Co, gdzie, kiedy ...

Działy

Nasze strony

Regulaminy imprez ogólnopolskich i międzynarodowych

Regulaminy imprez regionalnych i miejskich

 


do gory

Półkolonie - zima 2015

16-20 lutego – I turnus
23-27 lutego – II turnus

Koszt jednego turnusu - 200,00 zł, zapisy rozpoczynamy 7.01.2015 r. w godz. 8.00-15.00 w Pałacu Młodzieży pok. 107 (I piętro) lub tel. 52 321 00 81 w. 359 (ilość miejsc ograniczona)

 • zajęcia na półkoloniach będą odbywały się w godz. 8.00-15.00
 • rodzice mogą przyprowadzać dzieci do PM od godz. 7.30 a odbierać do godz. 16.00
 • utworzone zostaną grupy wiekowe: (7-8 lat; 9-10 lat; 11-12 lat). W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstępstwo od tej zasady.
 • chęć uczęszczania dzieci do jednej grupy proszę zaznaczyć na górze karty kwalifikacyjnej,
 • dzieci uczestniczące w półkoloniach powinny posiadać obuwie sportowe oraz strój kąpielowy, czepek i ręcznik,
 • rodzice, którzy zezwolą na samodzielny powrót dziecka do domu po zajęciach zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia i przekazanie go wychowawcy grupy. W innym przypadku dziecko nie będzie mogło opuścić samodzielnie placówki,
 • dzieci otrzymają śniadanie (herbata, bułka) oraz dwudaniowy obiad

  Warunkiem zakwalifikowania dziecka jest:
 • osobiste lub telefoniczne zgłoszenie chęci udziału,
 • dostarczenie do dnia 31 stycznia 2015 r. wypełnionej karty kwalifikacyjnej (otrzymanej przy zapisie dziecka),
 • dokonanie pełnej wpłaty (w dniach 7.01-3.2.2015) na konto Pałacu Młodzieży - nr konta 02 1240 6452 1111 0010 4797 5830 - lub w kasie, pokój nr 6 (parter)

Lista dzieci zakwalifikowanych na półkolonie ukaże się 06.02.2015

 


do gory

XXIV Konfrontacje Teatralne - 20-21.03.2015

1. Eliminacje miejskie i powiatowe XXIV Konfrontacji
Teatralnych odbędą się 20 i 21 marca 2015 roku w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.
2. Założenia i cele Konfrontacji:

 • upowszechnienie kultury teatralnej wśród najmłodszych, a tym samym udział w procesie kształtowania dojrzałej publiczności teatralnej,
 • inspirowanie dziecięcych i młodzieżowych teatrów do dalszej działalności twórczej oraz do poszukiwania nowych form wypowiedzi artystycznej,
 • stwarzanie okazji do konfrontacji zespołów teatralnych i wzajemnej wymiany doświadczeń dla instruktorów, pedagogów i animatorów kultury,
 • zachęcanie młodych wykonawców do prezentowania swojego artystycznego dorobku szerszej publiczności,
 • kształtowanie twórczej postawy wśród dzieci i młodzieży w oparciu o wspólną „zabawę w teatr”.

  3. Zasady uczestnictwa:
 • zespoły prezentują wyłącznie małe formy teatralne np. kabaret, teatr poezji, małą formę dramatyczną, musical, teatr ruchu, plastyczny i inne (z wyjątkiem teatru lalek),
 • tworzywem przedstawienia może być dowolny materiał literacki dostosowany do wieku, wrażliwości i dojrzałości artystycznej wykonawców,
 • czas prezentacji nie może przekroczyć 30 minut,
 • w imprezie uczestniczyć mogą dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat,
 • w eliminacjach mogą wziąć udział zespoły ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i placówek pozaszkolnych z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego (Osielsko, Białe Błota, Brzoza, Sicienko),
 • informacje dotyczące zakwalifikowania i godziny występu zostaną przekazane instruktorom na zebraniu organizacyjnym,
 • akredytacja − 4 zł od osoby, płatna w dniu Konfrontacji,
 • warunkiem uczestnictwa w Konfrontacjach jest nadesłanie przez placówkę delegującą zespół do dnia 13.02.2015:
  − karty zgłoszenia,
  − scenariusza spektaklu,
  − imiennej listy członków zespołu wraz z rolami (DRUKOWANYMI LITERAMI) na adres: Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz, fax 52 321 16 42, e-mail: dak2@palac.bydgoszcz.pl (z dopiskiem Konfrontacje Teatralne)
 • Zespół zobowiązany jest zgłosić się do recepcji Konfrontacji na dwie godziny przed planowaną godziną występu!
 • O terminie spotkania organizacyjnego instruktorzy zostaną powiadomieni telefonicznie.

  4. Zasady oceny
 • konfrontacje mają charakter konkursowy,
 • jury oceniać będzie dobór repertuaru, oryginalność interpretacji, grę aktorską, ogólny wyraz artystyczny,
 • jury przyzna również nagrody za kreacje aktorskie,
 • laureaci I miejsca zostaną zakwalifikowani do Wojewódzkich Konfrontacji Teatrów Dziecięcych, które odbędą się w maju 2015 roku.
  5. Wszelkich informacji udziela Luiza Kubowicz-Dorosz, tel. 321 00 81
  wew. 339.

  6. Inne:
 • nie przewiduje się żadnych prób dla zespołów przed imprezą,
 • w spektaklu nie wolno stosować ognia,
 • koszty przejazdu pokrywa placówka delegująca.

karta zgłoszenia.pdf


do gory

"Między wierszami" - 18.12.2014-7.02.2015

XX JUBILEUSZOWY MIEJSKI I POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI ORAZ KONKURS POEZJI ŚPIEWANEJ
dla uczniów szkół podstawowych

To już dwadzieścia lat! Właśnie mija drugie dziesięciolecie, odkąd młodzi recytatorzy na pałacowej scenie malują słowem przepiękne obrazy. Opowiadają o tym, jak żyją, co kochają, co przeżywają. Każdego roku
z innej perspektywy - rodziny, przygody, sytuacji zabawnych. W tym roku będziemy się poruszać w jeszcze innym obszarze - „między wierszami”. Poszukajmy tego, co ważne, co zwróciło naszą uwagę, a nie zostało wypowiedziane. Jak widzą i interpretują świat młodzi – oto pytanie, na które chcielibyśmy uzyskać odpowiedź w tym roku.
Skoro mamy jubileusz, pragniemy go w tym roku także wyśpiewać. Może znajdą się chętni, którzy w interpretacji poezji odważą się pójść krok dalej, by ulubione strofy połączyć z melodią?
Mamy nadzieję, że utwory prezentowane w tym roku, jak również bardzo często - ich doskonałe interpretacje, zapadną na długo w Waszych sercach i sercach publiczności!

ADRESAT
Konkurs recytatorski oraz konkurs poezji śpiewanej adresowane są do uczniów szkół podstawowych. Podczas przesłuchań obowiązywał będzie podział na dwie kategorie wiekowe: klasy I-III i IV-VI.

PREZENTACJA KONKURSOWA
W obu konkursach promujemy teksty poetów polskich. Tradycyjnie zachęcamy do poszukiwań tekstów nietuzinkowych i mniej popularnych.
Tekst wykonywany w konkursie recytatorskim nie może liczyć mniej niż 12 i nie więcej niż 40 wersów. Jeżeli jest dłuższy - należy przedstawić jego spójne fragmenty, by zmieścić się w proponowanych przez nas ramach. Długość piosenki jest dowolna.
Prosimy o rezygnację z nadmiaru rekwizytów, gdyż jest to wielokrotnie element rozpraszający uwagę (szczególnie młodszych recytatorów).
W konkursie poezji śpiewanej prezentację należy wzbogacić muzyką (podkład muzyczny bez wokalu lub akompaniament). Organizator zapewnia pianino, sprzęt odtwarzający oraz nagłośnienie.

KRYTERIA OCENY
Jury oceniać będzie: interpretację utworu i dobór repertuaru - dostosowanie tekstu do tematu konkursu, możliwości wykonawcy oraz dykcję, estetykę i emisję głosu.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia w formie pisemnej prosimy nadsyłać do 18 grudnia 2014. Zgłoszenia telefoniczne bądź po terminie nie będą uwzględniane. Przyjmowane będą tylko zgłoszenia zbiorowe.
Z jednej szkoły można zgłosić:

 • w konkursie recytatorskim - do 5 uczestników z każdej kategorii wiekowej,
 • w konkursie poezji śpiewanej - do 3 uczestników z każdej kategorii wiekowej (razem 16 nazwisk).

Dopuszcza się udział tego samego uczestnika w konkursie recytatorskim oraz w konkursie poezji śpiewanej.
Zgłoszenia, według załączonego wzoru, wypełnione drukowanymi literami, prosimy przesłać na adres: Pałac Młodzieży w Bydgoszczy,  ul. Jagiellońska 27, 85-097  Bydgoszcz
fax.:  52 321 16 42 lub elektronicznie: dak1@palac.bydgoszcz.pl.
z dopiskiem: „Między wierszami”- konkurs recytatorski i konkurs poezji śpiewanej.

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE
Pierwszy etap
konkursu odbędzie się w sobotę, 17 stycznia 2015 od godz. 9.00. Przesłuchania konkursowe przeprowadzane będą w małych grupach i potrwają około 1,5 godz. każde. Informacja o rozpoczęciu spotkania dla poszczególnych uczniów zostanie przekazana do sekretariatu szkoły po nadesłaniu wszystkich zgłoszeń. Na przesłuchania należy dostarczyć tekst recytowanych wierszy. Teksty te nie będą zwracane recytatorom. Każdego uczestnika obowiązuje akredytacja - 4 złote, płatne w dniu przesłuchań. Jeśli w którejś kategorii weźmie udział duża liczba recytatorów, dla wyróżnionych w eliminacjach zorganizowany zostanie drugi etap przesłuchań. Odbędzie się on w sobotę, 31 stycznia 2015. Uczestnicy tego spotkania prezentują repertuar z eliminacji.

KONCERT GALOWY
Koncert laureatów konkursu recytatorskiego odbędzie się 7 lutego 2015 o godz. 12.00 w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży. Podczas spotkania ogłoszony zostanie werdykt jury oraz zostaną wręczone nagrody.
Próba koncertu, w której zobowiązani są uczestniczyć wszyscy wykonawcy zakwalifikowani do finału, odbędzie się w piątek, 6 lutego 2015 w godzinach popołudniowych. O dokładnej godzinie spotkania poinformujemy szkołę w terminie późniejszym.

W sprawach szczegółowych prosimy kontaktować się z Dorotą Tomaszewską, Pałac Młodzieży, tel. 52 321 00 81 wew. 323.

karta zgłoszenia - wiersz
karta zgłoszenia - piosenka


do gory

„17 gram miłości” - 19.12.2014-20.01.2015

Wojewódzki konkurs literacki pod hasłem „Babciu... Dziadku…”

Jedyny w Polsce konkurs literacki zaadresowany do dzieci i młodzieży z dysleksją rozwojową.
Cel konkursu: Rozbudzenie twórczości literackiej oraz stworzenie możliwości odniesienia sukcesu dzieciom z dysleksją rozwojową.

Regulamin konkursu:

 • Zadaniem uczestników jest napisanie listu, wiersza, bajki dla babci i dziadka. Praca literacka napisana przy użyciu komputera nie może przekraczać formatu A4, czcionka 13.
 • Każda praca na odwrocie musi mieć metryczkę wypełnioną drukowanymi literami: imięi nazwisko autora, wiek, nazwa szkoły/placówki z adresem tel./fax/e-mail, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
 • Prace oceniać będzie jury w składzie nauczyciele języka polskiego i dziennikarz.
 • Obowiązują dwie kategorie wiekowe: pierwsza: szkoła podstawowa, druga: klasy gimnazjum i ponadgimnazjalne.
 • Prace należy nadsyłać do 19.12.2014 na adres: Pałac Młodzieży ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz (lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Pałacu) z dopiskiem „17 GRAM MIŁOŚCI”.
 • Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach 14.01.2015. Finał konkursu i wręczenie nagród 20.01.2014.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej prezentacji prac w prasie oraz na stronie internetowej.
 • Nadesłanych prac nie odsyłamy.

Organizator konkursu: mgr Anna Baczyńska-Serocka tel. 503 408 380


do gory

"Ze sportem na Ty" - turniej klas III SP - 24.11.2104-21.05.2015

Celem imprezy „Ze sportem na ty” jest kształtowanie aktywnej postawy dzieci i młodzieży wobec sportu, rekreacji, zdrowia, a także propagowanie wiadomości o sporcie, polskich mistrzach sportu i olimpijskich zasadach „fair play”.

W poszczególnych konkurencjach uczestniczą wyłącznie dzieci należące do 10-cio osobowych reprezentacji szkół z jednej lub kilku klas trzecich. Warunkiem uczestnictwa w zabawie jest dostarczenie lub przesłanie na adres Pałacu Młodzieży (ul. Jagielloñska 27, 85-097 Bydgoszcz) karty zgłoszenia oraz dokonanie jednorazowej wpłaty w wysokoœci 30 zł, bezpośrednio przed rozgrywkami.

Turniej odbędzie się w trzech blokach:
I - ELIMINACJE - uczestniczą po dwie reprezentacje (6 spotkań).
II - PÓŁFINAŁ - awansuje do półfinału 6 reprezentacji, zwycięzcy eliminacji (2 spotkania) po 3 drużyny.
III - FINAŁ - uczestniczą cztery reprezentacje - spotkanie,w którym wyłoniona zostanie najlepsza drużyna.

Najlepsza klasa otrzyma tytuł
„Złotej Klasy Sportowej roku szkolnego 2014/2015”.
Przewidziano nagrody dla najlepszych uczestników.
O terminie spotkań uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

Zespoły rywalizować będą w trzech blokach:
I - mini konkurencje sportowe - lekka atletyka, elementy gier zespołowych
II - teoretycznej: test sportowy A, B, C (ogólne wiadomości na temat dyscyplin sportowych, olimpiad z uwzględnieniem polskich medalistów z Aten, sport w Polsce i w regionie Kujawsko-Pomorskim), kalambury sportowe (odgadywanie dyscyplin sportowych),
III - niespodzianka dla publiczności.

Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do sekretariatu Pałacu Młodzieży lub przesłać w terminie do 20.11.2014 r. z dopiskiem „Ze sportem na ty”. O uczestnictwie w zabawie decyduje kolejność zgłoszeń (w związku z ograniczoną liczbą miejsc). Dodatkowych informacji udziela Bogdan Szymielewicz pod nr tel. 668 827 717

karta zgłoszenia.pdf


do gory

Ogólnopolski konkurs plastyczny "Miś z łebkiem w gwiazdach" - 25.11.2014

AAAAAAAAaaaaaaaaaaa!!!!
Oj przepraszam! Jakoś strasznie mi się ziewnęło….bo..trochę chce mi się spać.
Za oknem jest już całkiem ciemno a ja właśnie obserwowałem gwiazdy. Czy przyglądaliście im się kiedyś ? Są piękne!!!!! A dziś nawet zauważyłem że mrugały do mnie . I był też na niebie księżyc – taaaaaaki okrąglutki. Z moich obserwacji wiem że on potrafi też być całkiem chudziutki jak pyszny rogalik…. Widzieliście????
A wiecie że na niebie jest też Wielka Niedźwiedzica???
Nie, nie!!! To nie moja koleżanka – tylko nazwa takiego…gwiaz-do-zbio-ru! Ufff! To trudna nazwa. Po prostu gwiazdy na niebie ułożone są w kształt który przypomina niedźwiedzia! Odkryłem to w bardzo mądrej książce z rysunkami nieba. Widziałem też Wielki Wóz i Mały Wóz! Szkoda że nie ma Pysiowego Wozu….
Zastanawiałem się czy kiedyś mógłbym odwiedzić Księżycowego Misia…Podobno on właśnie mieszka na księżycu….
Może na innych ślicznych gwiazdach też mieszkają pluszowe misie albo inne kosmiczne stworki??? Ludzie wyruszają czasem w kosmiczne podróże…Ubierają śmieszne kombinezony, wsiadają do rakiety i frrrrrr……prosto do gwiazd. Chciałbym kiedyś tam polecieć i przyjrzeć się wszystkiemu z bliska. Ale….to bardzo daleko..i chyba..bym…za Wami baaaardzo tęsknił.
Zdrzemnę się teraz chwileczkę….a Wy narysujcie jak wyobrażacie sobie wycieczkę pluszowego misia do gwiazd. Może spotkanie z kosmicznym misiem…, albo spacer po księżycu…albo... przytulanie do ulubionej gwiazdki…albo lot kosmiczną rakietą……albo…. Zasypiam….. pochrapując czekam na Wasze prace…
Gwiazdy….gwiazdeczki…..grrrr…….
Wasz Misiu-Pysiu

Oto zasady konkursu:

 1. W konkursie mogą brać udział dzieci z przedszkolnych grup 5-latków i 6-latków oraz uczniowie klas I,II,III szkół podstawowych .
 2. Po zapoznaniu się z listem Misia Pysia pracę wykonują 3-, 4-osobowe zespoły. Praca musi być dziełem zespołowym!
 3. Praca może być wykonana dowolną techniką, w dowolnym formacie.
 4. Termin przyjmowania prac upływa w dniu 14.11.2014
 5. Prace można składać w sali 225 lub sekretariacie Pałacu Młodzieży
  Można je też przesłać na adres:
  Pałac Młodzieży
  ul. Jagiellońska 27
  85 – 097 Bydgoszcz
 6. Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na uroczysty Koncert – Galę z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia w dniu 25.11.2014 w Pałacu Młodzieży podczas którego zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia.
 7. Prace zostaną ocenione przez artystów – plastyków pracujących z dziećmi.
 8. Niezamówionych prac organizator nie zwraca.
 9. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Enia Rożankowska, tel. 52 321 00 81 w.345

karta zgłoszenia.doc


do gory

Zabawa w rymy i rytmy - konkurs wiersza i piosenki przedszkolnej - 4.12.2014

Zasady programowe:

• Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci z przedszkoli bydgoskich w wieku od 3 do 6 lat
• Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach
- recytacji
- piosenki przedszkolnej
• Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie przez wykonawcę jednego wiersza z dowolnie wybranej literatury dziecięcej lub jednej piosenki przedszkolnej
• Wykonawca może się zaprezentować tylko jeden raz !
• W kategorii piosenki może wystąpić mały zespół (liczący nie więcej niż 3 osoby)
• Organizatorzy dopuszczają wzbogacenie prezentacji muzyką (tylko podkład muzyczny bez wokalu) i rekwizytem
• W konkursie może wziąć udział maksymalnie 2 przedstawicieli z danego przedszkola (za przedstawiciela uważa się również zespół - do 3 osób - prezentujący piosenkę)
• Organizatorzy powołają jury, które przyzna nagrody za najlepsze prezentacje
• Konkurs odbędzie się 4.12.2014 o godz. 11.00 w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży
• Karty zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 14.11.2014 na adres:
Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz, z dopiskiem RYMY I RYTMY
Udział w imprezie mogą wziąć tylko dzieci zgłoszone do 14.11.2014

W sprawach szczegółowych prosimy kontaktować się z p. Luizą Kubowicz-Dorosz, tel. 52 321 00 81, wew. 323, 339

karta zgłoszenia pdfdo gory

Warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych - 16.10.2014

Można już zgłaszać się na warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych z cyklu „Instrumenty aktywności ucznia zdolnego”.

Warsztaty odbędą się 16 października o godz. 11:00 w bydgoskim Pałacu Młodzieży. Spotkanie dotyczy następujących bloków tematycznych:

 1. historia – klasy IV - VI,
 2. język obcy - klasy IV – VI, 
 3. matematyka - klasy I-III (Program „Bąbel Matematyczny”).

Poprowadzą je doradcy metodyczni, pracownicy Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz członek zespołu Programu Bąbel Matematyczny, których wiedza, kompetencje i doświadczenie będą nieocenionym źródłem informacji dla zainteresowanych nauczycieli:

 • historia – Jolanta Gładkowska (MOEN) – „Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych z zakresu historii i społeczeństwa"
 • język obcy – Joanna Dąbrowska (MOEN) – Praca z uczniem zdolnym na lekcji języka obcego"
 • matematyka – Ewa Kapczyńska (Grant Rozwoju Zdolności, program Bąbel Matematyczny, ZS nr 19) – „Matematyczne metamorfozy, czyli matematyka bliższa dziecku”
  Zgłoszeń należy dokonywać wypełniając kartę zgłoszeń dla nauczyciela dostępną w załączniku.
  Sposób doręczenia zgłoszenia pozostawiam Państwu do wyboru:
 1. e-mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl
 2. fax:  52 321 16 42
 3. listownie: Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27, 85 - 097 Bydgoszcz, z dopiskiem „Warsztaty metodyczne dla nauczycieli szkół podstawowych”.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 października.

Karta zgłoszenia.


 

 

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy                                                                                                                                                     aktualizacja: 17-12-2014