Co, gdzie, kiedy ...

Działy

Nasze stronyPaździernik w Pałacu

22.10 godz.11.00
W ramach cyklu Forum edukacji humanistycznej Paideia
odbędzie się wykład z prezentacją multimedialną historyka sztuki Wojciecha Kielera: „Silent Musae. W jaki sposób artyści współcześni mówią o przeżyciach wojennych?” Wystąpienie to połączone z warsztatami – Wojna i literatura – analiza i interpretacja tekstów oraz dyskusją na kanwie zdobytej wiedzy, ma w roku 70. rocznicy Powstania warszawskiego skłonić uczestników Paidei do pogłębionej refleksji nad problematyką wyborów dokonywanych przez młodych ludzi, żyjących i tworzących w czasach pogardy. Spotkanie to pozwoli na przemyślenie etycznych i estetycznych dylematów pokolenia 44 oraz na skonfrontowanie postaw tamtej młodzieży ze stylem życia i światem wartości współczesnego pokolenie Z.
Kolejne listopadowe spotkanie poświęcone sylwetce Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pogłębi zagadnienie sposobu ujmowania tragicznych doświadczeń człowieka w twórczości pokolenia Kolumbów.
Zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Zgłoszenia udziału w imprezie grup zorganizowanych i osób indywidualnych należy składać do 15 października 2014 roku - osobiście w sekretariacie Pałacu Młodzieży lub poprzez fax: 52 321 16 42 , mail: paideia.palac@wp.pl. W tym samym czasie trzeba zapłacić w kasie Pałacu Młodzieży ( p. 6) - 4zł od uczestnika.
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko nauczyciela, ilość uczniów, nazwę szkoły oraz tel. kontaktowy.
Dodatkowe informacje: K Bujak, 696 587 105. Sala konferencyjna.

22.10 godz. 9.00
„Trudna sztuka bycia Polakiem”
- cykl filmów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
"DZIEWCZYNA Z SZAFY", reż. Bodo Kox, Polska 2012, 90 min.

23.10 godz. 12.30
Koncert papieski
w wykonaniu zespołów artystycznych Pałacu Młodzieży.

23.10 godz. 19.30
DKF Niespodzianka zaprasza na film


24.10 godz. 10.00
Oblicza uzależnień
- warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego Stowarzyszenie „PAŁAC”, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy oraz Miasto Bydgoszcz zaprasza uczniów szkół podstawowych (od V kl.), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w warsztatach z zakresu profilaktyki uzależnień pt.”Oblicza uzależnień”. Głównym celem warsztatów jest uświadomienie młodzieży czym jest uzależnienie i współuzależnienie, jakie są jego przyczyny, formy, ale także sposoby odmawiania środków odurzających. Warsztaty dają możliwość do podjęcia przez młodzież dialogu między sobą na niniejszy temat, podzielenia się własnym doświadczeniem i wypracowania sposobów radzenia sobie
w trudnych sytuacjach bez sięgania po szkodliwe środki. Dodatkową wartością spotkań będzie nowatorskie ich prowadzenie – w kierunku pokazywania korzyści z „nie brania”,a mniejszym skupianiu się na negatywnych skutkach zażywania niebezpiecznych substancji, często trudnych do wyobrażenia sobie przez młodych ludzi. Warsztaty zostaną poprowadzone przez ekspertów w dziedzinie pedagogiki, psychologii, socjoterapii. Lista uczestników zamknięta.

26.10 godz. 11.00
Zygzak – Zabawowy Klub Filmowy Malucha.
Zawsze ostatnia niedziela miesiąca, godz. 11.00, sala kinowa Pałacu Młodzieży. Zygzak, to klub, w którym jest czas na oglądanie polskich bajek animowanych, ale także szaleństwo, jest rozmowa o filmach, taniec, konkursy, gry .... a przede wszystkim dobra zabawa. Zapraszamy dzieci od 2 roku życia. Dzieci wstęp wolny, rodzic - 10 zł.

27.10 godz.11.00
Inauguracja działalności Interaktywnej Poradni Języka Polskiego w roku szkolnym 2014/15. Wykład i warsztaty na temat: Co to są błędy językowe i jak ich unikać? poprowadzi Prodziekan Wydziału Humanistycznego UKW prof. Małgorzata Święcicka. Spotkanie będzie okazją do teoretycznego i praktycznego poznania zasad poprawnego i skutecznego publicznego wypowiadania się. Zdobyta wiedza i umiejętności z pewnością przydadzą się wszystkim uczniom, nie tylko podczas egzaminów, ale ułatwią im wszelkie wystąpienia i relacje interpersonalne.
Zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
Zgłoszenia udziału w imprezie grup zorganizowanych i osób indywidualnych należy składać do 16 października 2014 roku - osobiście w sekretariacie Pałacu Młodzieży lub poprzez fax: 52 321 16 42, mail: paideia.palac@wp.pl. W tym samym czasie trzeba zapłacić w kasie Pałacu Młodzieży ( p. 6) – 4 zł od uczestnika.
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko nauczyciela, ilość uczniów, nazwę  szkoły oraz  tel. kontaktowy. Dodatkowe informacje: K Bujak, 696 587 105.

29.10 godz. 10.30
Zygzak – Zabawowy Klub Filmowy Malucha dla przedszkolnych grup zorganizowanych.
Zapisy grup: Pałac Młodzieży - Ewa Sawoszczuk, tel. 501 745 076.

30.10 godz. 11.00
„Forum Olimpijczyków - Laboratorium Zdolności”
dla uczniów szkół podstawowych. Konferencję naukową poprowadzą laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych wiodących szkół podstawowych miasta Bydgoszczy. Tematyka jaką chcemy zainteresować uczniów, którzy będą uczestniczyć w wydarzeniu to nauki ścisłe i humanistyczne. Zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji młodych, uzdolnionych uczniów. Wstęp bezpłatny! Zgłoszeń klas można dokonywać u koordynatora programu „Zdolni znad Brdy” – Moniki Grzybowskiej: e-mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl, telefonicznie: 52 321 00 81 w. 333 lub 693 166 252 , listownie: Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27, 85 - 097 Bydgoszcz,
z dopiskiem: „Forum Olimpijczyków - Laboratorium Zdolności” dla uczniów szkół podstawowych.

30.10 godz. 19.30
DKF Niespodzianka zaprasza na film


 

Zapraszamy do Pałacu !

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy                                                                                                                                                 aktualizacja:22-10-2014