Co, gdzie, kiedy ...

Działy

Nasze strony


Informujemy, że na czas prac termomodernizacyjnych
Biuro Rady Rodziców Pałacu Młodzieży jest przeniesione do Gimnazjum nr 16, ul. Bohaterów Kragujewca 2, pokój nr 7
i będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.


Przypominamy również, że płatności można dokonywać przelewem na konto bankowe Rady Rodziców:
Bank Pocztowy SA I o/Bydgoszcz 91 13201117 2033 9276 2000 0005
radarodzicow@palac.bydgoszcz.pl

NIP 5542157870

Przy wpłacie na rzecz Rady Rodziców prosimy podać imię i nazwisko dziecka, pracownię, nazwisko nauczyciela.

Skład Rady Rodziców:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy                                                                                                                                                     aktualizacja: 21-03-2018