Co, gdzie, kiedy ...

Działy

Nasze strony

Półkolonie

Drugi turnus półkolonii - plan zajęć i listy uczestników.
Pierwszy turnus półkolonii - plan zajęć i listy uczestników.

Załączniki do pobrania i wypełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych:

 

Terminy rekrutacji do Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy na rok szkolny 2020/2021

 

LP. Nazwa etapu Data rozpoczęcia Data zakończenia
1. Złożenie deklaracji o kontynuowaniu
uczestnictwa w zajęciach
05.06.2020 14.08.2020
2. Złożenie wniosku o przyjęcie na zajęcia stałe 24.08.2020 07.09.2020
3. Badanie uzdolnień kierunkowych 08.09.2020 10.09.2020
4. Ogłoszenie  list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
11.09.2020, godz. 17.00  
5. Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych 14.09.2020, godz. 15.00  
6. Rekrutacja uzupełniająca 15.09.2020 maksymalne wypełnienie grup

Kochani Uczestnicy i Rodzice
Od 1 czerwca Pałac Młodzieży wrócił do pracy w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego. W związku z tym, prosimy o przestrzeganie procedur i zasad bezpieczeństwa  w czasie epidemii wirusa COVID-19. Kontakt z nauczycielami odbywa się tylko drogą mailową i telefoniczną. Druk deklaracji o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach stałych należy wypełnić i odesłać drogą elektroniczną na adres e-mail info@palac.bydgoszcz.pl  lub złożyć przy wejściu do Pałacu Młodzieży w specjalnej skrzynce.
Druk deklaracji kontynuacji uczestnictwa w zajęciach stałych na rok szkolny 2020/2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy - aktualizacja 2-07-2020