Co, gdzie, kiedy ...

Działy

Nasze strony

Informacje o lokalizacji zajęć znajdują się po prawej stronie w zakładce "Co, gdzie, kiedy"

UWAGA! DODATKOWY NABÓR NA ZAJĘCIA!
Rytmika, Warsztaty Telewizyjne GALERIA, Uwaga miłośnicy historii !!!


zapraszamy w kwietniu

19.04 godz. 9.30 - 12.00
Oblicza Uzależnień
- warsztaty edukacyjne  dla uczniów klas VII, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  z zakresu profilaktyki , składające się każdorazowo z wykładu oraz warsztatów. Celem warsztatów jest uświadomienie negatywnego wpływu stosowania używek (alkohol, nikotyna, narkotyki  oraz tzw. dopalacze) na zdrowie fizyczne, psychiczne, sytuację szkolną, rodzinna, zawodową oraz wykształcenie  postaw asertywnych wobec ewentualnych zachęt ze strony rówieśników czy dorosłych. Projekt dofinansowany przez Miasto Bydgoszcz i Województwo Kujawsko-Pomorskie. Brak miejsc.
Zespół Szkół Budowlanych, ul. Pestalozziego 18.

19.04 godz. 19:00
DKF Niespodzianka zaprasza na film "The Place"
, reż. Paolo Genovese, Włochy 2017, 105 min.
Szkoła Podstawowa nr 9, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2.

20.04 godz. 9.00 i 10.30
Porannik muzyczny,
czyli interaktywna audycja muzyczna dla grup zorganizowanych. Kontakt i zapisy prosimy kierować do Patrycji Cywińskiej-Gacka, tel. 660 448 499. Spotkania kwietniowe zatytułowane „Kwiecień – plecień bo przeplata, trochę popu, trochę klasyki!”.
Sala Koncertowa Copernicanum UKW, ul. Kopernika 1.

20.04 godz. 12.45 
Kolokwium akademickie: Młodzi – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość- próba refleksji i dialogu pod patronatem naukowym tego Wydziału, kolejne Tym razem młodzież pochyli się nad swoim pokoleniem ( neet?)  porównując własne postawy,  system wartości, stosunek do autorytetów, styl życia, sposób wyrażania myśli i przeżyć, postrzeganie perspektyw i marzenia w konfrontacji z postawami poprzednich pokoleń. To spotkanie, pozwoli spojrzeć , w kontekście rocznicy 1918- 2018,  na patriotyzm współczesnej młodzieży w oparciu o naukowe badania oraz wypowiedzi  uczestników Kolokwium. Mentorami młodych będą: prof. Małgorzata Święcicka  Dziekan Wydziału Humanistycznego UKW oraz prof. Tomasz Szlendak – Dyrektor Instytutu Socjologii UMK.
Aula Wydziału Humanistycznego UKW przy ulicy Jagiellońskiej.

20.04 godz. 16.00
„Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie”
– warsztaty wsparcia psychologicznego dla rodziców uczniów zdolnych pn. „Zdrowe (adekwatne) poczucie własnej wartości mojego dziecka”. Celem warsztatów jest wsparcie psychologiczne rodziców, których dzieci przejawiają wybitne zdolności. Zajęcia organizowane są w ramach programu „Zdolni znad Brdy”, a poprowadzi je psycholog Magdalena Dunajska. Przewidywany czas spotkania – ok. 3 godziny.
Zgłoszenia prosimy kierować do 19 kwietnia 2018 r.do Moniki Grzybowskiej, mail: tmg@palac.bydgoszcz.pl lub 52 371 26 56lub tel. kom. 533 18 23 26.
Świetlica Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2.

20.04 godz. 19.00
„Pałacowe planetarium”
– prelekcje i pokazy nieba przez teleskop poprowadzi Artur Wrembel.
Szkoła Podstawowa nr 31 ul. Karłowicza 2.

25.04 godz. 10:00
Poradnia Rozwoju Zdolności”
– warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych szkółgimnazjalnych i klas VII SP. Spotkanie zatytułowane „Jestem kimś wyjątkowym”. Celem warsztatów jest wzmacniania poczucia własnej wartości uczniów zdolnych, rozwijanie świadomości posiadanych zasobów i mocnych stron, zwiększenia akceptacji siebie, uczenie umiejętności poszukiwania wsparcia emocjonalnego w otoczeniu.Spotkanie poprowadzą psycholodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Bydgoszczy: Grażyna Ledzińska i Beata Dróżdż. Przewidywany czas spotkania – ok. 2 godziny. Ilość miejsc ograniczona! Z jednej placówki można zgłosić maksymalnie 5 osób. Zgłoszenia osób i grup prosimy kierować do 23 kwietnia 2018 r. do Moniki Grzybowskiej, mail: tmg@palac.bydgoszcz.pl lub 52 371 26 56 lub tel. kom. 533 18 23 26. Karta zgłoszenia.
Świetlica Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2.

26.04 godz. 9.30 - 12.00
Oblicza Uzależnień
- warsztaty edukacyjne  dla uczniów klas VII, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  z zakresu profilaktyki, składające się każdorazowo z wykładu oraz warsztatów. Celem warsztatów jest uświadomienie negatywnego wpływu stosowania używek (alkohol, nikotyna, narkotyki  oraz tzw. dopalacze) na zdrowie fizyczne, psychiczne, sytuację szkolną, rodzinna, zawodową oraz wykształcenie  postaw asertywnych wobec ewentualnych zachęt ze strony rówieśników czy dorosłych. Projekt dofinansowany przez Miasto Bydgoszcz i Województwo Kujawsko-Pomorskie. Brak miejsc.
Świetlica Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2.

26.04 godz. 19:00
DKF Niespodzianka zaprasza na film "The Florida Project"
, reż. Sean Baker, USA 2017, 115 min.
Szkoła Podstawowa nr 9, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2.

zapraszamy w maju

9.05 godz. 11.00
Poradnia rozwoju zdolności
- warsztaty wsparcia uczniów zdolnych.
Piąte i ostatnie w tym roku szkolnym warsztaty skierowane są do zdolnych uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI). Spotkanie zatytułowane „Jestem kimś wyjątkowym” odbędzie się w świetlicy Gimnazjum nr 27 przy ul. Kruszwickiej 2 w Bydgoszczy. Celem warsztatów jest wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów zdolnych, rozwijanie świadomości posiadanych zasobów i mocnych stron, zwiększenie akceptacji siebie, uczenie umiejętności poszukiwania wsparcia emocjonalnego w otoczeniu.
Spotkanie poprowadzą psycholodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Bydgoszczy: Grażyna Ledzińska i Beata Dróżdż.
Przewidywany czas spotkania – ok. 2 godziny.
Ilość miejsc ograniczona! Z jednej placówki można zgłosić maksymalnie 5 osób.
Zgłoszenia osób i grup prosimy kierować do 7 maja 2018 r. do koordynatora, Moniki Grzybowskiej, e-mail: tmg@palac.bydgoszcz.pl lub 52 371 26 56 lub tel. kom. 533 18 23 26.
Karta zgłoszenia
Świetlica Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2.

9.05 godz. 10.00
Kreatywne maluchy w świecie sztuki i nauki
– impreza dla przedszkoli.
Tego dnia maluchy wkroczą na ścieżkę edukacji regionalnej pod hasłem "Zagadkowa Bydgoszcz". Tym razem Pałacowa impreza odbędzie się w gościnnym przedszkolu Tęcza. Przedsięwzięcie ma charakter interdyscyplinarny, łączy w sposób spójny, podporządkowany idei  kształtowania lokalnej świadomości historycznej i kulturowej, wiele dziedzin: historię, gwarę i szeroko rozumiane dziedzictwo, w ramach kilku form: pogadanki, konkursu oraz prezentacji artystycznej. W świat historii, kultury, a zwłaszcza gwary bydgoskiej wprowadzi malców wybitny znawca tej tematyki – prof. Andrzej Dyszak (UKW), który opowie im o tym, jak historia wpłynęła na kształt mowy bydgoszczan. Nie zabraknie także tematu rocznicy Niepodległej, w kontekście bydgoskich realiów. Dzieci nie tylko wysłuchają prelekcji, ale pochwalą się zapamiętanymi wiadomościami w ramach interdyscyplinarnego minikonkursu. Nagrodą będzie zdobycie tytułu Przedszkolak bydgoszczak. Patronami imprezy są: TMMB i TMJP. Artystyczną klamrę przedsięwzięcia stanowić będzie występ Teatru Na Niby z MDK nr 4, prowadzonego przez panią Wioletę Górska-Nowik, ze spektaklem "Co słonko widziało".
Przedszkole „Tęcza”, ul. Józefa Sułkowskiego 60A.

10.05 godz. 9.30
Oblicza uzależnień
- warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.
Ideą spotkań jest ochrona dzieci i młodzieży przed wejściem w uzależnienia poprzez uczestnictwo w działaniach aktywizujących z wykorzystaniem zróżnicowanych form i metod pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów.
Zadanie jest adresowane do uczniów klas VII szkół podstawowych (od września br.), gimnazjów oraz klas I szkół ponadgimnazjalnych Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.
Przebieg spotkania:
1. Wykład tematyczny.
2. Warsztaty w grupach prowadzone przez pedagogów, psychologów, terapeutów z wieloletnim doświadczeniem z zastosowaniem metod aktywizujących, pozwalających na kreatywną dyskusję w grupie, dzielenie się własnym doświadczeniem, ekspresję plastyczną i teatralną w zakresie poruszanej problematyki, wymianę opinii i poglądów, praktyczne ćwiczenie zachowań interpersonalnych. W trakcie spotkania organizatorzy zapewniają uczestnikom napoje i słodycze. Brak wolnych miejsc. Projekt dofinansowany ze środków Miasta Bydgoszczy i Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Świetlica Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2.

10.05 godz. 19:00
DKF Niespodzianka zaprasza na film "I tak cię kocham"
("The Big Sick"), reż. Michael Showalter, USA 2017, 120 min.
Szkoła Podstawowa nr 9, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2.

11.05 godz. 11.00 Gimnazjum nr 27
Zamieszanie - czyli mali artyści na wielkiej scenie
- artystyczne spotkania dla dzieci.
Świetlica Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2.

13.05 godz.11.00
Weekendowy plac zabaw
- gry i zabawy dla dzieci.
Zapraszamy dzieci od 4 do 7 roku życia wraz z rodzicami do wspólnych zabaw animacyjnych, plastycznych, zręcznościowych i tanecznych. Dobra zabawa na pierwszym miejscu! Na imprezę wstęp jest bezpłatny.
Świetlica Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2.

14.05 godz. 10.30
„Czytadełko”
Spotkania czytelniczo-animacyjne dla dzieci ze zgłoszonych przedszkoli: głośne czytanie bajki, pogadanka, gry i zabawy, konkursy i słodki poczęstunek. Brak wolnych miejsc.
Świetlica Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2.

16.05 godz. 10.00 i 11.30
dwie tury półfinałów turnieju klas trzecich "Ze sportem na Ty".
 
I  półfinał: SP 58, SP Białe Błota, SP 65.
II półfinał: SP 31, SP 37 i SP 63.
Pałacowa impreza sportowo-edukacyjna z długoletnim stażem, zainicjowana przez Bogdana Szymielewicza w 1996 roku. Udział w niej biorą uczniowie klas trzecich szkół podstawowych, którzy obok konkurencji sprawnościowych sprawdzają swoją wiedzę  w quizach na temat polskiego sportu i olimpiad. Finał imprezy planowany jest na koniec maja.
Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Karłowicza 2.

16.05 godz. 11.00
Forum edukacji humanistycznej „Paideia” -
tym razem, w nawiązaniu do rocznicy odzyskania niepodległości, poświęcone refleksjom dotyczącym istotnym wartościom. Młodzież będzie miała okazję do refleksji skupionych wokół zagadnienia: O wolności, patriotyzmie, wspólnocie, źródłach tożsamości, wyborach. "Sto lat po.... Dziedzictwo i współczesność". Wykład wygłosi i rozmowę poprowadzi prof. Maciej Gloger( UKW). Temat wystąpienia: Organicyzm: polska droga do niepodległości i program na dziś.
Świetlica Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2.

17.05 godz. 19:00
DKF Niespodzianka zaprasza na film "Wieża. Jasny dzień"
, reż. Jagoda Szelc, Polska 2017, 106 min.
Szkoła Podstawowa nr 9, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2.

18.05 godz. 9.00, 10.30
Porannik muzyczny
- audycja muzyczna.
Kontakt i zapisy prosimy kierować do Patrycji Cywińskiej-Gacka, tel. 660 448 499. Spotkania majowe zatytułowane są „W rytmie polskiej muzyki ludowej”.
Sala Koncertowa Copernicanum UKW, ul. Kopernika 1.

19.05 godz. 9.00
Młodzi Mistrzowie Sceny
– konkurs instrumentalno-wokalny.
W konkursie udział biorą soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, delegowane przez placówki oświatowe lub kulturalne z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w następujących kategoriach:
I - soliści ze szkół podstawowych klasy 1-3
II - soliści ze szkół podstawowych klasy 4-6
III -  soliści ze szkół gimnazjalnych
IV -  soliści ze szkół ponadgimnazjalnych
V - zespoły (wokalne lub wokalno-instrumentalne).
Jury oceniać będzie: warunki głosowe, warsztat instrumentalny, dobór repertuaru, interpretację utworów oraz ogólny wyraz artystyczny. Organizatorzy przewidują ogłoszenie wyników po każdej kategorii.
Świetlica Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2.

21.05 godz. 15.30
Instrumenty aktywności ucznia zdolnego
- warsztaty metodyczne dla nauczycieli.
Spotkanie pn. „Praca z uczniem zdolnym w szkole podstawowej” poprowadzą Anna Nakielska-Kowalska i Małgorzata Acalska (doradcy metodyczni w zakresie języka polskiego w MOEN).
Odbiorcy: nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych.
Warsztaty metodyczne organizowane są w ramach programu „Zdolni znad Brdy”.
Przewidywany czas spotkania - ok. 3 godziny dydaktyczne.
Zgłoszenia do 17 maja 2018 r. prosimy kierować do Moniki Grzybowskiej, e-mail: monikagrzybowska27@wp.pl lub tel. kom. 533 18 23 26.
Karta zgłoszenia
Świetlica Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2.

22.05 godz. 16.00
Finał 3. Interaktywnego Konkursu „Młody Przyjaciel Bydgoszczy”.
Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Karłowicza 2.

23.05 godz. 17.00
„Poezja na językach - konkurs poezji obcojęzycznej”. 
Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Karłowicza 2.

24.05 godz. 9.30
Oblicza uzależnień
- warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Brak miejsc.
Projekt dofinansowany ze środków Miasta Bydgoszczy i Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Chętni na I semestr roku szkolnego 2018/2019 mogą przesyłać zgłoszenia i rezerwować miejsca. Wstępnie terminy: wrzesień/listopad.
Świetlica Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2.

24.05 godz. 19:00
DKF Niespodzianka zaprasza na film "Dziewczyna we mgle"
("La ragazza nella nebbia"), reż. Donato Carrisi, Włochy 2017, 128 min.
Szkoła Podstawowa nr 9, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2.

25.05 godz. 19.00
Pałacowe Planetarium
- prelekcje i pokazy nieba.
Szkoła Podstawowa nr 31 ul. Karłowicza 2.

26.05 godz. 9.00
Zapisy na półkolonie letnie.
Informacje szczegółowe.
Szkoła Podstawowa nr 31 ul. Karłowicza 2, pokój 26.

27.05 godz. 11.00-14.00
Prezentacja oferty Działu Edukacyjnego podczas Bydgoskiego Festiwalu Nauki
.
Wyspa Młyńska.

zapraszamy w czerwcu

6.06 godz. 10.00
Decathlon Intelektualny
, czyli dziesięciobój artystyczno-humanistyczny z komponentem rekreacyjnym "W zdrowym ciele, zdrowy duch".
Przedszkole „Tęcza”, ul. Józefa Sułkowskiego 60A.

6.06 godz. 11.00
Poradnia rozwoju zdolności
- warsztaty wsparcia uczniów zdolnych.
Świetlica Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2.

10.06 godz. 11.00
Weekendowy plac zabaw
- gry i zabawy dla dzieci.
Świetlica Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2.

15.06 godz. 16.00
Warsztaty wsparcia dla rodziców uczniów zdolnych
- "Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie": Strachy na lachy, czyli jak pomóc naszym dzieciom pokonać ich lęki.
Świetlica Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2.

15.06 godz. 19.00
Pałacowe Planetarium
- prelekcje i pokazy nieba.
Szkoła Podstawowa nr 31 ul. Karłowicza 2.

15.06 godz. 9.00, 10.30
Porannik muzyczny
- audycja muzyczna.
Sala Koncertowa Copernicanum UKW, ul. Kopernika 1.

28.06-3.07.2018
41. Bydgoskie Impresje Muzyczne

 


do gory

UWAGA! DODATKOWY NABÓR NA ZAJĘCIA!

Rytmika

  • grupy Małe Rytmisie I - wtorek 18:00 - 19:30 - rocznik 2010 (przyjęcie do grupy po próbnym uczestnictwie w zajęciach, sprawdzeniu umiejętności dziecka)
  • grupy rytmiki 5-6 latków - czwartek 14:45 - 16:15
  • grupy Małe Rytmisie II - czwartek 16:15 - 17:45 - rocznik 2011,2012 (przyjęcie do grupy po próbnym uczestnictwie w zajęciach, sprawdzeniu umiejętności dziecka).
    Zajęcia odbywają się w Gimnazjum nr 16 przy ul. Bohaterów Kragujewca 10.

Warsztaty Telewizyjne GALERIA
Od kilkunastu lat działa w Pałacu Młodzieży grupa aktywności twórczej, podczas której powstaje audycja telewizyjna, zatytułowana GALERIA, realizowana przez młodzież. Warsztaty Telewizyjne GALERIA odbywają się raz w tygodniu, a audycja zatytuowana GALERIA emitowana jest na antenie TVP Bydgoszcz raz w miesiącu. Od nowego roku zapraszamy nowych uczestników na zajęcia warsztatowe TV Galeria. Zapraszamy młodzież w wieku 14 – 19 lat do Pałacu Młodzieży, która zainteresowana jest szeroko pojętą telewizją i tworzeniem audycji telewizyjnej od podstaw. Roześlijcie też info wśród znajomych. Chętni proszeni są o zgłoszenie do sekretariatu Pałacu Młodzieży, który obecnie mieści się w Gimnazjum nr 16 przy ul. Bohaterów Kragujewca. ZAPRASZAMY!

Uwaga miłośnicy historii !!!
Nabór do  grupy  Ster na sukces  zajęcia pokazujące niekonwencjonalne metody / techniki efektywnego uczenia się i zdawania egzaminów i autoprezentacji  adresowane  do uczniów przygotowujących się do egzaminów,  konkursów i olimpiad z przedmiotów humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem historii.
Spotkanie organizacyjne  2 lutego 2018 roku (piątek) o godz. 15.30 w Szkole Podstawowej nr 31  przy ul. Karłowicza 2 w sali 207. Trwają  intensywne powtórki  przed   tegoroczną maturą z historii, dołącz do nas  9 lutego 2018 roku. Zajęcia odbywają się w piątki w godzinach 17.15-18.45 w Szkole Podstawowej nr 31  przy ul. Karłowicza 2 w sali 207.

 

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy                                                                                                                                     aktualizacja: 18-04-2018