za kreacje aktorskie,
 • laureaci I miejsca zostaną zakwalifikowani do Wojewódzkich Konfrontacji Teatrów Dziecięcych 2016.
 1. Wszelkich informacji udziela Luiza Kubowicz-Dorosz, tel. 321 00 81 wew. 339.
 2. Inne:
 • nie przewiduje się żadnych prób dla zespołów przed imprezą,
 • w spektaklu nie wolno stosować ognia,
 • koszty przejazdu pokrywa placówka delegująca.

karta zgłoszenia


do gory

"Ze sportem na Ty" - turniej klas trzecich - 2015/2016

Celem imprezy „Ze sportem na ty” jest kształtowanie aktywnej postawy dzieci i młodzieży wobec sportu, rekreacji, zdrowia, a także propagowanie wiadomości o sporcie, polskich mistrzach sportu
i olimpijskich zasadach „fair play”.
W poszczególnych konkurencjach uczestniczą wyłącznie dzieci należące do 10-cio osobowych reprezentacji szkół z jednej lub kilku klas trzecich. Warunkiem uczestnictwa w zabawie jest dostarczenie lub przesłanie na adres Pałacu Młodzieży (ul. Jagielloñska 27, 85-097 Bydgoszcz) karty zgłoszenia oraz dokonanie jednorazowej wpłaty
w wysokoœci 30 zł, bezpośrednio przed rozgrywkami.

Turniej odbędzie się w trzech blokach:
I - ELIMINACJE - uczestniczą po dwie reprezentacje (6 spotkań).
II - PÓŁFINAŁ - awansuje do półfinału 6 reprezentacji, zwycięzcy eliminacji (2 spotkania) po 3 drużyny.
III - FINAŁ - uczestniczą cztery reprezentacje - spotkanie,w którym wyłoniona zostanie najlepsza drużyna.

Najlepsza klasa otrzyma tytuł
„Złotej Klasy Sportowej roku szkolnego 2015/2016”.
Przewidziano nagrody dla najlepszych uczestników.
O terminie spotkań uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

Zespoły rywalizować będą w trzech blokach:
I - mini konkurencje sportowe - lekka atletyka, elementy gier zespołowych
II - teoretycznej: test sportowy A, B, C (ogólne wiadomości na temat dyscyplin sportowych, olimpiad z uwzględnieniem polskich medalistów, sport w Polsce i w regionie Kujawsko-Pomorskim).
UWAGA!
Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do sekretariatu Pałacu Młodzieży lub przesłać w terminie do 20.11.2015 r. z dopiskiem „Ze sportem na ty”. O uczestnictwie w zabawie decyduje kolejność zgłoszeń (w związku z ograniczoną liczbą miejsc). Dodatkowych informacji udziela Bogdan Szymielewicz pod nr tel. 668 827 717.

karta zgłoszenia


do gory

Konkurs wiersza i piosenki przedszkolnej "Rymy i Rytmy" - 3.12.2015

Uwaga! Termin zgłoszeń przedłużony do 27.11.2015.

Zasady programowe:

 • Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci z przedszkoli bydgoskich w wieku od 3 do 6 lat
 • Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
  - recytacji
  - piosenki przedszkolnej
 • Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie przez wykonawcę jednego wiersza z dowolnie wybranej literatury dziecięcej lub jednej piosenki przedszkolnej
 • Wykonawca może się zaprezentować tylko jeden raz !
 • W kategorii piosenki może wystąpić mały zespół (liczący nie więcej niż 3 osoby)
 • Organizatorzy dopuszczają wzbogacenie prezentacji muzyką (tylko podkład muzyczny bez wokalu) i rekwizytem
 • W konkursie może wziąć udział maksymalnie 2 przedstawicieli z danego przedszkola (za przedstawiciela uważa się również zespół - do 3 osób - prezentujący piosenkę)
 • Organizatorzy powołają jury, które przyzna nagrody za najlepsze prezentacje
 • Konkurs odbędzie się 3.12.2015 o godz. 11.00 w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży
 • Karty zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 13.11.2015 na adres:
  Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz, z dopiskiem RYMY I RYTMY
 • Udział w imprezie mogą wziąć tylko dzieci zgłoszone do 13.11.2015

W sprawach szczegółowych prosimy kontaktować się z p. Luizą Kubowicz-Dorosz, tel. 52 321 00 81, wew. 339

karta zgłoszenia


do gory

"Oczyma wyobraźni" 21. konkurs recytatorski oraz konkurs poezji śpiewanej - 28.11.2015

ADRESAT
Konkurs recytatorski oraz konkurs poezji śpiewanej adresowane są do uczniów szkół podstawowych z Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego. Podczas przesłuchań obowiązywał będzie podział na dwie kategorie wiekowe: klasy I-III i IV-VI.
PREZENTACJA KONKURSOWA
W obu konkursach promujemy teksty poetów polskich. Tradycyjnie zachęcamy do poszukiwań tekstów nietuzinkowych i mniej popularnych.
Tekst wykonywany w konkursie recytatorskim nie może liczyć mniej niż 12 i nie więcej niż 40 wersów. Jeżeli jest dłuższy - należy przedstawić jego spójne fragmenty, by zmieścić się w proponowanych przez nas ramach. Długość piosenki jest dowolna.
Prosimy o rezygnację z nadmiaru rekwizytów, gdyż jest to wielokrotnie element rozpraszający uwagę (szczególnie młodszych recytatorów).
W konkursie poezji śpiewanej prezentację należy wzbogacić muzyką (podkład muzyczny bez wokalu lub akompaniament). Organizator zapewnia pianino, sprzęt odtwarzający oraz nagłośnienie.
KRYTERIA OCENY
Jury oceniać będzie: interpretację utworu i dobór repertuaru - dostosowanie tekstu do tematu konkursu, możliwości wykonawcy oraz dykcję, estetykę i emisję głosu.
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia w formie pisemnej prosimy nadsyłać do 7 listopada 2015. Zgłoszenia telefoniczne bądź po terminie nie będą uwzględniane. Przyjmowane będą tylko zgłoszenia zbiorowe.
Z jednej szkoły można zgłosić:

 • w konkursie recytatorskim - do 5 uczestników z każdej kategorii wiekowej,
 • w konkursie poezji śpiewanej - do 3 uczestników z każdej kategorii wiekowej (razem 16 nazwisk z jednej szkoły).

Dopuszcza się udział tego samego uczestnika w konkursie recytatorskim oraz w konkursie poezji śpiewanej.
Zgłoszenia, według załączonego wzoru, wypełnione drukowanymi literami, prosimy przesłać na adres: Pałac Młodzieży w Bydgoszczy,  ul. Jagiellońska 27, 85-097  Bydgoszcz,
fax.:  52 321 16 42 lub elektronicznie (kontakt preferowany): dak1@palac.bydgoszcz.pl.
z dopiskiem: Konkurs recytatorski i konkurs poezji śpiewanej „Oczyma wyobraźni”.

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE
Pierwszy etap
konkursu odbędzie się w sobotę, 28 listopada 2015 od godz. 9.00. Przesłuchania konkursowe przeprowadzane będą w małych grupach i potrwają około 1,5 godz. każde. Informacja o rozpoczęciu spotkania dla poszczególnych uczniów zostanie przekazana do sekretariatu szkoły po nadesłaniu wszystkich zgłoszeń. Na przesłuchania należy dostarczyć tekst recytowanych wierszy. Teksty te nie będą zwracane recytatorom. Każdego uczestnika obowiązuje akredytacja - 4 złote, płatne w dniu przesłuchań. Jeśli w którejś kategorii weźmie udział duża liczba recytatorów, dla wyróżnionych w eliminacjach zorganizowany zostanie drugi etap przesłuchań. Odbędzie się on w sobotę, 5 grudnia 2015. Uczestnicy tego spotkania prezentują repertuar z eliminacji.
KONCERT GALOWY
Koncert laureatów odbędzie się w sobotę 13 lutego 2016 o godz. 12.00 wsali widowiskowej Pałacu Młodzieży. Podczas spotkania ogłoszone zostaną werdykty jury oraz zostaną wręczone nagrody.
Próba koncertu, w której zobowiązani są uczestniczyć wszyscy wykonawcy zakwalifikowani do finału, odbędzie się w piątek, 12 lutego 2016 w godzinach popołudniowych. O dokładnej godzinie spotkania poinformujemy w terminie późniejszym.
Kontakt: Dorota Tomaszewska, Pałac Młodzieży, tel. 52 321 00 81 wew. 323, dak1@palac.bydgoszcz.pl
Karty zgłoszenia:
konkurs recytatorski, konkurs poezji śpiewanej


do gory

XVI Wojewódzki Konkurs Młodych Twórców dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych "Teraz JA mówię!" - 10.12.2015

termin przyjmowania prac przedłużony do 30 października br

Monolog – w literaturze i teatrze, a nawet kinie – to szczególna forma wypowiedzi. Za jego pomocą autor tekstu stawia bohatera bądź wcielającego się weń wykonawcę w sytuacji wewnętrznej ekspresji, intelektualnej szczerości, czy wręcz intymności. Monologi z dzieł Szekspira, Prousta, Joyce’a i Faulknera, czy też wiele monologów teatralnych i filmowych na stałe weszło do kanonu kultury.
Pragniemy, by ta literacka forma stała się środkiem Waszej ekspresji, byście za jej pomocą wyrazili swe przemyślenia, obserwacje, obawy, radości, podzielili się swą złością lub pragnieniami. By przygotowane przez Was monologi były autentycznymi świadectwami Waszej osobowości i wrażliwości. By przez chwilę liczył się tylko Wasz głos.
Częstokroć monolog literacki zyskuje drugie życie jako monodram – być może niektóre prace zaistnieją zatem także w teatrze?

Objętość maksymalna prac to 4 strony A4, druk komputerowy, czcionka Times New Roman 12. Wszystkich uczestników obowiązuje dbałość o poprawność formy. Karta informacyjna musi być trwale dołączona do pracy. Nadesłanych prac nie zwracamy. Prace (dotychczas nie publikowane) należy przesłać na adres: Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27,  85-097 Bydgoszcz (z dopiskiem „Konkurs Młodych Twórców”) do 20 października 2015 r.
Finał konkursu odbędzie się 10 grudnia 2015 r. – laureatom zostaną wysłane zaproszenia. Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe (I nagroda- tablet).

Sekretarz Konkursu

Beata Przybojewska
tel. 52 321 00 81, 52 321 15 21
impresje@palac.bydgoszcz.pl

karta zgłoszenia


do gory

Oblicza Uzależnień - 29.10, 19.11, 3.12.2015

Uwaga. Brak miejsc na rok 2015. Projekt będzie kontynuowany w 2016 r. (drugim semestrze roku szkolnego 2015/2016)

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy zaprasza na spotkania edukacyjne w ramach cyklu pn. Oblicza Uzależnień

CELE:
Ideą spotkań jest ochrona dzieci i młodzieży przed wejściem w uzależnienia poprzez uczestnictwo w działaniach aktywizujących z wykorzystaniem zróżnicowanych form i metod pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów.

Cele szczegółowe:

 1. Przekazanie i usystematyzowanie wiedzy na temat rodzajów uzależnień (alkohol, nikotyna, narkotyki ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dopalaczy, internet oraz gry komputerowe).
 2. Określenie mechanizmów powstawania uzależnień oraz wskazanie ich destrukcyjnego wpływu na zdrowie psychiczne i fizyczne.
 3. Nakreślenie sposobów wyjścia z uzależnienia oraz dostarczenie wiedzy na temat instytucji i organizacji mogących służyć pomocą w wyjściu z uzależnień.
 4. Wykształcenie swoistej odporności na stres jako czynnika sprzyjającego uzależnieniom oraz postawy asertywnej wobec ewentualnych nacisków ze strony otoczenia.
 5. Wskazanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z napięciami, trudnymi sytuacjami oraz rozwinięcie umiejętności szukania pomocy w sytuacji kryzysowej.
 6. Promowanie zdrowego trybu życia bez uzależnień jako jednego z elementów sprzyjających odniesieniu sukcesu w życiu osobistym zawodowym i społecznym.

ADRESACI:
Uczniowie VI klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.

AKREDYTACJA:
2 zł od osoby, płatne w dniu spotkania.

REALIZACJA:
Spotkania będą realizowane w październiku, listopadzie i grudniu br. w godz. 10.00-13.00.

PRZEBIEG SPOTKANIA:

 1. wykład tematyczny
 2. warsztaty w grupach prowadzone przez pedagogów, psychologów, terapeutów, profilaktyków, socjologów z wieloletnim doświadczeniem z zastosowaniem metod aktywizujących, pozwalających na dyskusję w grupie, dzielenie się własnym doświadczeniem, ekspresję plastyczną i teatralną w zakresie poruszanej problematyki, wymianę opinii i poglądów, praktyczne ćwiczenie zachowań interpersonalnych.
 3. Konsultacje indywidualne dla zainteresowanych.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniu.
W trakcie spotkania organizatorzy zapewniają uczestnikom owoce, słodycze i napoje.

ZGŁOSZENIA:
Kartę zgłoszenia wypełnioną czytelnie należy przesłać
- listownie na adres Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz, z dopiskiem Oblicza Uzależnień
- faksem 52 321 16 42

Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone przez organizatorów telefonicznie. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt:
uzaleznienia@palac.bydgoszcz.pl
Ewa Sawoszczuk 52 321 00 81 wew. 333
Beata Przybojewska 52 321 00 81 wew. 353

karta zgłoszenia

 


 

 

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy                                                                                                                                                     aktualizacja: 29-06-2016