Rekrutacja 2015/2016

Co, gdzie, kiedy ...

Działy

Nasze strony

Regulaminy imprez ogólnopolskich i międzynarodowych

Regulaminy imprez regionalnych i miejskich

 

 


do gory

Konkurs wiedzy o filmie dla szkół ponadgimnazjalnych - 16.06.2015

Konkurs promujący 26. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Filmie 16 czerwca 2015, g. 10:00, sala 115
Pałac Młodzieży w Bydgoszczy

Wydarzenie wyróżnione Bydgoskim Grantem Oświatowym 2015

Cele konkursu:

 1. Upowszechnianie kultury filmowej oraz stworzenie możliwości wymiany myśli i doświadczeń uczniów i pedagogów.
 2. Kształtowanie zainteresowań młodzieży sztuką filmową oraz rozwijanie ruchu szkolnego kół sympatyków filmu.
 3. Gromadzenie i systematyzowanie doświadczeń w zakresie wychowania przez sztukę.
 4. . Poszerzenie wiedzy na temat kina polskiego, europejskiego i innych kinematografii.

Zakres tematyczny konkursu:

Historia Nagród Akademii Filmowej – Oscarów:
- filmy uhonorowane nagrodą w kategorii Najlepszy Film,
- aktorzy i aktorki uhonorowani za role pierwszo- i drugoplanowe,
- reżyserzy nominowani i nagrodzeni za reżyserię,
- polskie nominacje i zdobyte Oscary,
- muzyka i piosenki nagrodzone Oscarami,
- Oscarowi rekordziści.

Założenia organizacyjne:

W konkursie uczestniczą dwuosobowe zespoły reprezentujące wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych miasta Bydgoszczy i regionu. Jedną klasę może reprezentować maksymalnie jeden zespół, a jedną szkołę maksymalnie trzy zespoły.
Każdy zgłoszony do konkursu zespół otrzyma jeden egzemplarz testu. W czasie 45 minut zespółudziela pisemnych odpowiedzi na pytania testowe. Podczas uzupełniania testu uczestnicy konsultują się ze sobą w ramach zespołu. Pierwsze miejsce zajmie zespół, który zdobędzie największą ilość punktów. W razie remisu przeprowadzona zostanie dogrywka.
Wyniki konkursu podane zostaną tego samego dnia, czyli 16 czerwca.

Uwagi:

 1. Wszyscy uczestnicy startujący w konkursie uhonorowani zostaną dyplomami.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjmowania do konkursu zgłoszeń nadesłanych po podanym terminie.
 3. Nagrodami są:

     - bilety do kina na wybrany film, wyświetlany 26 czerwca w kinie komercyjnym miasta Bydgoszczy, dla całej klasy zespołu, który zdobył I miejsce,
- upominki.

TERMIN
16 czerwca 2015, g. 10:00
Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, sala 115
Zgłoszenia zespołów (imiona i nazwiska członków zespołu, szkoła, klasa, opiekun-nauczyciel, numer telefonu do opiekuna) prosimy nadsyłać do 10 czerwca 2015 roku na adres:

Pałac Młodzieży
Dział Animacji Kulturalnej
ul. Jagiellońska 27
85-097 Bydgoszcz

lub e-mail:dominika@palac.bydgoszcz.pl ;dominikwierski@poczta.fm
Szczegółowych informacji o konkursie udzielają:
Dominika Kosińska i dr Dominik Wierski tel. 606 715 863; dominika@palac.bydgoszcz.pl; dominikwierski@poczta.fm

 


do gory

Uzależnienie = autodestrukcja - 04-11.2015

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy zaprasza na spotkania edukacyjne w ramach cyklu pn. UZALEŻNIENIE = AUTODESTRUKCJA

CELE:
Ideą spotkań jest ochrona dzieci i młodzieży przed wejściem w uzależnienia poprzez uczestnictwo w działaniach aktywizujących z wykorzystaniem zróżnicowanych form i metod pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów.

Cele szczegółowe:

 1. Przekazanie i usystematyzowanie wiedzy na temat rodzajów uzależnień (alkohol, nikotyna, narkotyki ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dopalaczy, internet oraz gry komputerowe).
 2. Określenie mechanizmów powstawania uzależnień oraz wskazanie ich destrukcyjnego wpływu na zdrowie psychiczne i fizyczne.
 3. Nakreślenie sposobów wyjścia z uzależnienia oraz dostarczenie wiedzy na temat instytucji i organizacji mogących służyć pomocą w wyjściu z uzależnień.
 4. Wykształcenie swoistej odporności na stres jako czynnika sprzyjającego uzależnieniom oraz postawy asertywnej wobec ewentualnych nacisków ze strony otoczenia.
 5. Wskazanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z napięciami, trudnymi sytuacjami oraz rozwinięcie umiejętności szukania pomocy w sytuacji kryzysowej.
 6. Promowanie zdrowego trybu życia bez uzależnień jako jednego z elementów sprzyjających odniesieniu sukcesu w życiu osobistym zawodowym i społecznym.

ADRESACI:
Uczniowie gimnazjów z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.

AKREDYTACJA:
2 zł od osoby, płatne w dniu spotkania.

REALIZACJA:
Spotkania będą realizowane w kwietniu/maju oraz październiku/listopadzie br. w godz. 10.00-13.00.
PRZEBIEG SPOTKANIA:

 1. wykład tematyczny
 2. warsztaty w grupach prowadzone przez pedagogów, psychologów, terapeutów, profilaktyków, socjologów z wieloletnim doświadczeniem z zastosowaniem metod aktywizujących, pozwalających na dyskusję w grupie, dzielenie się własnym doświadczeniem, ekspresję plastyczną i teatralną w zakresie poruszanej problematyki, wymianę opinii i poglądów, praktyczne ćwiczenie zachowań interpersonalnych.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniu.
W trakcie spotkania organizatorzy zapewniają uczestnikom owoce, słodycze i napoje.

ZGŁOSZENIA:
Kartę zgłoszenia wypełnioną czytelnie należy przesłać
- listownie na adres Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz, z dopiskiem UZALEŻNIENIE = AUTODESTRUKCJA
- faksem 52 3211642

Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone przez organizatorów telefonicznie. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt:
uzaleznienia@palac.bydgoszcz.pl
Ewa Sawoszczuk 52 321 00 81 wew. 333
Beata Przybojewska 52 321 00 81 wew. 353

karta zgłosznia


do gory

Młodzi Mistrzowie Sceny - I Wojewódzki Konkurs Piosenki - 16.05.2015 r.

TERMIN KONKURSU:
16 maja 2015 r.

ZAŁOŻENIA KONKURSU:
W konkursie udział biorą soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, delegowane przez placówki oświatowe lub kulturalne z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w następujących kategoriach:
I soliści szkół podstawowych klasy 1 - 3
II soliści szkół podstawowych klasy 4 - 6
III soliści szkół gimnazjalnych
IV soliści szkół ponadgimnazjalnych
V zespoły (wokalne lub wokalno-instrumentalne)

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • Każdy podmiot wykonawczy zobowiązany jest do przygotowania dwóch piosenek, których łączny czas trwania nie przekroczy 10 minut
 • Do 11 kwietnia 2015 r. należy przesyłać nagrania zgłoszonych do konkursu piosenek, dokonanych na nośnikach cyfrowych (płyta CD, mp3). W przypadku zgłoszenia kilku osób z jednej placówki, prosimy o dokonanie nagrania każdego ucznia na innym nośniku wraz z dokładnym opisem.
 • Akredytacja w konkursie dla osób zakwalifikowanych wynosi 12 zł od osoby (płatne w dniu konkursu)
 • Lista osób zakwalifikowanych do konkursu ukaże się na stronie Pałacu Młodzieży do 4 maja 2015 r.
 • Wszyscy uczestnicy konkursu przybywają z opiekunem.

KRYTERIA OCEN:
Jury oceniać będzie:
● warunki głosowe
● warsztat instrumentalny
● dobór repertuaru
● interpretację utworów
● ogólny wyraz artystyczny

NAGRODY:
Wszyscy uczestnicy konkursu wraz z opiekunami otrzymają dyplomy uczestnictwa.
Laureaci I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymają statuetki.
Laureat, który zdobędzie największą liczbę punktów otrzyma GRAND PRIX I Wojewódzkiego Konkursu „MŁODZI MISTRZOWIE SCENY”.
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

W sprawach szczegółowych prosimy o kontakt z Patrycją Cywińską-Gacka, tel. kom. 660 448 499
Pałac Młodzieży
tel. 52 321 00 81 wew. 350

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Pałac Młodzieży
ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz
tel. 52 321 00 81, fax. 52 321 16 42
z dopiskiem: „Młodzi Mistrzowie Sceny”

karta zgłoszenia


do gory

Konfrontacje Dziecięcych Zespołów Tanecznych „W tanecznym rytmie” - 24.04.2015

 1. ORGANIZATOR:
  Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz
 2. CELE IMPREZY:
  - Konfrontacje poziomu i możliwości wykonawczych zespołów
  - Wymiana pomysłów i doświadczeń
  - Rozwijanie wrażliwości dzieci oraz pobudzanie ich do dalszej aktywności muzycznej
 3. ZAŁOŻENIA KONKURSU
  W konkursie biorą udział dzieci w nast. kategoriach:
  - grupa przedszkolna 3-4 latki
  - grupa przedszkolna 5-6 latki
  - szkoła podstawowa kl. I- III
  • Zespół przygotowuje jeden układ taneczny.
  • Czas trwania układu max. 4 minuty
  • Organizator dopuszcza podkłady muzyczne zarejestrowane na płycie CD, które należy dostarczyć bezpośrednio przed pokazem konkursowym
 4. DALSZE ZAŁOŻENIA ORGANIZATORA
  • Konkurs odbędzie się 24.04.2015 r. o godz. 10.00 w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży
  • Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija 04.04.2015 r.
  • Szczegółowe informacje zostaną przekazane telefonicznie
  • Obowiązuje wpisowe w wysokości 25 zł od zespołu, które należy wpłacić do 10.04.2014 r. na konto
  RADA RODZICÓW PRZY PM
  91 1320 1117 2033 9276 2000 0005
  Z dopiskiem „W tanecznym rytmie” i nazwą zespołu, nazwą placówki kierującej
  • Koszty podróży i ubezpieczenia zespoły pokrywają we własnym zakresie
  • Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator
 5. KRYTERIA OCENY
  Jury oceniać będzie:
  • Dobór repertuaru
  • Interpretację i opracowanie
  • Ogólny wyraz artystyczny

ZOSTANIE PRZYZNANA NAGRODA GŁÓWNA, NAGRODA DYREKTORA PAŁACU MŁODZIEŻY ORAZ WYRÓŻNIENIA. KAŻDY ZESPÓŁ OTRZYMA DYPLOM ZA UDZIAŁ.

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE KARTY ZGŁOSZENIA
Dodatkowych informacji udziela Hanna Dehnhard, tel. 52 321 00 81.

karta zgłoszenia


do gory

RECYTATORATOR - konkurs dla gimnazjalistów - 13.04.2015

W tym roku odświeżamy i wzbogacamy formułę konkursu, który do ubiegłego roku nosił nazwę PROZA JAK POEZJA. KONKURS JEST ORGANIZOWANY WE WSPÓLPRACY Z PEDAGOGICZNA Biblioteką Wojewódzką w Bydgoszczy i adresowany do  gimnazjalistów z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie może wziąć udział dowolna liczba osób z danej placówki z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego,
 2. Każdy uczestnik przygotowuje dwuelementowe wystąpienie:
  - recytacja fragmentu dowolnej prozy w języku polskim (literatura piękna, faktu, publicystyka); czas trwania 2-3 min.
  - przemówienie uzasadniające wybór recytowanej prozy, którego celem jest przekonanie słuchaczy do sięgnięcia po recytowaną literaturę - czas trwania do 2 min.
 3. W dniu konkursu należy przedłożyć jury do wglądu recytowany fragment,
 4. Kartę zgłoszenia (1 uczestnik - 1 karta) wypełnioną drukowanymi literami należy przesłać do 10 marca 2015 r. pocztą na adres:
  Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz lub faksem 52 321 16 42, z dopiskiem RECYTATORATOR.

W przerwie podczas obrad jury odbędą się warsztaty z retoryki, które pomogą Wam usystematyzować wiedzę na temat sposobów przygotowywania wystąpień publicznych - od odpowiedzi przy tablicy poczynając, a na referatach i przemówieniach kończąc.
Zostanie także zorganizowana wystawa pn. „Zainteresowania czytelnicze dzieci i młodzieży dawniej i dziś” oraz prezentacja metody „book-talking”.

Konkurs jest premiowany dodatkowymi punktami, które będą doliczane do wyników testów gimnazjalnych przy aplikowaniu do szkoły ponadgimnazjalnej. Premia dotyczy laureatów I, II i III miejsca. Zostaną także przyznane wyróżnienia oraz nagroda publiczności.

Beata Przybojewska
Sekretarz Konkursu
impresje@palac.bydgoszcz.pl tel. 52 321 00 81, wew. 353

karta zgłoszenia


do gory

Ogólnopolski Konkurs Tańca "Taneczne Miraże" - 7.03.2015

 • TERMIN I MIEJSCE: 7 marca 2015, Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27, 85-097 BYDGOSZCZ
 • ORGANIZATOR: Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 27, 85-097 BYDGOSZCZ, tel. 52 321-00-81, fax. 52 321-16-42
 • CELE I ZAŁOŻENIA:
  - stworzenie możliwości prezentacji dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych,
  - popularyzacja amatorskiego ruchu artystycznego,
  - rozwój artystyczny młodych wykonawców,
  - integracja środowiska tanecznego,
  - wymiana doświadczeń.
  - konfrontacje zespołów tanecznych.

 • UCZESTNICY:
  W konkursie mogą brać udział:
  - zespoły taneczne prezentujące miniatury inscenizacje, etiudy, w oparciu o różne techniki taneczne w kategoriach wiekowych:
  do lat 11, 12-15 lat, powyżej 16 lat,
  - formacje hip-hop w kategoriach wiekowych: 12-15 lat, powyżej 16 lat.
  - soliści prezentujący choreografie w technice: jazz, taniec współczesny, modern w kategorii wiekowej: powyżej16 lat
  - duety prezentujące choreografie w technice: jazz, taniec współczesny, modern w kategorii wiekowej: powyżej 16 lat
  Uwaga!
  Zespoły taneczne! – dopuszcza się uczestnictwo tancerzy, powyżej granicy wieku dla danej kategorii wiekowej w wielkości 20% liczebności zespołu.

 • PREZENTACJE:
  - Zespoły taneczne mogą prezentować choreografię taneczną do muzyki własnej, o czasie nie przekraczającym 4 min.
  - Soliści i duety – mogą prezentować choreografię taneczną do muzyki własnej o czasie prezentacji do 1,30 min.

 • ZASADY UCZESTNICTWA:
  - Przesłanie do dnia 23 lutego 2015 r. (drogą pocztową, faxem, e-mailem) Karty Zgłoszenia na adres Biura Organizacyjnego.
  - Dokonanie opłaty akredytacyjnej na konto organizatora w wysokości 150 zł od zespołu (niezależnie od liczebności) oraz 15 zł za osobę w kategorii: soliści, duety, do dnia 28 lutego 2015 roku. KONTO: PKO SA 02 1240 6452 1111 0010 4797 5830 – z dopiskiem opłata akredytacyjna „Taneczne Miraże”.

 • OCENA I NAGRODY:
  - Organizator powołuje profesjonalne jury.
  - W poszczególnych kategoriach zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia.

 • WARUNKI TECHNICZNE:
  Organizator zapewnia:
  - Scenę w sali widowiskowej o wymiarach 7 m x 12m wyposażoną w kurtynę i kulisy.
  - Profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie.

 • PRZEBIEG KONKURSU:
  - Zespoły przyjeżdżają w dniu 7 marca 2015 r.
  - Rejestracja w godz. 8.00-10.00
  - Próby w godz. 8.00-11. 30
  - Prezentacje konkursowe od godz. 12.00
  - Ogłoszenie werdyktu i rozdanie nagród.

 • KONTAKT:
  tel. 052/321-00-81 w. 335, w godz. 16.oo – 19.oo od poniedziałku do piątku; 500 093 450; e-mail: wikapi@vp.pl
  p. Wiesława Pilewska
  p. Anna Bebenow
  p. Beata Rewolińska
  Uwaga! Organizator nie wysyła potwierdzeń przyjęcia zgłoszeń.

W przypadku dużej liczby zespołów decyduje kolejność nadesłania zgłoszenia.
O odmowie organizator powiadomi pisemnie lub telefonicznie.

 • UWAGI KOŃCOWE:
  - Zespoły przyjeżdżają na konkurs na własny koszt lub instytucji delegującej.
  - Instytucje zgłaszające zespół, winny go ubezpieczyć na czas podróży i pobytu na imprezie.
  - Zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów gwarantującą bezpieczeństwo uczestników.
  - Przypomina się o konieczności posiadania legitymacji szkolnych (lub innych dokumentów) przez uczestników konkursu.
  - Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii wiekowych i tanecznych oraz zmiany programu imprezy w przypadku zbyt małej lub zbyt dużej liczby zespołów.
  - Regulamin imprezy jest regulaminem wewnętrznym i kwestie sporne, nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator imprezy oraz jury.
  - Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie miejsca imprezy.

karty zgłoszenia

 


do gory

My favourite computer game! - 15.01.2015

Uczestnicy: uczniowie wszystkich bydgoskich szkół ponadgimnazjalnych.
Cele konkursu:

 1. Sprawdzenie umiejętności posługiwania się oprogramowaniem komputerowym służącym do tworzenia prezentacji multimedialnych.
 2. Zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy o tematyce zgodnej z ich pasją.
 3. Wzbudzenie zainteresowania językiem angielskim.
 4. Zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji.
 5. Umożliwienie uczniom sprawdzenia własnej wiedzy zdobytej na lekcjach języka angielskiego, zajęciach pozalekcyjnych i innych przedmiotach oraz stworzenie szansy wygrania.

Organizacja konkursu:

 1. Konkurs ma jeden etap w formie prezentacji multimedialnej w języku angielskim.
 2. Zadanie konkursowe dotyczy przygotowania prezentacji multimedialnej składającej się z 10 do 20 slajdów prezentującej ulubioną grę komputerową bądź fabularną za pomocą jednego z programów służącego do tych celów.
 3. Uprzejmie prosimy o wyznaczenie szkolnego koordynatora konkursu, którym może być nauczyciel języka angielskiego bądź informatyki władający językiem angielskim.
 4. Uczniowie chętni do wzięcia udziału mogą zapisać się u szkolnego koordynatora konkursu najpóźniej tydzień przed terminem zakończenia konkursu.
 5. Wszyscy uczestnicy z danej placówki przesyłają swoje prezentacje do szkolnego koordynatora konkursu, a ten proszony jest bardzo serdecznie o dokonanie preselekcji i wysłanie maksymalnie dwóch prezentacji multimedialnych z danej placówki na adres mail: kpmbyd@wp.pl do dnia 15.01.2015r.
 6. Prace uczniów oceniają organizatorzy konkursu.
 7. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej miesiąc po przeprowadzeniu konkursu.
  Organizator: Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
  Koordynator: Grzegorz Kosiło, tel. 602 694 573

 


do gory

Półkolonie - zima 2015

16-20 lutego – I turnus - brak wolnych miejsc
23-27 lutego – II turnus - brak wolnych miejsc

Koszt jednego turnusu - 200,00 zł, zapisy rozpoczynamy 7.01.2015 r. w godz. 8.00-15.00 w Pałacu Młodzieży pok. 107 (I piętro) lub tel. 52 321 00 81 w. 359 (ilość miejsc ograniczona)

 • zajęcia na półkoloniach będą odbywały się w godz. 8.00-15.00
 • rodzice mogą przyprowadzać dzieci do PM od godz. 7.30 a odbierać do godz. 16.00
 • utworzone zostaną grupy wiekowe: (7-8 lat; 9-10 lat; 11-12 lat). W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstępstwo od tej zasady.
 • chęć uczęszczania dzieci do jednej grupy proszę zaznaczyć na górze karty kwalifikacyjnej,
 • dzieci uczestniczące w półkoloniach powinny posiadać obuwie sportowe oraz strój kąpielowy, czepek i ręcznik,
 • rodzice, którzy zezwolą na samodzielny powrót dziecka do domu po zajęciach zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia i przekazanie go wychowawcy grupy. W innym przypadku dziecko nie będzie mogło opuścić samodzielnie placówki,
 • dzieci otrzymają śniadanie (herbata, bułka) oraz dwudaniowy obiad

  Warunkiem zakwalifikowania dziecka jest:
 • osobiste lub telefoniczne zgłoszenie chęci udziału,
 • dostarczenie do dnia 31 stycznia 2015 r. wypełnionej karty kwalifikacyjnej (otrzymanej przy zapisie dziecka),
 • dokonanie pełnej wpłaty (w dniach 7.01-3.2.2015) na konto Pałacu Młodzieży - nr konta 02 1240 6452 1111 0010 4797 5830 - lub w kasie, pokój nr 6 (parter)

Lista dzieci zakwalifikowanych na półkolonie ukaże się 06.02.2015

 


do gory

XXIV Konfrontacje Teatralne - 20-21.03.2015

1. Eliminacje miejskie i powiatowe XXIV Konfrontacji
Teatralnych odbędą się 20 i 21 marca 2015 roku w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.
2. Założenia i cele Konfrontacji:

 • upowszechnienie kultury teatralnej wśród najmłodszych, a tym samym udział w procesie kształtowania dojrzałej publiczności teatralnej,
 • inspirowanie dziecięcych i młodzieżowych teatrów do dalszej działalności twórczej oraz do poszukiwania nowych form wypowiedzi artystycznej,
 • stwarzanie okazji do konfrontacji zespołów teatralnych i wzajemnej wymiany doświadczeń dla instruktorów, pedagogów i animatorów kultury,
 • zachęcanie młodych wykonawców do prezentowania swojego artystycznego dorobku szerszej publiczności,
 • kształtowanie twórczej postawy wśród dzieci i młodzieży w oparciu o wspólną „zabawę w teatr”.

  3. Zasady uczestnictwa:
 • zespoły prezentują wyłącznie małe formy teatralne np. kabaret, teatr poezji, małą formę dramatyczną, musical, teatr ruchu, plastyczny i inne (z wyjątkiem teatru lalek),
 • tworzywem przedstawienia może być dowolny materiał literacki dostosowany do wieku, wrażliwości i dojrzałości artystycznej wykonawców,
 • czas prezentacji nie może przekroczyć 30 minut,
 • w imprezie uczestniczyć mogą dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat,
 • w eliminacjach mogą wziąć udział zespoły ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i placówek pozaszkolnych z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego (Osielsko, Białe Błota, Brzoza, Sicienko),
 • informacje dotyczące zakwalifikowania i godziny występu zostaną przekazane instruktorom na zebraniu organizacyjnym,
 • akredytacja − 4 zł od osoby, płatna w dniu Konfrontacji,
 • warunkiem uczestnictwa w Konfrontacjach jest nadesłanie przez placówkę delegującą zespół do dnia 13.02.2015:
  − karty zgłoszenia,
  − scenariusza spektaklu,
  − imiennej listy członków zespołu wraz z rolami (DRUKOWANYMI LITERAMI) na adres: Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz, fax 52 321 16 42, e-mail: dak2@palac.bydgoszcz.pl (z dopiskiem Konfrontacje Teatralne)
 • Zespół zobowiązany jest zgłosić się do recepcji Konfrontacji na dwie godziny przed planowaną godziną występu!
 • O terminie spotkania organizacyjnego instruktorzy zostaną powiadomieni telefonicznie.

  4. Zasady oceny
 • konfrontacje mają charakter konkursowy,
 • jury oceniać będzie dobór repertuaru, oryginalność interpretacji, grę aktorską, ogólny wyraz artystyczny,
 • jury przyzna również nagrody za kreacje aktorskie,
 • laureaci I miejsca zostaną zakwalifikowani do Wojewódzkich Konfrontacji Teatrów Dziecięcych, które odbędą się w maju 2015 roku.
  5. Wszelkich informacji udziela Luiza Kubowicz-Dorosz, tel. 321 00 81
  wew. 339.

  6. Inne:
 • nie przewiduje się żadnych prób dla zespołów przed imprezą,
 • w spektaklu nie wolno stosować ognia,
 • koszty przejazdu pokrywa placówka delegująca.

karta zgłoszenia.pdf


do gory

"Między wierszami" - 18.12.2014-7.02.2015

XX JUBILEUSZOWY MIEJSKI I POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI ORAZ KONKURS POEZJI ŚPIEWANEJ
dla uczniów szkół podstawowych

To już dwadzieścia lat! Właśnie mija drugie dziesięciolecie, odkąd młodzi recytatorzy na pałacowej scenie malują słowem przepiękne obrazy. Opowiadają o tym, jak żyją, co kochają, co przeżywają. Każdego roku
z innej perspektywy - rodziny, przygody, sytuacji zabawnych. W tym roku będziemy się poruszać w jeszcze innym obszarze - „między wierszami”. Poszukajmy tego, co ważne, co zwróciło naszą uwagę, a nie zostało wypowiedziane. Jak widzą i interpretują świat młodzi – oto pytanie, na które chcielibyśmy uzyskać odpowiedź w tym roku.
Skoro mamy jubileusz, pragniemy go w tym roku także wyśpiewać. Może znajdą się chętni, którzy w interpretacji poezji odważą się pójść krok dalej, by ulubione strofy połączyć z melodią?
Mamy nadzieję, że utwory prezentowane w tym roku, jak również bardzo często - ich doskonałe interpretacje, zapadną na długo w Waszych sercach i sercach publiczności!

ADRESAT
Konkurs recytatorski oraz konkurs poezji śpiewanej adresowane są do uczniów szkół podstawowych. Podczas przesłuchań obowiązywał będzie podział na dwie kategorie wiekowe: klasy I-III i IV-VI.

PREZENTACJA KONKURSOWA
W obu konkursach promujemy teksty poetów polskich. Tradycyjnie zachęcamy do poszukiwań tekstów nietuzinkowych i mniej popularnych.
Tekst wykonywany w konkursie recytatorskim nie może liczyć mniej niż 12 i nie więcej niż 40 wersów. Jeżeli jest dłuższy - należy przedstawić jego spójne fragmenty, by zmieścić się w proponowanych przez nas ramach. Długość piosenki jest dowolna.
Prosimy o rezygnację z nadmiaru rekwizytów, gdyż jest to wielokrotnie element rozpraszający uwagę (szczególnie młodszych recytatorów).
W konkursie poezji śpiewanej prezentację należy wzbogacić muzyką (podkład muzyczny bez wokalu lub akompaniament). Organizator zapewnia pianino, sprzęt odtwarzający oraz nagłośnienie.

KRYTERIA OCENY
Jury oceniać będzie: interpretację utworu i dobór repertuaru - dostosowanie tekstu do tematu konkursu, możliwości wykonawcy oraz dykcję, estetykę i emisję głosu.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia w formie pisemnej prosimy nadsyłać do 18 grudnia 2014. Zgłoszenia telefoniczne bądź po terminie nie będą uwzględniane. Przyjmowane będą tylko zgłoszenia zbiorowe.
Z jednej szkoły można zgłosić:

 • w konkursie recytatorskim - do 5 uczestników z każdej kategorii wiekowej,
 • w konkursie poezji śpiewanej - do 3 uczestników z każdej kategorii wiekowej (razem 16 nazwisk).

Dopuszcza się udział tego samego uczestnika w konkursie recytatorskim oraz w konkursie poezji śpiewanej.
Zgłoszenia, według załączonego wzoru, wypełnione drukowanymi literami, prosimy przesłać na adres: Pałac Młodzieży w Bydgoszczy,  ul. Jagiellońska 27, 85-097  Bydgoszcz
fax.:  52 321 16 42 lub elektronicznie: dak1@palac.bydgoszcz.pl.
z dopiskiem: „Między wierszami”- konkurs recytatorski i konkurs poezji śpiewanej.

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE
Pierwszy etap konkursu odbędzie się w sobotę, 17 stycznia 2015 od godz. 9.00. Przesłuchania konkursowe przeprowadzane będą w małych grupach i potrwają około 1,5 godz. każde. Informacja o rozpoczęciu spotkania dla poszczególnych uczniów zostanie przekazana do sekretariatu szkoły po nadesłaniu wszystkich zgłoszeń. Na przesłuchania należy dostarczyć tekst recytowanych wierszy. Teksty te nie będą zwracane recytatorom. Każdego uczestnika obowiązuje akredytacja - 4 złote, płatne w dniu przesłuchań. Jeśli w którejś kategorii weźmie udział duża liczba recytatorów, dla wyróżnionych w eliminacjach zorganizowany zostanie drugi etap przesłuchań. Odbędzie się on w sobotę, 31 stycznia 2015. Uczestnicy tego spotkania prezentują repertuar z eliminacji.

KONCERT GALOWY
Koncert laureatów konkursu recytatorskiego odbędzie się 7 lutego 2015 o godz. 12.00 w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży. Podczas spotkania ogłoszony zostanie werdykt jury oraz zostaną wręczone nagrody.
Próba koncertu, w której zobowiązani są uczestniczyć wszyscy wykonawcy zakwalifikowani do finału, odbędzie się w piątek, 6 lutego 2015 w godzinach popołudniowych. O dokładnej godzinie spotkania poinformujemy szkołę w terminie późniejszym.

W sprawach szczegółowych prosimy kontaktować się z Dorotą Tomaszewską, Pałac Młodzieży, tel. 52 321 00 81 wew. 323.

karta zgłoszenia - wiersz
karta zgłoszenia - piosenka


do gory

„17 gram miłości” - 19.12.2014-20.01.2015

Wojewódzki konkurs literacki pod hasłem „Babciu... Dziadku…”

Jedyny w Polsce konkurs literacki zaadresowany do dzieci i młodzieży z dysleksją rozwojową.
Cel konkursu: Rozbudzenie twórczości literackiej oraz stworzenie możliwości odniesienia sukcesu dzieciom z dysleksją rozwojową.

Regulamin konkursu:

 • Zadaniem uczestników jest napisanie listu, wiersza, bajki dla babci i dziadka. Praca literacka napisana przy użyciu komputera nie może przekraczać formatu A4, czcionka 13.
 • Każda praca na odwrocie musi mieć metryczkę wypełnioną drukowanymi literami: imięi nazwisko autora, wiek, nazwa szkoły/placówki z adresem tel./fax/e-mail, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
 • Prace oceniać będzie jury w składzie nauczyciele języka polskiego i dziennikarz.
 • Obowiązują dwie kategorie wiekowe: pierwsza: szkoła podstawowa, druga: klasy gimnazjum i ponadgimnazjalne.
 • Prace należy nadsyłać do 19.12.2014 na adres: Pałac Młodzieży ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz (lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Pałacu) z dopiskiem „17 GRAM MIŁOŚCI”.
 • Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach 14.01.2015. Finał konkursu i wręczenie nagród 20.01.2014.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej prezentacji prac w prasie oraz na stronie internetowej.
 • Nadesłanych prac nie odsyłamy.

Organizator konkursu: mgr Anna Baczyńska-Serocka tel. 503 408 380


do gory

"Ze sportem na Ty" - turniej klas III SP - 24.11.2104-21.05.2015

Celem imprezy „Ze sportem na ty” jest kształtowanie aktywnej postawy dzieci i młodzieży wobec sportu, rekreacji, zdrowia, a także propagowanie wiadomości o sporcie, polskich mistrzach sportu i olimpijskich zasadach „fair play”.

W poszczególnych konkurencjach uczestniczą wyłącznie dzieci należące do 10-cio osobowych reprezentacji szkół z jednej lub kilku klas trzecich. Warunkiem uczestnictwa w zabawie jest dostarczenie lub przesłanie na adres Pałacu Młodzieży (ul. Jagielloñska 27, 85-097 Bydgoszcz) karty zgłoszenia oraz dokonanie jednorazowej wpłaty w wysokoœci 30 zł, bezpośrednio przed rozgrywkami.

Turniej odbędzie się w trzech blokach:
I - ELIMINACJE - uczestniczą po dwie reprezentacje (6 spotkań).
II - PÓŁFINAŁ - awansuje do półfinału 6 reprezentacji, zwycięzcy eliminacji (2 spotkania) po 3 drużyny.
III - FINAŁ - uczestniczą cztery reprezentacje - spotkanie,w którym wyłoniona zostanie najlepsza drużyna.

Najlepsza klasa otrzyma tytuł
„Złotej Klasy Sportowej roku szkolnego 2014/2015”.
Przewidziano nagrody dla najlepszych uczestników.
O terminie spotkań uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

Zespoły rywalizować będą w trzech blokach:
I - mini konkurencje sportowe - lekka atletyka, elementy gier zespołowych
II - teoretycznej: test sportowy A, B, C (ogólne wiadomości na temat dyscyplin sportowych, olimpiad z uwzględnieniem polskich medalistów z Aten, sport w Polsce i w regionie Kujawsko-Pomorskim), kalambury sportowe (odgadywanie dyscyplin sportowych),
III - niespodzianka dla publiczności.

Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do sekretariatu Pałacu Młodzieży lub przesłać w terminie do 20.11.2014 r. z dopiskiem „Ze sportem na ty”. O uczestnictwie w zabawie decyduje kolejność zgłoszeń (w związku z ograniczoną liczbą miejsc). Dodatkowych informacji udziela Bogdan Szymielewicz pod nr tel. 668 827 717

karta zgłoszenia.pdf


do gory

Ogólnopolski konkurs plastyczny "Miś z łebkiem w gwiazdach" - 25.11.2014

AAAAAAAAaaaaaaaaaaa!!!!
Oj przepraszam! Jakoś strasznie mi się ziewnęło….bo..trochę chce mi się spać.
Za oknem jest już całkiem ciemno a ja właśnie obserwowałem gwiazdy. Czy przyglądaliście im się kiedyś ? Są piękne!!!!! A dziś nawet zauważyłem że mrugały do mnie . I był też na niebie księżyc – taaaaaaki okrąglutki. Z moich obserwacji wiem że on potrafi też być całkiem chudziutki jak pyszny rogalik…. Widzieliście????
A wiecie że na niebie jest też Wielka Niedźwiedzica???
Nie, nie!!! To nie moja koleżanka – tylko nazwa takiego…gwiaz-do-zbio-ru! Ufff! To trudna nazwa. Po prostu gwiazdy na niebie ułożone są w kształt który przypomina niedźwiedzia! Odkryłem to w bardzo mądrej książce z rysunkami nieba. Widziałem też Wielki Wóz i Mały Wóz! Szkoda że nie ma Pysiowego Wozu….
Zastanawiałem się czy kiedyś mógłbym odwiedzić Księżycowego Misia…Podobno on właśnie mieszka na księżycu….
Może na innych ślicznych gwiazdach też mieszkają pluszowe misie albo inne kosmiczne stworki??? Ludzie wyruszają czasem w kosmiczne podróże…Ubierają śmieszne kombinezony, wsiadają do rakiety i frrrrrr……prosto do gwiazd. Chciałbym kiedyś tam polecieć i przyjrzeć się wszystkiemu z bliska. Ale….to bardzo daleko..i chyba..bym…za Wami baaaardzo tęsknił.
Zdrzemnę się teraz chwileczkę….a Wy narysujcie jak wyobrażacie sobie wycieczkę pluszowego misia do gwiazd. Może spotkanie z kosmicznym misiem…, albo spacer po księżycu…albo... przytulanie do ulubionej gwiazdki…albo lot kosmiczną rakietą……albo…. Zasypiam….. pochrapując czekam na Wasze prace…
Gwiazdy….gwiazdeczki…..grrrr…….
Wasz Misiu-Pysiu

Oto zasady konkursu:

 1. W konkursie mogą brać udział dzieci z przedszkolnych grup 5-latków i 6-latków oraz uczniowie klas I,II,III szkół podstawowych .
 2. Po zapoznaniu się z listem Misia Pysia pracę wykonują 3-, 4-osobowe zespoły. Praca musi być dziełem zespołowym!
 3. Praca może być wykonana dowolną techniką, w dowolnym formacie.
 4. Termin przyjmowania prac upływa w dniu 14.11.2014
 5. Prace można składać w sali 225 lub sekretariacie Pałacu Młodzieży
  Można je też przesłać na adres:
  Pałac Młodzieży
  ul. Jagiellońska 27
  85 – 097 Bydgoszcz
 6. Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na uroczysty Koncert – Galę z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia w dniu 25.11.2014 w Pałacu Młodzieży podczas którego zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia.
 7. Prace zostaną ocenione przez artystów – plastyków pracujących z dziećmi.
 8. Niezamówionych prac organizator nie zwraca.
 9. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Enia Rożankowska, tel. 52 321 00 81 w.345

karta zgłoszenia.doc


do gory

Zabawa w rymy i rytmy - konkurs wiersza i piosenki przedszkolnej - 4.12.2014

Zasady programowe:

• Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci z przedszkoli bydgoskich w wieku od 3 do 6 lat
• Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach
- recytacji
- piosenki przedszkolnej
• Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie przez wykonawcę jednego wiersza z dowolnie wybranej literatury dziecięcej lub jednej piosenki przedszkolnej
• Wykonawca może się zaprezentować tylko jeden raz !
• W kategorii piosenki może wystąpić mały zespół (liczący nie więcej niż 3 osoby)
• Organizatorzy dopuszczają wzbogacenie prezentacji muzyką (tylko podkład muzyczny bez wokalu) i rekwizytem
• W konkursie może wziąć udział maksymalnie 2 przedstawicieli z danego przedszkola (za przedstawiciela uważa się również zespół - do 3 osób - prezentujący piosenkę)
• Organizatorzy powołają jury, które przyzna nagrody za najlepsze prezentacje
• Konkurs odbędzie się 4.12.2014 o godz. 11.00 w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży
• Karty zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 14.11.2014 na adres:
Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz, z dopiskiem RYMY I RYTMY
Udział w imprezie mogą wziąć tylko dzieci zgłoszone do 14.11.2014

W sprawach szczegółowych prosimy kontaktować się z p. Luizą Kubowicz-Dorosz, tel. 52 321 00 81, wew. 323, 339

karta zgłoszenia pdfdo gory

Warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych - 16.10.2014

Można już zgłaszać się na warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych z cyklu „Instrumenty aktywności ucznia zdolnego”.

Warsztaty odbędą się 16 października o godz. 11:00 w bydgoskim Pałacu Młodzieży. Spotkanie dotyczy następujących bloków tematycznych:

 1. historia – klasy IV - VI,
 2. język obcy - klasy IV – VI, 
 3. matematyka - klasy I-III (Program „Bąbel Matematyczny”).

Poprowadzą je doradcy metodyczni, pracownicy Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz członek zespołu Programu Bąbel Matematyczny, których wiedza, kompetencje i doświadczenie będą nieocenionym źródłem informacji dla zainteresowanych nauczycieli:

 • historia – Jolanta Gładkowska (MOEN) – „Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych z zakresu historii i społeczeństwa"
 • język obcy – Joanna Dąbrowska (MOEN) – Praca z uczniem zdolnym na lekcji języka obcego"
 • matematyka – Ewa Kapczyńska (Grant Rozwoju Zdolności, program Bąbel Matematyczny, ZS nr 19) – „Matematyczne metamorfozy, czyli matematyka bliższa dziecku”
  Zgłoszeń należy dokonywać wypełniając kartę zgłoszeń dla nauczyciela dostępną w załączniku.
  Sposób doręczenia zgłoszenia pozostawiam Państwu do wyboru:
 1. e-mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl
 2. fax:  52 321 16 42
 3. listownie: Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27, 85 - 097 Bydgoszcz, z dopiskiem „Warsztaty metodyczne dla nauczycieli szkół podstawowych”.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 października.

Karta zgłoszenia.


 

 

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy                                                                                                                                                     aktualizacja: 15-05-2015