witamy na stronie Palacu Mlodziezy w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Biuletyn Informacji Publicznej

Nasz sponsor

Co, gdzie, kiedy ...

Działy

Nasze strony

aktualności

 


Zapraszamy ósmoklasistów na zajęcie stacjonarne przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu; w środy i piątki. Korzystamy z Repetytorium Ósmoklasisty 2 w 1 wydawnictwa Pearson. Młodzież w wieku od 13 lat zapraszamy na zajęcia stacjonarne z języka angielskiego, na poziomie średniozaawansowanym niższym, które odbywają się we wtorki i w czwartki.
Informacji udziela Joanna Bielińska, tel. 505 644 036.


Od 12.02.2021 wracamy na pływalnię. Zapraszamy wszystkich stałych uczestników zajęć nauki i doskonalenia pływania, gimnastyki korekcyjnej w wodzie, ratownictwa wodnego i nurkowania.
Zapraszamy również wszystkich chętnych do skorzystania z basenu w celu rekreacyjnym.


Od 18 lutego zapraszamy na seanse Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Niespodzianka" DKF Niespodzianka


Informujemy, że Pałac Młodzieży w Bydgoszczy od 9.11.2020 pracuje nadal w trybie stacjonarnym.

UWAGA!
- jeżeli masz temperaturę, kaszel, czujesz się źle - pozostań w domu
- jeżeli jesteś uczniem klasy, która objęta jest kwarantanną - pozostań w domu
- jeżeli członkowie Twojej rodziny pozostają w izolacji lub kwarantannie - pozostań w domu.
Pozostałych uczestników serdecznie zapraszamy!

 

Zarządzenie p.o. dyrektora Pałacu Młodzieży nr 16/2020 z dnia 23.10.2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Procedury obowiązujące w Pałacu Młodzieży


Gry, zabawy, kreatywne spędzanie czasu wolnego

zapraszamy w marcu

 • 3.03 godz. 10:00
  „Poszerzanie Horyzontów Myślowych” – warsztaty poszerzające wiedzę
  Zapraszamy na pierwsze warsztaty w tym roku szkolnym skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych. Spotkanie zatytułowane „Internet – szanse i zagrożenia” odbędzie się w przestrzeni wirtualnej na platformie Microsoft Teams (online).
  Spotkanie dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu poprowadzi Andrzej Pyszka doradca metodyczny z zakresu informatyki w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Przewidywany czas spotkania – 1 godzina lekcyjna.
  Informacji udziela Monika Grzybowska, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl  lub tel. 533 18 23 26.
 • 04.03.2010, godz. 10:00
  „Poszerzanie Horyzontów Myślowych” – warsztaty poszerzające wiedzę
  Drugie warsztaty skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych. Spotkanie zatytułowane „Internet – szanse i zagrożenia” odbędzie się w przestrzeni wirtualnej na platformie Microsoft Teams (online).
  Spotkanie dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu poprowadzi Andrzej Pyszka doradca metodyczny z zakresu informatyki w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Przewidywany czas spotkania – 1 godzina lekcyjna.
  Informacji udziela Monika Grzybowska, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl  lub tel. 533 18 23 26.
 • 10.03.2021, godz. 10:00
  „Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych
  Siódme warsztaty w tym roku szkolnym skierowane są do zdolnych uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Spotkanie zatytułowane „Trening twórczości” odbędzie się 10.03.2021 w sali konferencyjnej bydgoskiego Pałacu Młodzieży – sala 115 (I piętro).
  Celem warsztatów jest  rozwijanie potencjału  uczniów, przygotowanie ich do tworzenia rzeczy nowych i wartościowych, a także rozwinięcie zdolności przystosowawczych tak, aby potrafili  w sposób twórczy i nowatorski podchodzić do różnorodnych problemów oraz dawać sobie radę z ciągłymi zmianami stosunkowo niewielkim nakładem energii psychicznej
  i fizycznej. Program zajęć został stworzony, aby stymulować  u  uczestników takie zdolności  jak:  giętkość, płynność i oryginalność myślenia, umiejętność koncentracji uwagi, a także pobudzanie zaangażowania zadaniowego oraz  kształcenie umiejętności interpersonalnych. Zajęcia organizowane są przez Pałac Młodzieży w ramach programu „Zdolni znad Brdy”, a poprowadzą je Katarzyna Tłok i Edyta Szott – pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy. Przewidywany czas spotkania - ok. 2 godziny. Zgłoszenia do dnia 08.03.2021 (do godz. 12:00) prosimy kierować do koordynatora programu „Zdolni znad Brdy” - Monika Grzybowska, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. kom. 533 18 23 26.
 • 17.03.2021, godz. 10:00
  „Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych
  Ósme już warsztaty w tym roku szkolnym skierowane są do zdolnych uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych. Spotkanie zatytułowane „Trening twórczości” odbędzie się 17.03.2021 w sali konferencyjnej bydgoskiego Pałacu Młodzieży – sala 115 (I piętro). Celem warsztatów jest  rozwijanie potencjału  uczniów, przygotowanie ich do tworzenia rzeczy nowych i wartościowych, a także rozwinięcie zdolności przystosowawczych tak, aby potrafili  w sposób twórczy i nowatorski podchodzić do różnorodnych problemów oraz dawać sobie radę z ciągłymi zmianami stosunkowo niewielkim nakładem energii psychicznej i fizycznej. Program zajęć został stworzony, aby stymulować  u  uczestników takie zdolności  jak:  giętkość, płynność i oryginalność myślenia, umiejętność koncentracji uwagi, a także pobudzanie zaangażowania zadaniowego oraz  kształcenie umiejętności interpersonalnych.
  Zajęcia organizowane są przez Pałac Młodzieży w ramach programu „Zdolni znad Brdy”, a poprowadzą je Katarzyna Tłok i Edyta Szott – pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy. Przewidywany czas spotkania - ok. 2 godziny.
  Zgłoszenia do dnia 15.03.2021 (do godz. 12:00) prosimy kierować do koordynatora programu „Zdolni znad Brdy” - Monika Grzybowska, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. kom. 533 18 23 26.
 • 19.03.2021, godz. 10:00
  „Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych
  Dziewiąte już warsztaty w tym roku szkolnym skierowane są do zdolnych uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych. Spotkanie zatytułowane „Trening twórczości” odbędzie się 17.03.2021 w sali konferencyjnej bydgoskiego Pałacu Młodzieży – sala 115 (I piętro). Celem warsztatów jest  rozwijanie potencjału  uczniów, przygotowanie ich do tworzenia rzeczy nowych i wartościowych, a także rozwinięcie zdolności przystosowawczych tak, aby potrafili  w sposób twórczy i nowatorski podchodzić do różnorodnych problemów oraz dawać sobie radę z ciągłymi zmianami stosunkowo niewielkim nakładem energii psychicznej
  i fizycznej. Program zajęć został stworzony, aby stymulować  u  uczestników takie zdolności  jak:  giętkość, płynność i oryginalność myślenia, umiejętność koncentracji uwagi, a także pobudzanie zaangażowania zadaniowego oraz  kształcenie umiejętności interpersonalnych. Zajęcia organizowane są przez Pałac Młodzieży w ramach programu „Zdolni znad Brdy”, a poprowadzą je Katarzyna Tłok i Edyta Szott – pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy. Przewidywany czas spotkania - ok. 2 godziny.
  Zgłoszenia do dnia 16.03.2021 (do godz. 12:00) prosimy kierować do koordynatora programu „Zdolni znad Brdy” - Monika Grzybowska, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. kom. 533 18 23 26.
 • 24.03.2020, godz. 10:00
  „Forum Olimpijczyków – Laboratorium Zdolności” – konferencja naukowa dla uczniów zdolnych (online)

  Tematyka spotkania: język polski, literatura polska, historia.
  Odbiorca: uczniowie szkół ponadpodstawowych.
  Z okazji uchwały Sejmu RP ustanawiającej rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja, motywem przewodnim konferencji jest: Konstytucja: jej historia od 1791 r. do dziś.
  W ramach konferencji odbędą się:                                   
  - prezentacje dorobku naukowego uczniów z IV LO w Bydgoszczy - laureatów i finalistów olimpiad i konkursów;
  - debata na temat praw zawartych w Konstytucji prowadzona przez młodzież IV LO;
  - prelekcje wygłaszane przez pasjonatów, badaczy nauk humanistycznych, którzy swymi wystąpieniami zachęcą młodzież do poszerzania wiedzy i dążenia do sukcesu. Zaproszenie przyjęli wykładowcy z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: dr hab. Beata Morzyńska-Wrzosek prof. UKW - Wydział Literaturoznawstwa oraz dr Katarzyna Barbara Grysińska-Jarmuła – Wydział Historyczny. Konferencja naukowa organizowana jest w ramach programu „Zdolni znad Brdy” a odbędzie się w przestrzeni wirtualnej na platformie Microsoft Teams (online). Przewidywany czas spotkania - ok. 2 godziny zegarowe.
  Informacji udziela Monika Grzybowska, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl  lub tel. 533 18 23 26.
 • 31.03.2021
  Konkurs plastyczny „Moja Gościnna Bydgoszcz”
  - skierowany do dzieci cudzoziemców, zamieszkałych w Bydgoszczy, ucznió
  w kl. I-III, IV-VI i VII-VIII szkół podstawowych
  „Najcudowniejsze miasto, to miasto w którym człowiek czuje się szczęśliwy”.
  Zapraszamy dzieci pochodzące z innych krajów, mieszkające w Bydgoszczy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, zatytułowanym: „Moja Gościnna Bydgoszcz” w III kategoriach wiekowych:
  - I kategoria, klasy I-III
  - II kategoria, klasy IV-VI
  - III kategoria, klasy VII-VIII.
  Regulamin.

 


 

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy - aktualizacja 1-03-2021